Ellemann gjorde op med Løkke, og Støjberg vandt stort – ud med SV-regering og ind med borgerlige værdier

Venstres ny ledelse

Jakob Ellemann-Jensen blev valgt som Venstres nye formand på partiets ekstraordinære landsmøde lørdag.

 

I sin tale krævede Ellemann, at ”fløjkrige er fortid”, og han understregede: ”For fremtiden har Venstre én formand.”

 

Dermed satte han alt ind på at få stoppet de kaotiske forhold, der har præget partiet i Lars Løkkes sidste tid som formand.

 

Men Ellemann manede ikke bare til ro. Han tog også et opgør med den politiske linje, som Lars Løkke lancerede i slutningen af valgkampen. Her talte Løkke for en tilnærmelse til Det radikale Venstre, og han lancerede tanken om en SV-regering.

 

Fra talerstolen kaldte Ellemann dette ”en idé med begrænset holdbarhed”. Han gjorde det klart, at han så Løkkes linje som et taktisk forsøg på at få ny luft i valgkampen.

 

Men han gjorde det lige så klart, at opgaven for Venstre nu er at lede samarbejdet i blå blok.

 

Dermed lagde han sig i forlængelse af de kommentarer til valget, der er kommet fra Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, Søren Pape Poulsen, Konservative, og Alex Vanopslagh, Liberal Alliance.

 

Endnu et rap over snuden til Løkke

Ellemann gav endda Løkke et yderligere rap over snuden: Han talte om at drikke en kop kaffe med de borgerlige partiledere, og i den forbindelse ville han også invitere Pernille Vermund, som Løkke ellers havde afvist som repræsentant for en højreorienteret ”yderfløj”.

 

Ellemann understregede, at han naturligvis var indstillet på at indgå i et bredt samarbejde med Mette Frederiksen og andre om konkrete politiske beslutninger. Men han sagde altså nej til et regeringssamarbejde og nej til et særligt partnerskab med De Radikale.

 

Dermed lægger han tankerne fra bogen ”Befrielsens øjeblik”, som Løkke nu skal turnere rundt i landet med, i dybfryseren. Så får man se, hvad Løkke gør ved det.

 

Vi er bundet sammen af ”sprog, sted og ånd”

Det er i sig selv interessant, at Jakob Ellemann-Jensen lagde op til et tæt borgerligt samarbejde om at vælte den socialdemokratiske regering.

 

Men det bliver endnu mere interessant, når man hører Ellemanns bud på det borgerlige værdigrundlag, som Venstre og blå blok efter hans mening skal bygge på.

 

I sin tale understregede han, at ”danskerne er andet og mere end blot en tilfældig samling mennesker, men bundet sammen af sprog, sted og ånd”.

 

Han talte også om at bevare ”sammenhængskraften” i det danske samfund og nævnte i den forbindelse en stram udlændingepolitik som en afgørende forudsætning for dette.

 

Den grundtvigianske folkelighed

Der har tidligere været tegnet et billede af Jakob Ellemann-Jensen som lidt af en ’skabsradikal’ Venstre-mand. Men her lyder andre toner.

 

Når man hører ham tale om, at danskerne er bundet sammen af ”sprog, sted og ånd”, er det bestemt ikke den radikale åndstradition, man kommer til at tænke på. Det er snarere den grundtvigianske folkelighed, som er en afgørende del af Venstres historiske arv.

 

Denne arv forsvandt på det nærmest under ’teknokraten’ Lars Løkke.

 

Det er foreløbig meget svært at vurdere, hvor meget man skal lægge i disse formuleringer fra Ellemann. Men det er klart, at ikke mindst Dansk Folkeparti vil bestræbe sig på at holde ham fast på dem.

 

Lige så klart er det, at disse formuleringer fra Ellemann ikke kom ud af den blå luft. Han vidste, at mange af de delegerede i salen, som han talte til, er stærkt forankrede i den grundtvigianske folkelighed.

 

Landmandsdatteren Inger Støjberg

Det sidste blev understreget i forbindelse med landsmødets valg af partiets næstformand.

 

Her vandt Inger Støjberg en stor sejr over modkandidaten Ellen Trane Nørby. Støjberg fik hele 577 stemmer, mens Ellen Trane Nørby måtte nøjes med 206.

 

Mange Venstre-folk støtter den stramme udlændingepolitik, som Støjberg repræsenterer. Men deres opbakning til Støjberg er også lidt bredere end som så.

 

Det handler om sammenhængskraft og nationale værdier. Det handler om ”sprog, sted og ånd”.

 

Langt de fleste af disse Venstre-folk er varme tilhængere af EU.  Men den nationale sammenhængskraft og de fælles folkelige rødder er samtidig afgørende for dem. Og de ser landmandsdatteren Inger Støjberg som en politiker, hvis rødder og værdier holder selv i stærk blæst.

 

”Vi opdagede klimakrisen for sent”

Valget af Inger Støjberg og inspirationen fra den grundtvigianske folkelighed i Jakob Ellemanns tale markerede kerneværdier i Venstres tradition.

 

Men samtidig øvede Ellemann selvkritik på sit partis vegne ved at understrege, at man havde været for dårlige til at fange tidens nye store udfordringer. Som han sagde: ”Vi opdagede klimakrisen for sent.”

 

Dermed lagde Ellemann op til, at den borgerlige økonomiske politik, værdipolitik og udlændingepolitik skal forbindes med en langt stærkere profil i klimapolitikken og den grønne politik i det hele taget.

 

Denne konklusion er også blevet draget af De Konservative og Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti går nu i offensiven for at lægge partiets tvetydige klimapolitiske linje fra valgkampen bag sig.

 

Det bliver endnu engang blå blok mod rød blok

Med ledelsesskiftet i Venstre bliver det ekstra interessant, hvor Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance i den kommende tid placerer sig i forhold til hinanden – både i udlændingepolitikken, klimapolitikken og den økonomiske politik.

 

Der vil komme en skærpet konkurrence om vælgernes gunst mellem disse partier.

 

Men samtidig er der nu et stærkere grundlag for, at de fire partier kan samles om at skabe et alternativ til den røde regering.

 

I den kommende tid vil der nok blive indgået flere forlig over midten i dansk politik.

 

Men når det gælder spørgsmålet om, hvem der skal regere, er signalet fra Venstres ekstraordinære landsmøde klart: Det bliver endnu engang blå blok mod rød blok.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…