På 14 danske gymnasier er der flertal af indvandrere og efterkommere

Foto: Steen Raaschou

Andelen af indvandrere og efterkommere i gymnasierne stiger, så de i 2018 udgjorde 12 pct. af eleverne. På de fleste gymnasier er andelen af indvandrer og efterkommere lavere end landsgennemsnittet, mens den på relativt få gymnasier er markant højere. På 14 gymnasier havde flertallet af eleverne en anden oprindelse end dansk. Teksten i artiklen er fra en pressemeddelelse fra Danmarks Statistik.

 

Andelen af indvandrere og efterkommere i gymnasiet er steget fra 8,0 pct. i 2005 til 12,0 pct. i 2018. Især andelen af efterkommere i gymnasiet er steget – fra 3,7 pct. i 2005 til 8,9 pct. i 2018. I samme periode er andelen af elever med indvandrer baggrund faldet fra 4,3 pct. til 3,1 pct. i 2018.

 

”Den stigende andel efterkommere på gymnasierne skal ses i sammenhæng med, at efterkommerne generelt udgør en større andel i den unge befolkningsgrupper,” siger Lene Riberholdt, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Eleverne er opgjort pr. 1. oktober.

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/uddakt30

 

Elever med dansk oprindelse i mindretal på 14 gymnasier
På 14 gymnasier var flertallet af eleverne enten indvandrere eller efterkommer i 2018. Blandt de 14 gymnasier var en del private gymnasier og internationale skoler. 11 af de 14 gymnasieskoler lå i Region Hovedstaden.

 

”Gymnasier med meget lave andele af elever med dansk oprindelse, har typisk en stor andel efterkommer fra ikke-vestlige lande. De tre internationale skoler blandt de 14 gymnasier har omvendt større andele indvandrere og personer fra vestlige lande,” siger Lene Riberholdt.

 

I 2016 var indvandrere og efterkommere i flertal på 13 skoler. Af de 13 gymnasieskoler eksisterer de 11 fortsat under samme navn og institutionsnummer i 2018. Disse 11 gymnasier havde fortsat et flertal af elever med anden oprindelse end dansk i 2018. De to øvrige af de 13 gymnasier havde ændret navn i 2018. Aarhus Gymnasium, Tilst og H.C. Ørsted Gymnasium, Frederiksberg hed i 2016 henholdsvis Langkær Gymnasium og TEC Frederiksberg. Disse to gymnasier havde i 2016 et flertal af elever med anden oprindelse end dansk.

 

Således er Høje Taastrup Gymnasium eneste nye på listen.

 

”Opgørelserne fra 2016 og 2018 tyder på, at elevsammensætningen i forhold til herkomst på gymnasier med en lav andel af elever med dansk oprindelse, har været ret stabil de seneste år,” siger Lene Riberholdt.

 

Oversigt over 20 gymnasier med flest indvandrer og efterkommere i 2018

Tallene viser den procentvise andel af elever med

Ikke dansk oprindelse

Indvandrere

Efterkommere

Vestlig oprindelse

Ikke-vestlig oprindelse

Høje Taastrup Private Gymnasium 87,6 4,7 82,9 0,0 86,8
Akademisk Studenterkursus 85,7 10,7 75,0 1,5 84,2
Aarhus Private Gymnasium 85,1 11,9 73,1 0,0 85,1
Sydkysten Gymnasium (STX) 77,9 5,2 72,7 1,0 76,8
Københavns Private Gymnasium 73,0 3,1 69,8 0,6 71,7
Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 68,1 53,0 9,7 55,7 2,2
Copenhagen International School 68,0 47,6 1,9 33,5 16,0
Sankt Petri skole – Gymnasium 66,7 33,3 14,3 47,6 0,0
Aarhus Gymnasium, Tilst 66,1 13,6 52,5 5,5 60,6
Sydkysten gymnasium (HTX) 59,5 5,3 54,2 2,6 56,8
HF & VUC København Syd, Hvidovre 58,8 9,3 49,5 2,1 56,4
Høje-Taastrup Gymnasium 58,1 4,5 53,5 2,4 55,3
Københavns åbne Gymnasium 53,4 4,6 48,9 2,0 51,3
H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg 50,5 4,0 46,5 1,9 48,7
Hvidovre Gymnasium & HF 46,7 4,2 42,5 2,6 44,1
Herlev Gymnasium og HF 45,2 4,0 41,2 2,1 43,1
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague 44,4 22,2 22,2 25,9 18,5
Frederiksberg Gymnasium 43,4 3,4 40,0 2,0 41,4
Sydkysten Gymnasium (HHX) 42,6 9,6 33,0 4,3 38,3
Albertslund Gymnasium (STX og HF)* 39,8 2,1 37,8 2,1 37,8

Se uddybende fra DS her

 

Få gymnasier med høje andele elever med anden oprindelse end danske
Mens omtrent hver ottende gymnasieelev i 2018 var indvandrer eller efterkommer, var andelen lavere på mere end to tredjedele af gymnasierne og kun over landsgennemsnittet på under en tredjedel af gymnasierne.

 

”Når en stor andel af gymnasierne har en relativt lav andelen af elever med anden oprindelse end dansk, skyldes det, at nogle gymnasier har nogle meget høje andele af indvandrere og efterkommere, bl.a. fordi der bor mange indvandrere og efterkommere i nærheden af institutionerne,” siger Lene Riberholdt.

 

Danmarks Statistik har lavet en lignende opgørelse af eleverne på gymnasierne i 2016.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…