Mette Frederiksen lægger op til et nyt løftebrud, der svækker udlændingepolitikken – TV2 fortier det

Kort tid efter, at Mette Frederiksens socialdemokratiske regering tiltrådte, er den i fuld gang med at svække udlændingepolitikken.

 

I valgkampen forsikrede hun ellers, at det ikke ville ske. Der er således tale om løftebrud.

 

Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen

Regeringen har netop indgået en aftale med de andre røde partier, hvor man hæver de sociale ydelser for børnefamilier. Aftalen vil overvejende komme flygtninge- og indvandrerfamilier til gode.

 

Der vil således blive givet flere penge til grupper, som er omfattet af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

 

Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen blev indført af den borgerlige regering for at holde de sociale udgifter til flygtninge og indvandrere nede.

 

Det skulle tjene tre formål:

 

For det første skulle det begrænse danske skatteyderes betalinger til flygtninge- og indvandrere.

 

For det andet skulle det sikre, at det bedre kunne betale sig for flygtninge og indvandrere at tage et arbejde. Jo flere af dem, der kommer i arbejde, jo mindre bliver udgifterne til offentlig forsørgelse.

 

For det tredje skulle de lavere ydelser gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Høje sociale ydelser i et land tiltrækker asylansøgere.

 

Flere penge til flygtninge

Rent faktisk har kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen virket efter hensigten.

 

Flere flygtninge er kommet i arbejde. Samtidig fik den borgerlige regering begrænset tilstrømningen til Danmark blandt andet på grund af de lavere ydelser.

 

Men det vil den socialdemokratiske regering og dens røde venner nu gøre en ende på.

 

Modtagere af integrationsydelsen skal have 700 kr. mere om måneden per barn.

 

Enlige under kontanthjælpsloftet skal have 600 kr. mere om måneden per barn.

 

Par under kontanthjælpsloftet skal have 550 kr. om måneden per barn.

 

Politisk censur på TV2

Regeringen søger at sælge disse ændringer som en indsats mod fattigdom – sådan i bred almindelighed.

 

Journalistisk Venstreparti gør også, hvad de kan, for at tegne dette billede. Man fortier med stor konsekvens, at der er tale om højere ydelser, der i særlig grad tilgodeser flygtninge og indvandrere.

 

I Nyhederne på TV2 nøjedes man ikke med denne grove fortielse. Man fjernede også en politikerkommentar, der pegede på, at aftalen helt overvejende gavner indvandrerfamilier.

 

På TV2News kunne man i løbet af tirsdagen se et interview med V-ordfører Morten Dahlin, der meget klart fremhævede, at aftalen specielt gavnede flygtninge og indvandrere. Denne bid af hans udtalelser blev simpelt hen klippet væk i Nyhederne kl. 19 på TV2!

 

TV2 ydede simpelt hen politisk hjælp til Mette Frederiksen. På TV-stationen ved man selvfølgelig udmærket, at flertallet af danske vælgere ikke bryder sig om, at flygtninge og indvandrere skal leve bedre på offentlige ydelser.

 

Men der er altså overvejende tale om en indsats til fordel for flygtninge og indvandrere. Pengene skal jo hentes et sted fra. Og det bliver så primært fra danske skattebetalere.

 

Thulesen Dahl: ”Klassisk løftebrud”

Endnu mere problematisk er det, at man hermed lægger op til øget indvandring. ”Det er et klassisk løftebrud,” siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl til dr.dk. Han uddyber: ”Det går stik imod, hvad Socialdemokratiet sagde op til valget i juni.”

 

Venstres Hans Andersen konstaterer sammesteds: ”De røde partier lemper udlændingepolitikken i den første aftale, de laver.”

 

De forhøjede ydelser til især indvandreres børnefamilier er en midlertidig foranstaltning, som skal gælde, indtil en såkaldt ydelseskommission kommer med et mere samlet udspil.

 

Men de røde partier har hermed sendt et utvetydigt signal om, at de ønsker højere ydelser til indvandrere.

 

De søger at skabe det indtryk, at flygtningefamilierne simpelt hen ikke kan leve et almindeligt liv, hvis de ikke får flere penge. Men noget tyder på, at mange af disse familier sender betydelige beløb tilbage til deres familie i hjemlandet. Det er der altså penge til. (https://www.berlingske.dk/kronikker/danmark-betaler-stadig-dyrt-for-den-lempelige-udlaendingepolitik-i)

 

Et andet stort løftebrud

I den ”forståelse” mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten, som Mette Frederiksen byggede sin regering på, blev der også lagt op til et andet væsentligt løftebrud på udlændingeområdet:

 

Mette Frederiksen havde før valget tilsluttet sig det såkaldte paradigmeskift. Det indebar, at krigsflygtninge skal sendes tilbage til deres hjemland, hvis der er områder i landet, som er fredelige nok til det.

 

Formålet med dette paradigmeskift var, at færre ikke-vestlige indvandrere skulle opholde sig i Danmark.

 

Men efter pres fra De Radikale og venstrefløjen lægger Mette Frederiksen op til at undergrave paradigmeskiftet. Flygtninge får nu langt større mulighed for at blive i Danmark, hvis de har et arbejde.

 

Et sådant system giver store muligheder for, at flygtning kan arrangere sig sådan, at de ikke bliver sendt ud af landet.

 

Få måneder efter den socialdemokratiske regerings tiltræden, begynder den på at undergrave den stramme udlændingepolitik.

 

Det varsler ilde for fremtiden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…