Social kontrol blandt elever med indvandrerbaggrund – “nogle sidder og vogter over hinanden, når vi arbejder med islam”

Foto: Steen Raaschou

Piger med indvandrerbaggrund oplever overvågning og sladder.

 

Piger med indvandrerbaggrund oplever at blive begrænset socialt af blandt andet overvågning og sladder. Billedet her er…

 

Blikke, der fungerer som små signaler om, at man gør noget forkert.

 

At blive eskorteret til og fra skole og fester af brødre og fætre.

 

Sladder om, at man er ‘for dansk’ eller har flirtet til en fest.

 

Det er nogle af de måder, som piger med anden etnisk baggrund end dansk oplever social kontrol på.

 

Det fortæller undervisere og vejledere, der har kontakt med pigerne, i en undersøgelse, som Rambøll har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Undersøgelsen bygger på 68 kvalitative interview med ledere, undervisere, vejledere og elever på 14 ungdomsuddannelsesinstitutioner.

 

Ministeriet understreger, at de 68 interview ikke er repræsentative. De fungerer i stedet som eksempler på, hvordan elever på ungdomsuddannelserne udsættes for social kontrol.

 

Ifølge underviserne og vejlederne er det især piger med anden etnisk baggrund end dansk, der oplever at blive begrænset i deres adfærd.

 

Den sociale kontrol kommer ifølge de interviewede især til udtryk gennem overvågning, sladder og rygter, valg af kæreste og valg af uddannelse.

 

Islam spiller en stor rolle

»Der er piger, som opsøger os i studievejledningen, fordi de føler, de ikke kan eller må noget som helst. De føler sig kontrolleret og føler sig overvåget nærmest 24/7,« siger en vejleder på et gymnasium i undersøgelsen.

 

Religion spiller en stor rolle, fortæller de.

 

»Jeg er også religionslærer, og jeg har oplevet, at nogle sidder og vogter over hinanden, når vi arbejder med islam,« siger en leder på et gymnasium.

 

Politiske reaktioner

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mener, at rapporten får advarselslamperne til at blinke.

 

»Hvis den kultur, der er, er præget af social kontrol, så betyder det, at man ikke kan leve det ungdomsliv, som man gerne vil, og det duer ikke,« siger ministeren til Berlingske.

 

Også i Venstre ringer alarmklokkerne.

 

»Det er fuldstændig uacceptabelt i et ligestillet samfund som det danske.«

 

»Derfor er den her rapport bare endnu et eksempel på, hvorfor det er så vigtigt, at vi hele tiden og konsekvent sætter ind mod den sociale kontrol i visse miljøer,« siger Venstres børneordfører, Ellen Trane Nørby.

 

Problemet kalder på en lang række initiativer, mener hun.

 

Der skal sættes ind via undervisning og oplysning, men der skal også være steder, hvor pigerne kan henvende sig.

 

Løsningen er ifølge børne- og ungeministeren at fordele eleverne på tværs af gymnasierne. Det er indtil videre en opgave for regionerne, mener Pernille Rosenkrantz-Theil.

 

Regeringen vil »på et senere tidspunkt« fremsætte et forslag til, hvordan det fremover skal løses, siger hun til Berlingske ifølge ritzau.

 

Her taler en slap og rådvild minister.

 

Rådvild minister

Det er selvfølgelig positivt, at politikere er bekymrede over rapportens resultat. Men det er også bekymrende at de tilsyneladende ikke ved, at der har været rapporter om denne sociale kontrol i 20 år. De virker også uvidende om den social kontrols sammenhæng med islam og den øvrige kulturelle baggrund i mellemøstlige og afrikanske samfund.

 

I begyndelsen af 00’erne bragte medierne stribevis af artikler om problemet – se for eksempel Berlingske 1.4.2001, Politiken 3.4 2002 og Jyllands-Posten 7.1. flere artikler om den massive sociale kontrol i indvandrermiljøer. (se noter og litteraturhenvisning i bøgerne “Til støtte for Fatima”, som jeg skrev i 2003, samt “Islamister og naivister” og “Islams magt”.)

 

I 2007 udgav Ligestillingsministeriet en rapport: “Om at være muslimsk kvinde i Danmark” som også viste en massiv social kontrol. Og sådan kunne man blive ved. Der er store rapporter fra Sverige og Storbritannien om den omfattende sociale kontrol i indvandrermiljøer og baggrunden i hjemlandets kultur og islam .

 

Desuden har kvinder med indvandrerbaggrund skrevet selvbiografiske bøger  om denne ødelæggende sociale kontrol i ofte muslimske indvandrermiljøer. Læs for eksempel Monja Abdel i bogen “Mod min vilje” fra 2000, Ayse Deveci: “Tvang” fra 2004. Kristina Aamand: “Mødom på mode” fra 2007. Esma Birdi: “Et liv i to verdner” fra 2011.

 

Forslagene, der kommer nu, har tidligere været forsøgt, og løser ikke problemerne fra grunden.

 

De danske værdier med kvinders ligestilling og individets frihed bliver fortsat undergravet og Danmark bliver mere muslimsk.

 

Hvis det overhovedet skal bremses, kræver det en politik, der tager fat ved roden.

 

Det kræver et opgør med islam som ideologi og politik, der vil have indflydelse på indretningen af det danske samfund.

 

Og det kræver en langt stærkere styring af tilstrømningen til og repatrieringen fra Danmark.

 

Sker det ikke vil Danmark fortsat blive mere muslimsk og den sociale kontrol vil sandsynligvis også ramme danske kvinder.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…