Dansk Folkeparti: Nej til sharia i Danmark

Af. Fhv. MF Martin Henriksen. Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

 

Vi skal stoppe sharia i Danmark. Det er utrolig vigtigt at få det slået fast, så ingen er i tvivl om, hvad der er på spil for os allesammen. Sharia skal ikke styre noget som helst i Danmark.

 

Sharia er love og regler for samfundets indretning og menneskers liv. De er nedfældet i koranen og betragtet af rettro muslimer som love givet af Allah. For rettro muslimer står sharia over de af mennesker vedtagne love.

 

Sharia kan naturligvis ikke fungere sammen med dansk lovgivning, da der ikke må herske den mindste tvivl om at sharia, islams renhedskriterier, det islamiske retssystem, islams kvindesyn mm. ingen plads har i Danmark og i dansk retspraksis.

 

Det synspunkt må og skal vi fastholde, for her kan vi ikke give os bare en millimeter. Undersøgelser har vist, at der er en del herboende muslimer, som mener at sharia er vigtigere end de love, som vedtages i Danmark. Det er et skråplan. Her kan der ikke indgås kompromisser. Hvis man vil leve i Danmark, så er det efter de danske love og de danske værdier.

 

Det er også afgørende, at vi ikke lader os besnakke af dem, der mener at sharia udelukkende er at betragte som en spirituel sag eller en åndelig rejse for den enkelte muslim, for erfaringen er at tingene ikke kan holdes adskilt. Sharia er del af et altomfavnende juridisk system og et samlet samfundssyn, som er uforeneligt med Danmarks Riges Grundlov, dansk retspraksis og grundlæggende danske værdier. Her kan der – som sagt – ikke være noget kompromis.

 

Heldigvis ved jeg, at der rent faktisk findes personer med muslimsk baggrund, som netop i overenstemmelse med dansk kultur og danske værdier lever godt og fint i Danmark uden at sharia fylder noget i deres liv. Det sætter jeg pris på. Og det er dem, vi skal fremhæve istedet for de muslimer, som argumentere for 100 procent, 50 procent, 30 procent eller for den dags skyld 10 procent sharia i Danmark. Sharia bør bekæmpes på alle niveauer, for det ender altid med en samlet pakke, en samlet løsning for samfundet. Sharia-light findes ikke, og det fastholder jeg uanset hvormeget imamer, såkaldte eksperter og naive politikere råber op med påstande om det modsatte.

 

Sharia har desværre allerede sneget sig ind i den vestlige verden og i vestlige retssystemer. Det har vi bl.a. set i Sverige, hvor to domsmænd med muslimsk baggrund, var med til at frikende en mand for hustruvold, fordi parret var gift i overensstemmelse med traditionel sharialov, og kvinden derfor burde være begyndt med at gå til familien og ikke politiet. I Danmark har jeg kendskab til mindst et tilfælde, hvor en imam har fungeret som domsmand. Det fik Folketinget dog lukket ned for efter anbefaling fra DF.

 

Men pointen er at det sniger sig ind, ligeså snart der er en åbning og ligeså snart vi lader det ske.

 

Det er kun naive politikere og såkaldte eksperter der omtaler islam og sharia som en religion på linje med kristendommen.

 

Islam er langt fra kun en religion i vores forstand. Og islam er helt anderledes end kristendommen på en række centrale områder. Islam formulerer regler, som omfatter alle livets forhold ned til mindste detalje. Her spiller sharia en væsentlig rolle, og det må vi aldrig undervurdere.

 

Herboende muslimer skal acceptere, at sharia ingen plads har i det danske samfund. Det er et minimumskrav. Her vil nogen sige, at hvis man tager afstand til sharia, at så er man ikke længere muslim. Det vil jeg sådan set lade være op til den enkelte at afgøre, men det er bare vigtigt at vi bredt politisk og folkeligt er enige om at her til lands, der tager vi entydigt afstand til sharia. Jeg tror ikke, at der er andre løsninger.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…