Svar fra Justitsministeriet til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg: 905