Når landbrugets udledning af CO2 begrænses med 100 tons i Danmark, så øges den med 75 tons et andet sted i verden

Foto: Ole Sørensen

Greenpeace har foreslået, at Danmark skal halvere sin produktion og bestand af svin og af malke- og kødkvæg: ”Et stabilt klima kræver langt, langt færre køer og svin. Derfor foreslår vi, at man halverer bestanden af køer og svin frem til 2030. Det kræver også udtagning af landbrugsjord, hvilket samtidig er nødvendigt for at skabe plads til natur og biodiversitet”.

 

Greenpeace har for længe siden mistet enhver troværdighed, men det er åbenbart organisationens opfattelse, at hvis landbruget og industrien holder op med at producere varer i Danmark, har Danmark nedbragt udledningen af CO2, og så er vi et “klimamæssigt foregangsland”. Javel, men hvem tror på, at verdens befolkning vil ændre spisevaner, bare fordi fødevarerne ikke produceres i Danmark?

 

CO2 kender ingen grænser, og det betyder noget, om de varer, vi forbruger, er produceret i Danmark med høj klimaeffektivitet – eller om de produceres i andre lande, der producerer langt mindre klimaeffektivt og med langt højere CO2-aftryk.

 

Det Miljøøkonomiske Råd har i den seneste rapport fra den 30. april dokumenteret, at landbruget er den sektor, hvor den såkaldte ”lækagerate” er højest, nemlig 75 pct. Det betyder, at hver gang udledningen af CO2 bliver reduceret med 100 ton i Danmark, stiger den med 75 ton et andet sted i verden, fordi produktionen flyttes til lande, hvor landbrugsproduktionen sætter større klimaaftryk.

 

Nu kræver Økologisk Landsforening at den kommende regering forfølger en markant ny økologipolitik, en ambitiøs klimapolitik for landbruget, en grøn omstilling af EU’s landbrugspolitik, grøn moms og et gennembrud for holistisk tænkning og politisk koordinering af den grønne omstilling.

 

Bevillingerne til økologi skal øges, og at det økologiske landbrugsareal, den økologiske eksport og danskernes forbrug af økologi i 2030 skal fordobles. Landsforeningen ser også gerne, at regeringen har en målsætning om 60 procent økologi i de offentlige køkkener.

 

Kravene fra Greenpeace og Økologisk Landsforening er åbenlyst absurde. Rationel forskning viser, at den økologiske driftsform er langt mere klimabelastende end god konventionel drift. En række relevante faktorer trækker i forskellige retninger, men samlet set er økologien ikke på højde med konventionel drift, når det gælder klimabestræbelserne.

 

Det er dokumenteret i en artikel – “Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change” – af Timothy Searchinger, Princeton University, Stefan Wirsenius, Chalmers University of Technology, Tim Beringer, Humboldt Universität zu Berlin, and Patrice Dumas, Recherche sur l’Environnement et le Développement. Artiklen er publiceret i det anerkendte tidsskrift Nature.

 

https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/oekologisk-landsforening-her-er-vores-oensker-til-en-ny-regering

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…