Flere indvandrere og færre danskere – blandt børn og unge har hver 10. nu ikke-vestlig oprindelse

Arkiv (Foto: Steen Raaschou)

Danskernes andel af befolkningen er på hastigt tilbagetog.

 

På blot ti år er antallet af danskere i alderen 0 – 18 år faldet med omkring 80.000, medens antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i samme aldersgruppe er steget med små 18.000.

 

De udgør nu 10,3 procent af hele aldersgruppen på i alt 1.068.151 personer, medens danskernes andel er på 86,8 procent.

 

Vestlige indvandrere og efterkommere udgør de resterende 2,9 procent.

 

Sådan er det gået siden 2010 – stadigt færre unge til at tage over

Udviklingen gennem de sidste ti år i antallet af børn og unge i alderen 0 – 18 er af flere grunde alarmerende.

 

For det første er aldersgruppen i løbet af de sidste ti år faldet fra små 1,3 millioner per 1. januar 2010 helt ned til lidt over 1,2 millioner per 1. januar 2019.

 

For det andet er faldet udelukkende sket i den danske del af aldersgruppen, medens især antallet blandt de ikke-vestlige er steget.

 

I faktiske tal ser udviklingen således ud:

 

Hele aldersgruppen. Per 1. januar 2010 var der i alt 1.283.661 personer i aldersgruppen.

 

Det antal var per 1. januar 2019 faldet til i alt 1.230.950 personer. Altså i alt et fald på 52.711 personer.

 

Danskerne. Per 1. januar 2010 var der i alt 1.154.975 danske børn og unge i den pågældende aldersgruppe. De udgjorde dengang 90,0 procent af hele aldersgruppen

 

Det antal var per 1. januar 2019 faldet til 1.068.151 personer. Der er her tale om et fald blandt danskerne på ikke færre end i alt 86.824 personer. I dag udgør de kun 86,8 procent af hele aldersgruppen.

 

Ikke-vestlige. Per 1. januar 2010 var i alt 109.507 børn og unge af ikke-vestlig oprindelse i den pågældende aldersgruppe. De udgjorde dengang 8,5 procent af hele aldersgruppen.

 

Deres antal var per 1. januar 2019 steget til i alt 126.989 personer. Der er her tale om stigning på 17.482 personer med det resultat, ikke-vestlige børn og unge i dag således udgør 10,3 procent af hele aldersgruppen.

 

Vestlige. Her skal vi ned i mere beskedne tal. Således var der per 1. januar 2010 blot 19.179 børn og unge af vestlig oprindelse i den pågældende aldersgruppe. De udgjorde dengang 1,5 procent af hele aldersgruppen.

 

Deres antal var per 1. januar 2019 steget til 35.810 personer. Der er her tale om en stigning på i alt 16.631 personer, og dermed udgør børn og unge af vestlig oprindelse nu 2,9 procent af samtlige i aldersgrupper.

 

Halvdelen af ikke-vestlige børn og unge er danske statsborgere

Ud af de i alt 126.989 børn og unge af ikke-vestlig oprindelse i alderen 0 – 18 år havde cirka halvdelen eller i alt 63.061 dansk statsborgerskab.

 

Af dem stammede igen lidt under halvdelen eller i alt 31.443 fra blot fem muslimske miljøer, hvor islam er i højsædet.

 

Det drejer sig om:

 

Tyrkerne. Her har i alt 8.338 børn og unge i alderen 0 – 18 år dansk statsborgerskab ud af i alt 13.001 tyrkiske børn og unge i den pågældende alder.

 

Irakerne. Her har i alt 7.465 børn og unge i alderen 0 – 18 år dansk statsborgerskab ud af i alt 9.859 irakiske børn og unge i den pågældende alder.

 

Libaneserne. Her har i alt 7.362 børn og unge i alderen 0 – 18 år dansk statsborgerskab ud af i alt 7.858 børn og unge i den pågældende alder.

 

Somalierne. Her har i alt 5.613 børn og unge i alderen 0 – 18 år dansk statsborgerskab ud af i alt 8.796 børn og unge i den pågældende alder.

 

Pakistanerne. Her har i alt 2.665 børn og unge i alderen 0 – 18 år dansk statsborgerskab ud af i alt 5.810 pakistanske børn og unge i den pågældende alder.

 

De fleste af dem vil få børn, der bliver registreret som danskere

Langt over hovedparten af de 63.061 børn og unge med ikke-vestlig baggrund og dansk statsborgerskab vil føde børn, der til den tid bliver registreret som værende af dansk oprindelse.

 

Således er ikke færre end i alt 59.793 af de pågældende børn og unge efterkommere. Det vil sige, at de er født i Danmark, og her er registreringsreglerne meget enkle.

 

Børn af forældre, hvor blot den ene har dansk statsborgerskab og er født i Danmark, vil automatisk blive registreret som værende af dansk oprindelse.

 

Så er det slut med ikke-vestlig herkomst for deres børn, ligesom befolkningsstatistikkerne i en ikke fjern fremtid af samme grund gradvist vil blive mere og mere utroværdige.

 

Medmindre man kommer til fornuft og ændrer systemet.

 

Kilde til denne artikel:

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK2)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…