Mette F. gjorde Arne berømt under valgkampen – nu er han gemt godt væk

Bryggeriarbejderen Arne blev berømt under den seneste valgkamp. Socialdemokratiet gjorde ham til frontfigur for partiets forslag om tidlig pension for nedslidte.

 

Efter valget blev Arne hyldet på Socialdemokratiets kongres i september, og han fik forsamlingens lovning på, at der skulle skabes en ordning med tidlig pension for nedslidte på arbejdsmarkedet.

 

Vel et mærke en pension, der ikke skulle være afhængig af en individuel vurdering af Arnes arbejdsevne, men som skulle være en ret for bestemte grupper.

 

Hverken under valgkampen eller på partikongressen fortalte Socialdemokratiet dog, hvilke grupper der skulle være omfattet af denne ret. Mange kunne tro, at de var blandt de heldige. Men Socialdemokratiet er aldrig kommet med et forpligtende udspil.

 

Hvor er Arne nu?

I stedet er der nu en stor debat om en ny seniorpension. Før valget blev et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale og Liberal Alliance enige om denne pension for nedslidte.

 

I første omgang var Socialdemokratiet ikke med i denne aftale, men det kom man efter sommerferien.

 

Den seniorpension, som ifølge den brede politiske aftale skal laves, bygger på individuel visitation. Det vil sige, at man undersøger, om den enkelte er så nedslidt, at det berettiger til en tidlig pension.

 

Denne ordning står altså i modsætning til den ordning, som var et socialdemokratisk slagnummer i valgkampen. Her skulle der ikke være en vurdering af den enkelte, men alene en ret for bestemte nedslidte grupper på arbejdsmarkedet til at komme på tidlig pension.

 

Socialdemokratiet kom aldrig frem til at fortælle befolkningen, hvilke grupper der skulle have denne ret. Det hele drejede sig om Arne.

 

Men hvor er Arne nu? Han er i hvert fald ikke til at få øje på i de aktuelle forhandlinger om seniorpension. De føres på et helt andet grundlag. Men det er Socialdemokratiet ikke meget for at fortælle befolkningen. (Den konkrete person Arne er vist kommet på efterløn).

 

Uenighed i forhandlingerne

Socialdemokratiet har accepteret, at der skal forhandles om en seniorpension, der bygger på en bedømmelse af den enkeltes situation.

 

Og da det er socialdemokraterne, der udgør regeringen, er det også dem, der skal forelægge et forslag til en seniorpension. Og det ser de ud til at have deres problemer med.

 

Der er ikke noget at sige til, hvis danskerne er skrupforvirrede over, hvad der foregår. Nu får de at vide, at den socialdemokratiske regering forbereder et forslag til seniorpension, der bygger på individuel vurdering.

 

Det ligger fast. Der er så uenighed om, hvem der skal stå for vurderingen af, om den enkelte er berettiget til pension.

 

Læs også: Omverdensmodellen

 

S-regeringen har forslået, at denne vurdering skal ligge hos kommunerne – i hvert fald i en overgangsperiode. Men det siger de andre partier nej til. De vil have en statslig myndighed til at varetage opgaven.

 

Den bliver regeringen nødt til at æde. Den insisterer dog på, at man ikke kan få en sådan ordning op at køre før nytår.

 

Arnes rolle er udspillet

Denne ophedede debat ruller i disse dage over de danske TV-skærme. Men ude i hjemmene må der være en del mennesker, der spørger sig: ”Hvor er Arne blevet af i alt det her?”

 

Svaret er: Arne er væk. Han kan ikke længere fungere som Socialdemokratiets frontfigur i medierne.

 

Socialdemokratiet har nemlig opgivet at fremlægge et forslag om tidlig pension, der skulle være en ret for bestemte grupper – uden individuel vurdering.

 

Mette Frederiksen var aldrig i stand til at forklare overbevisende, hvordan en sådan ordning skulle indrettes. Og hun måtte samtidig se i øjnene, at et bredt flertal i Folketinget anser en seniorpension med visitering for den eneste brugbare model.

 

Dette flertal har ret. Socialdemokratiets model var et fatamorgana. Det lød vældig smukt, men ikke engang socialdemokraterne selv var i stand til at forklare, hvilke grupper der skulle have adgang til den tidlige pension for nedslidte – og hvilke grupper der ikke skulle have det.

 

Nu er luften sivet ud af dette fatamorgana. Der tales ikke længere om Arne.

 

Velfortjent hyldest

Arne, den gamle stoute bryggeriarbejder, var et stærkt våben for Socialdemokratiet i valgkampen. Danskernes store sympati for ham overskyggede, at ingen anede, hvordan den nye tidlige pension skulle se ud – heller ikke Mette Frederiksen.

 

Arne fik sin sidste store rolle på Socialdemokratiets kongres i september. Han modtog en velfortjent hyldest for sin indsats på arbejdsmarkedet.

 

Men nu er Arne ude af billedet. Det socialdemokratiske forslag om tidlig pension for bestemte grupper er lagt i skabet.

 

Forvirrede danskere og tavse TV-stationer

På forhandlingsbordet er nu et helt andet forslag, der bygger på det, som Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale og Liberal Alliance fremlagde i valgkampen.

 

S-regeringen er groft sagt nødt til at danse efter disse partiers pibe. Man vil forsøge at fastholde, at ”Arnes dag” nok skal komme engang.

 

Men det er de andre partiers forslag, der er til forhandling. Det burde de store medier, med TV-stationerne i spidsen, selvfølgelig forklare danskerne, der må spørge sig, hvad der egentlig sker.

 

Hvorfor gør de det så ikke? Formentlig fordi Journalistisk Venstreparti ikke har lyst til at fortælle befolkningen, at Socialdemokratiet har tabt opgøret om tidlig pension og nu må følge de andre partier.

 

Som så meget andet i TV-stationernes dækning handler dette mere om politik end om journalistik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…