Befolkningsudskiftning: I flere kommuner er hver tredje nyfødte nu ikke-vestlig – og antallet af danskere falder stærkt

Købmagergade i København (Foto: Steen Raaschou)

I nogle af Københavns omegnskommuner er forholdene nu blevet så groteske, at næsten hvert tredje barn, der her bliver født, er af ikke-vestlig oprindelse.

 

Ishøj Kommune topper. Her var 46.3 procent af samtlige kommunens 131 nyfødte i 2018 af ikke-vestlig herkomst, fremgår det af nye tal fra Danmarks statistik.

 

I Brøndby Kommune var 33,5 procent af de 266 nyfødte i kommunen af ikke-vestlige herkomst, medens 32,4 procent af de 112 nyfødte i Vallensbæk Kommunen i 2018 var af ikke-vestlig herkomst.

 

Næsten seks tusinde færre nyfødte danskere på blot ti år

Udviklingen lader til at være ubønhørlig.

 

Danske kvinder føder på sigt stadigt færre og færre børn, medens det fortrisnvis er ikke-vestlige kvinder, der sørger for befolkningstilvæksten.

 

I 2009 stod danske kvinder således for 84,9 procent af samtlige nyfødte, medens kvinder af ikke-vestlig oprindelse stod for 10,7 af samtlige nyfødte

 

I 2018 var danske kvinders andel af nyfødte faldet til 77,8 procent, medens ikke-vestlige kvinders andel var steget til 15,3 procent.

 

I tørre tal ser udviklingen således ud:

 

Nyfødte 2009: Total: 62.818. Heraf født af danske kvinder: 53.346 (84,9 procent). Født af vestlige kvinder: 2.749 (4,4 procent). Født af ikke-vestlige kvinder: 6.723 (10,7 procent).

 

Nyfødte 2018: Total: 61.476. Heraf født af danske kvinder: 47.837 (77,8 procent). Født af vestlige kvinder: 4.262 (6,9 procent). Født af ikke-vestlige kvinder: 9.377 (15,3 procent).

 

Tilbage står det faktum, at hvis det udelukkende står til danske kvinder, så ville fødselstallet i 2018 være faldet voldsomt på blot ti år.

 

Realiteten er, at det primært er ikke-vestlige kvinder og til en vis grad også vestlige, der med fødsler i dag målt over en ti-årig periode står for befolkningsfremgangen i Danmark.

 

Over en tredjedel har dansk statsborgerskab

I og med, at Folketingets flertal i årtier gavmildt har udelt danske statsborgerskaber er over en tredjedel af de ikke-vestlige kvinder, der fødte i 2018, danske statsborgere.

 

Ud af de i alt 9.377 ikke-vestlige kvinder, der fødte i 2018, var de 3.363 danske statsborgere.

 

Eksempelvis var 744 ud af de i alt 1.121 tyrkiske kvinder, der i 2018 fødte et barn, danske statsborgere i lighed med eksempelvis 161 ud af de i alt 338 somaliske kvinder, der fødte i 2018.

 

Deres børn vil automatisk blive født som danske statsborgere, og det betyder, at deres børnebørn i Danmarks Statistiks tabeller automatisk vil blive registreret som værende af dansk oprindelse, uanset om de er tyrkere eller somaliere.

 

Og det vil Danmarks Statistik ikke ændre på

Hos Danmarks statistik definerer man en person som værende af dansk herkomst, altså indført dansker, hvis blot den ene af den pågældendes forælder uanset vestlig eller ikke-vestlig herkomst er født i Danmark og ved fødslen havde dansk statsborgerskab.

 

”Og sådan vil vi i fremtiden fortsætte med at registrere oprindelse. Det har vi ingen planer om at ændre på,” sagde Danmarks Statistiks ansvarlige for befolkningsstatistikker, Dorthe Larsen, til Den Korte Avis den 5. marts.

 

I forbindelse med sidste års finanslovsforhandlinger fik Dansk Folkeparti gennemført, at der nu skal nedsættes et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til en mere gennemskuelig statistik på udlændingeområdet.

 

Efter hvad Den Korte Avis erfarer, er registreringen af udenlandske efterkommere, der indgår i statistikkerne som indfødte danskere, et af de områder, udvalget skal beskæftige sig med.

 

Imidlertid er Danmarks Statistik en selvstændig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet og er derfor ikke forpligtet til at rette sig efter de anbefalinger, det pågældende udvalg måtte nå frem til.

 

Ikke desto mindre er Danmarks Statistiks registreringer af afgørende betydninger for både politiske beslutningstagere og den demokratiske debat ude i befolkningen.

 

Kilder til denne artikel:

http://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode FOLK 2)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…