Nationale tests afslører katastrofalt fald i elevernes evne til at læse – S-regeringens foreløbige svar er at afskaffe testen

Foto: Colourbox
Rear view of pupils raising arms during the lesson with teacher looking at them
Danske skoleelevers evne til at læse falder dramatisk. År for år er det gået den forkerte vej.
Folketinget har vedtaget en målsætningen om, at 80 procent af elever skal være “gode” til at læse.
Men i dag er det tal faldet til 70 procent!

Færre elever i den danske folkeskole læser og regner godt.

 

Det viser resultaterne i de nyeste nationale test for skoleåret 2018/2019, skriver Jyllands-Posten.

 

Resultaterne viser, at 70 procent af eleverne er “gode” til at læse. Sidste år var tallet 72 procent, mens det i 2014/2015 var 74 procent.

 

Også andelen af “gode” elever i matematik er faldet en smule efter flere års fremgang. I 2018/2019 opnåede 77 procent af eleverne “gode” resultater i matematik mod 78 procent året før.

 

Dermed er folkeskolen kommet længere væk fra at indfri målene med folkeskolereformen fra 2014, som blev indført for, at især de svageste elever skulle blive bedre.

 

Målsætningen er, at 80 procent af eleverne skal være i kategorien “gode” til læsning og matematik.

 

S-regering vil afskaffe nationale test

For nogle måneder siden meddelte den socialdemokratiske regering med Mette Frederiksen i spidsen, at regeringen vil afskaffe de nationale test.

 

Der skal være færre test og prøve i folkeskolen, sagde hun til Politiken.

 

Og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fulgte trop: Væk med de nationale test og andre prøver.

 

Og det er indtil videre regeringens eneste svar på den katastrofale situation. Lyt bare til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

 

Hun siger i dag meget dybsindigt, at der ikke er nogen lette løsninger.

 

– Det er fuldstændig basalt, at når man er færdig med folkeskolen, så skal man have de her fuldstændig grundlæggende kompetencer på plads og selvfølgelig kunne både læse og regne.

 

– Det er bekymrende, at resultaterne går den forkerte vej, siger hun til Ritzau.

 

Ministeren mener, at det er for tidligt at konkludere, hvad løsningen skal være, og advarer mod at træffe hurtige beslutninger.

 

Hun vil derfor lytte til relevante parter om, hvad der har og ikke har virket på området.

 

Man må håbe, at en af dem, hun begynder at lytte til er professor Niels Egelund, som står for de internationale PISA-test i Danmark.

 

Han har igen og igen med undersøgelser og argumenter vist hvor vigtigt, det er, at elever kommer til eksamen og får afprøvet deres viden. Både af hensyn til dem selv og af hensyn til dem, der skal lægge undervisningen til rette.  Læs for eksempel her, her og her

 

Danmark står med en rådvild minister uden svar på en kæmpeudfordring.

 

Det eneste svar er at afskaffe de test som kan give os et billede af hvor galt det står til.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…