273.692 indvandrere har dansk statsborgerskab – langt over halvdelen fra muslimske lande

Tilfældigt gadebillede fra København (Foto: Steen Raaschou)

Det store flertal i Folketinget har gennem de sidste mange år sat en udvikling i gang, der ikke kan stoppes, men som tværtimod vil eskalere.

 

En udvikling, der i stigende grad vil ændre Danmark totalt.

 

Det handler om statsborgerskab til indvandrere.

 

I alt havde 273.692 indvandrere siden 1983 fået dansk statsborgerskab den 1. januar 2019.

 

Langt de fleste af indvandrerne, som fik dansk statsborgerskab, kom fra ikke-vestlige lande.

 

Kun 43.518 er af vestlig oprindelse.

 

Mens hele 273.692 med dansk statsborgerskab er af ikke-vestlig oprindelse.

 

Marie Krarup (DF), der er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, har bedt udlændingeminister Tesfaye om at oplyse, hvor mange indvandrere, der har fået dansk statsborgerskab i perioden 1983 til 2018. Hun har nu fået et svar, der viser hvor mange indvandrere, der har fået dansk statsborgerskab. Og hun har nu fået svar, som man kan læse her.

 

Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S) selv har kun et skuldertræk til overs for udviklingen som tallene viser.

 

”Man kan ikke fortryde en omelet,” siger han til Berlingske.

 

Marie Krarup derimod er rystet over, at tallet er SÅ højt: “Det er rystende høje tal, og der er for mig at se ingen tvivl om, at langt færre skal have dansk statsborgerskab”, siger hun.

 

“Det her viser, at der skal bremses op. Der gives alt for mange statsborgerskaber. Halvdelen er til personer med islamisk baggrund. De første på listen er i dag bedsteforældre, så der er tale om flere generationer af personer med en helt anden kulturel baggrund. Hvis vi fortsætter med at give så mange statsborgerskaber, som vi gør i dag, holder Danmark op med at være dansk,” siger Marie Krarup til Den Korte Avis.

 

Hver anden ny dansk statsborger er fra Mellemøsten eller Afrika. Det er lande som Tyrkiet, Irak, Somalia, Iran og Marokko.

 

Indvandrere fra muslimske lande

Tager man indvandringen fra hver af de 52 OIC-lande, altså sammenslutningen af muslimske lande, viser det sig, at indvandrere fra muslimske lande udgør langt flertallet af samtlige indvandrere med dansk statsborgerskab.

 

Den 1. januar 2018 drejede det sig om i alt 150.520 muslimske indvandrere med dansk borgerskab fra de 57 OIC-lande.

 

De udgør dermed 55 procent af samtlige indvandrere inklusive vestlige med dansk statsborgerskab.

 

Dog med det forbehold, at der kan være enkle kristne imellem dem.

 

Med børnefødsler bliver det skruen uden ende

I perioden 1980 – 2018 fik i alt 117.684 indvandrere fra de 57 muslimske lande dansk statsborgerskab.

 

Det antal er som nævnt nu vokset til i alt 150.520.

 

Det skyldes børnefødsler, da reglerne er sådan, at hvis blot en af forældrene har dansk statsborgerskab vil barnet ved fødslen automatisk blive registreret som dansk statsborger.

 

Hvis der er tale om indvandrere i anden generation, og hvor blot en af forældrene har dansk statsborgerskab og er født i Danmark, vil barnet ikke blot blive registreret som dansk statsborger, men også som værende af dansk oprindelse.

 

Også selvom barnet eksempelvis bliver født i Somalia.

 

På ti år er over tyve tusinde fra muslimske lande født med dansk statsborgerskab

Gennem de sidste ti år i perioden 2009 til og med 2018 har indvandrere fra de 57 muslimske OIC-lande tilsammen født over 20.000 børn, der ved fødslen er blevet registreret som danske statsborgere.

 

Det drejer sig helt præcist om i alt 20.367 børn, der er blevet født af en mor med dansk statsborgerskab.

 

Antallet er formentlig højere, da Danmarks Statistik kun registrerer moderens statsborgerskab og ikke faderens.

 

Børn, der er født med en far, der har dansk statsborgerskab og en moder, der er udlænding, er således ikke med i statistikken, selvom de på grund af faderens statsborgerskab registreres som danske statsborgere.

 

Samlet set blev der i den nævnte periode født i alt 46.915 børn af indvandrere fra de 57 muslimske OIC-lande, og af dem er som nævnt lidt under halvdelen blevet registreret som danske statsborgere.

 

Muslimer er ikke bare muslimer – der er også bosniere

Alt i alt bor der i øjeblikket 288.915 personer fra de muslimske OIC-lande i Danmark den 1. januar i år, men de udgør langt fra alle muslimer.

 

I Berlingske den 14. maj anslår lektor og religionssociolog ved København Universitet, Brian Arly, at der i januar i boede 320.000 muslimer i Danmark.

 

Antallet virker rimeligt nok, når man blandt andet medregner de muslimer, der flygtede fra de serbiske udrensninger i Bosnien og andre områder i det tidligere Jugoslavien i 1992 – 1995.

 

I øjeblikket bor der således lidt over 23.000 bosnier i Danmark og af dem har cirka 10.000 dansk statsborgerskab, men der er primært tale om vestligt orienterede personer, der ikke kan slås i hartkorn med muslimerne fra Mellemøsten, Afrika og Asien.

 

Bosnierne og andre muslimer fra det tidligere Jugoslavien er stille og roligt gledet ind i det danske samfund og har taget det til sig uden problemer.

 

Sådan er befolkningen i øjeblikket sammensat

Alt i alt var der den 1. januar i år 5.806.081 indbyggere i Danmark.

 

Danskerne udgjorde med 5.012.480 personer i alt 86,3 procent af befolkningen, medens vestlige og ikke-vestlige indvandrere med 793.601 personer udgjorde 13,7 procent.

 

Antallet af vestlige indvandrere lå på 287.031 personer, og af dem havde lidt mere end hver sjette eller 43.518 dansk statsborgerskab.

 

Antallet af ikke-vestlige indvandrere lå den 1. januar i år på i alt 506.570 personer, og af dem havde noget under halvdelen eller i alt 230.174 dansk statsborgerskab.

 

Integrationsministerens socialdemokratiske omeletbagning

Når integrationsminister Mathias Tesfaye om de mange udlændinge med dansk statsborgerskab konstaterer, at man ikke kan fortryde en omelet, har han da ganske ret.

 

Problemet med Tesfaye og hans socialdemokrater plus resten af Folketinget minus Dansk Folkeparti er imidlertid, at de alle blot bager videre på omeletten og år for år gør den stadigt større.

 

De har i kor afvist Dansk Folkepartis forslag om at begrænse den fremtidige omeletbagning til maksimum et tusinde danske statsborgere om året til primært vestligt orienterede personer.

 

Tværtimod er minimum 1.406 ikke-vestlige og vestlige indvandrere nu på listen over dem, der vil få dansk statsborgerskab, når Folketinget samles efter sommerferien.

 

Til formentlig stor glæde for især Morten Østergaard, som ved det netop overståede folketingsvalg gjorde en stor indsats for at kapre muslimske vælgere.

 

Ved næste valg får han endnu flere muslimske vælgere at kapre.

 

Artiklen er baseret på disse statistikker:

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK2)

 

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

 

Læs også:

 

https://www.berlingske.dk/hovedstaden/tesfaye-om-dansk-statsborgerskab-til-241.555-udlaendinge-man-kan-ikke

https://denkorteavis.dk/2019/skruen-uden-ende-somaliere-og-libanesere-en-del-af-de-langt-over-tusinde-indvandrere-der-til-efteraaret-faar-dansk-statsborgerskab/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20190827_SIDSTE%20NYT:%20Dramatisk%20udvikling

 

https://www.berlingske.dk/samfund/berlingske-nuancerer-hvor-mange-muslimer-er-der-i-danmark

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…