Mette F. nærmer sig DF i kampen mod indvandrermiljøers ekstreme voldskriminalitet – hvad gør Venstre?

I dag, torsdag, fremlægger S-regeringen en såkaldt sikkerhedspakke.

 

Statsministeren er meget klar i mælet i et interview op til fremlæggelsen af pakken. Som hun formulerer det: Vi er nødt til at erkende, at ”vi står over for en stadig mere hårdkogt kriminalitet” (Berlingske).

 

Hun forbinder denne udvikling med ”en fejlslagen udlændinge- og integrationspolitik”.

 

Og hun lægger op til, at kampen mod især indvandrermiljøernes voldskriminalitet kræver skrappere metoder, herunder ”massivt” øget overvågning i det danske samfund.

 

Regeringen foreslår blandt andet, at politiet opsætter 300 flere kameraer. Politiet får også penge til at anskaffe fire mobile overvågningsvogne, der kan sættes ind ved alvorlige hændelser.

 

Samtidig skal mulighederne øges for at overvåge offentlige bygninger og frit tilgængelige områder – for eksempel en parkeringsplads. Kommunerne skal også have mulighed for på egen hånd at lave generel TV-overvågning af det offentlige rum, for eksempel tæt på restauranter.

 

Derudover skal politiet kunne opbevare data fra blandt andet nummerpladescanninger i længere tid.

 

Rigtigt og modigt udspil

Mette Frederiksen konkluderer selv: ”Vi går meget langt nu.” Hun tilføjer, at hun hermed lægger op til at øge overvågningen i Danmark i både ”bredden og dybden”.

 

Samtidig vil hun øge straffen for besiddelse af eksplosiver, og hun vil lave en bedre beskyttelse af grænsen til Sverige.

 

Det er et rigtigt og modigt udspil. Og det er opsigtsvækkende, at det kommer fra en socialdemokratisk statsminister.

 

Regeringen bør få fuld borgerlig støtte til grundtankerne i denne sikkerhedspakke – så kan man diskutere dens nærmere udformning.

 

Kriminaliteten hænger sammen med ændring af befolkningen

I Danmark har vi en del akademiske kriminologer, der synes at se det som deres fornemste opgave at bagatellisere kriminaliteten. De understreger igen og igen, at den generelle kriminalitet er faldende.

 

Men voldskriminaliteten er ikke faldende. Og som Mette Frederiksen rigtigt siger: Nok er den generelle kriminalitet faldende, men ”en hård kerne af forhærdede kriminelle” er stadigt mere voldsparate.

 

Hun lægger ikke skjul på, at en stor del af denne hårde kerne har indvandrerbaggrund og er udtryk for en fejlslagen integration.

 

Hun siger lige ud om den skærpede kurs mod kriminalitet, som hun lægger op til, at ”det er prisen for den ændring af vores samfund, der er sket, når det kommer til vores befolkningssammensætning”.

 

Dette er sagt længe af især Dansk Folkeparti. Men kunne resten af det borgerlige Danmark tage sig sammen til at sige noget lignende?

 

”Forebyggelse og resocialisering er simpelt hen ikke nok”

13 eksplosioner i København alene i år, heraf seks i de seneste to måneder. Et af angrebene var rettet mod en offentlig myndighed, nemlig Skattestyrelsen.

 

I årets første syv måneder er 180 bandemedlemmer idømt 258 års fængsel for 845 lovovertrædelser. (Berlingske)

 

Det er udtryk for, at samfundet mister kontrollen. Og det sætter sig i vores ”folkekultur”, som Frederiksen udtrykker det. Sagt på en anden måde: Vi lærer os selv at leve med tilstande, som er fuldstændig uhyrlige, og som skaber en permanent utryghed.

 

Derfor kræver hun kraftigt øget overvågning, som gør det muligt at afsløre gerningsmænd, og som måske kan have en afskrækkende effekt. Og hun kræver hårdere straffe.

 

Som hun formulerer det: ”Når det kommer til de her mennesker, så er forebyggelse og resocialisering simpelt hen ikke nok.”

 

Morten Østergaard, Pernille Skipper og Sverige

Mette Frederiksen kunne også have formuleret sin pointe på en anden måde: Danmark må ikke blive som Sverige.

 

Mette Frederiksens røde venner i Danmark – fra Morten Østergaard til Pernille Skipper – arbejder ihærdigt for at skabe de samme tilstande i Danmark som i Sverige.

 

Men sjovt nok er Østergaard, Skipper og de andre meget uvillige til at tale om de faktiske forhold i Sverige. De har simpelt hen ikke lyst til at se i øjnene, hvor meget politiske kræfter som de selv har fået ødelagt i det svenske samfund – i kraft af en vanvittig udlændingepolitik.

 

Den svenske udvikling er dybt skræmmende

Sidste år var der i Sverige 306 skudepisoder, og 45 personer blev skuddræbt. Langt størsteparten havde udspring i indvandrermiljøer/bandemiljøer. Ifølge politiet er antallet af dræbte fordoblet siden 2014.

 

Fra begyndelsen af 2019 til slutningen af juli var der ifølge politiets statistikker 120 eksplosioner i Sverige! Det svarer til en stigning på 45 procent i forhold til samme periode sidste år.

 

I 2018 steg antallet af anmeldte voldtægter til næsten 20 anmeldelser om dagen. I år er antallet steget yderligere, med 14 procent. Sverige er helt i top på verdensplan, når det gælder voldtægter. Spændende – ikke, Pernille Skipper og Morten Østergaard?

 

Antallet af røverier mod unge mennesker er i Sverige steget dramatisk – i perioden 2015-2018 var der en stigning på 75 procent.

 

Alle venter på Venstre

Denne udvikling må for enhver pris undgås i Danmark. Men det kan ikke lade sig gøre, hvis S-regeringen er afhængig af de røde partier, når det gælder kampen mod kriminalitet.

 

De borgerlige partier skal med fuld styrke gå ind og søge samarbejde med S-regeringen om dette.

 

Dansk Folkeparti og De Konservative har meldt sig helt klar til at tage Socialdemokratiets nye signaler på ordet og komme med yderligere forslag. Nu venter alle specielt på Venstre.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…