Mette Fredriksen beskyldes for at løbe fra sit løfte om en folkeafstemning om EU’s bankunion – Dansk Folkeparti og Enhedslisten raser

Der er ikke noget at rafle om. Det blev sagt i fuld offentlighed.

 

Danmarks eventuelle tilslutning til EU’s bankunion skal afgøres ved en folkeafstemning.

 

Sådan lød det fra den socialdemokratiske partiformand og statsministerkandidat, Mette Fredriksen, under den TV-transmitterede partilederdebat under Folketingets EU-høring den 4. november 2018.

 

Men nu har tonen pludselig fået en anden lyd.

 

Det sker efter at Enhedslisten har taget Mette Frederiksen på ordet og fremsat et beslutningsforslag, der skal forpligte regeringen til at lade en folkeafstemning afgøre, om Danmark eventuelt skal stilsluttes EU’s bankunion.

 

Partiet havde af gode grunde regnet med opbakning fra Socialdemokratiet, men blev hurtigt klogere.

 

Socialdemokratiet: Nåeh nej – det mente vi alligevel ikke

Under forslagets førstebehandling i Folketinget den 4. februar bakkede den socialdemokratiske ordfører, Lars Aslan Rasmussen, pludselig ud og kunne ikke tilslutte sig en beslutning om, at en eventuel dansk tilslutning til bankunionen skal afgøres ved en folkeafstemning.

 

”I Socialdemokratiet har vi endnu ikke taget stilling til, om vi er tilhængere eller modstandere af en dansk tilslutning til bankunionen. Det er også for tidligt at tage stilling til, om vi skal have en folkeafstemning, såfremt vi måtte mene, at det er en god idé at tilslutte sig.”

 

Sådan lød det fra den socialdemokratiske ordfører til stor forbløffelse og ikke mindst forargelse fra ordførerne fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

 

Enhedslisten: Vi var naive og troede på Mette Frederiksen

For især Enhedslisten har Socialdemokratiets kovending været en kold klud i ansigtet i og med, at partiet fremsatte sit forslag om folkeafstemning i den tro, at der ville blive opbaknings fra Socialdemokratiet.

 

”Jeg vil gerne indrømme, at jeg har været naiv,” erkendte Enhedslistens ordfører, Nikolaj Villumsen, og fortsatte:

 

”Da Mette Frederiksen på live-tv i partilederdebatten under Folketingets EU-høring den 4. november blev spurgt, om Danmarks tilslutning til bankunionen skal til folkeafstemning, så lød svaret fra den socialdemokratiske formand klart: Ja, det mener jeg, den skal.”

 

Og Villumsen fortsatte:

 

”Jeg må sige, at jeg er dybt forundret over, at vi kan have en socialdemokratisk partiformand, som for tre måneder siden på live-tv og derefter med store overskrifter i medierne proklamerede, at nu gik man ind for en folkeafstemning om en bankunion, og så må vi i dag se, at man gør det stik modsatte, det stik modsatte.”

 

I lighed med Dansk Folkeparti har også Enhedslisten tidligere fremsat forslag om, at en eventuel dansk tilslutning til bankunionen skal lægges ud til folkeafstemning.

 

”Grunden til, at vi fremsætter det igen, er jo den melding, der kom i partilederdebatten fra fru Mette Frederiksen, den socialdemokratiske formand, hvor hun klart sagde, at ja, man ønskede en folkeafstemning om bankunionen,” lød det fra Nikolaj Villumsen.

 

Dansk Folkeparti: Mette Frederiksen bedrager vælgerne

Da han kom på talerstolen, lagde Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, ikke fingrene imellem.

 

”Det, vælgerne oplever i det her land, er det ene vælgerbedrag efter det andet, og Socialdemokratiet fører an i det,” lød det fra Kristensen Berth, som fortsatte:

 

”Socialdemokratiet førte an i det under fru Helle Thorning-Schmidt, og Socialdemokratiet agter tilsyneladende at føre an under fru Mette Frederiksen. Det er derfor, vi ser den ene gule afstemning efter den anden i den her sal. Ude blandt borgerne er der ingen forståelse for det.”

 

”Jeg må bare sige til hr. Lars Aslan Rasmussen og hans socialdemokratiske kumpaner,” lød det videre fra Kenneth Kristensen Berth:

 

”At hvis det er linjen efter et folketingsvalg, hvor Socialdemokratiet måtte have vundet, så kommer Socialdemokratiet til at stå nøjagtig samme sted som Socialdemokratiets kolleger i Holland, i Frankrig, i Tyskland og så videre., for den danske befolkning vil ikke finde sig i ét bedrag mere fra Socialdemokratiet.”

 

Enhedslisten og DF står alene med krav om folkeafstemning

Som debatten skred frem viste det sig ikke uventet, at Enhedslisten og Dansk Folkeparti står alene med kravet om en folkeafstemning om Danmarks eventuelle tilslutning til EU’s bankunion.

 

Med erhvervsminister Rasmus Jarlov (KF) i front afviste alle tre regeringspartier forslaget med blandt andet den begrundelse, at man ikke mente, at der er tale om suverænitetsafgivelse, samt at regeringen endnu ikke har besluttet sig for, om Danmark bør være med eller ej.

 

Det Radikale Venstre var ikke tilstede under debatten, men havde bedt Venstres Jan E. Jørgensen om at sige nej til en folkeafstemning.

 

Folketingets formentlig mest EU-begejstrede parti, Socialistisk Folkeparti, glimrede også ved sit fravær og havde ikke bedt andre partier om at tilkendegive partiets holdning.

 

Tilbage var Alternativets ordfører, Rasmus Nordqvist. Han var ikke begejstret for folkeafstemninger, men anbefalede i stedet noget, han kaldte borgerting, ”der kunne gå ud og vurdere den her slags sager.”

 

Det havde han hørt noget om på et møde i weekenden, betroede han Folketinget.

 

Tilbage står en Mette Frederiksen, der over for befolkningen giver udtryk for, at hun langt hen ad vejen er enig med Dansk Folkeparti, men som enten stemmer rødt eller gult, når der i Folketinget skal tages stilling til forslag fra Dansk Folkeparti.

 

Og det kan hun roligt gøre, for de store landsdækkende medier dækker kun Folketinget, hvis der er udsigt til drama.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…