Medierne fortier, at den ikke-vestlige indvandring fører til mindre tillid, mindre demokrati og mere vold i det danske samfund

I Danmarks Radio har man en analyseenhed, der bærer navnet ”Detektor”. Den skal forestille at levere uvildige analyser, der kan afsløre ”fejl og falske påstande”.

 

Men kigger man Detektor nærmere i kortene, møder man venstreorienteret og politisk korrekt propaganda.

 

Forleden kunne Den Korte Avis afdække et eksempel. En såkaldt analyse fra Detektor viste sig at levere et stærkt fortegnet billede af ikke-vestlige indvandreres kriminalitet.

 

Dette er et led i et større mønster: Danske medier – med TV i spidsen – skjuler, at den store ikke-vestlige indvandring er dybt skadelig for vores samfund.

 

Indvandring og voldtægter

Detektor angreb Nye Borgerliges leder Pernille Vermund. Hun havde skrevet, at man burde undersøge, om der ikke var en sammenhæng mellem den store indvandring fra muslimske lande i 2015 og det forhøjede niveau af voldtægter siden da.

 

Detektor afviste Vermunds pointe. Man citerede Det Kriminalpræventive Råd for, at stigningen i voldtægtstallet skyldes ændret registrering hos politiet og en øget tendens til, at kvinder foretager anmeldelser.

 

Men der gives ikke nogen som helst dokumentation for, at disse forhold alene kan forklare den kraftige stigning i voldtægter.

 

Alligevel proklamerede Detektor frejdigt: ”Ingen sammenhæng mellem flere udlændinge og boom i anmeldelser om voldtægt”.

 

Den Korte Avis’ Poul Erik Andersen påpegede, at der siden 2015 har været en stigning på 143 procent i antallet af ikke-vestlige mænd, der er dømt for voldtægt. Dertil kommer et stort antal sigtelser.

 

Det strider mod Detektors påstand.

 

Tilsyneladende fik Detektor da også kolde fødder. Nu ville man ikke længere ”udelukke”, at der var en sammenhæng mellem den ikke-vestlige indvandring og det voksende antal anmeldelser af voldtægter.

 

En ynkelig søforklaring. Kendsgerningen er, at ikke-vestlige mænd har bidraget markant til at sende voldtægtstallene i vejret efter 2015.

 

Men det skjuler Detektor, og det bliver fuldstændig fortiet i både DR’s og TV2’s journalistik.

 

Mette Frederiksen mere ærlig

Statsminister Mette Frederiksen var mere ærlig, da hun talte om voldskriminalitet i sin åbningstale til Folketinget. Her hed det:

 

”Voldskriminalitet er mere end tre gange større hos mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end hos andre mænd.” Og videre: ”I fængslerne har fire ud af ti udenlandsk baggrund”.

 

Den ikke-vestlige indvandring er ledsaget af klart højere voldskriminalitet i Danmark, herunder flere voldtægter.

 

Indvandring giver lavere tillid

Denne indvandring har også ført til en svækkelse af den almindelige tillid mellem folk.

 

Det danske samfund har i en årrække været præget af en tillid mellem folk, der er tårnhøj i international sammenhæng. Dette er fundamentet for den stærke og ekstremt værdifulde sammenhængskraft i vores samfund.

 

Men den ikke-vestlige indvandring synes at slå revner i tilliden. Det påpeger de tre forskere Peter Thisted Dinesen, Merlin Schaeffer og Kim Mannemar Sønderskov, der har præsenteret nogle af deres resultater I Berlingske (19.10.19).

 

De har undersøgt danskernes tillid i lokalsamfund og på arbejdspladser. Og de konkluderer: Tilliden er lavere i miljøer med en større andel af indvandrere og efterkommere. Eller med en anden formulering: ”Høj etnisk diversitet er altså generelt forbundet med lavere social tillid.”

 

De tre danske forskere understreger, at en række andre forhold end den etniske mangfoldighed (”diversitet”) påvirker tilliden.

 

Men sammenhængen mellem indvandring og manglende tillid er ikke til at tage fejl af. Der er al mulig grund til at tro, at den kraftige ændring i den danske befolknings sammensætning, som indvandringen medfører, vil føre til øget svækkelse af tilliden.

 

Religiøse love sættes over dansk lov

Danskerne får heller ikke meget at vide om endnu en afgørende konsekvens af den ikke-vestlige indvandring: Fjendtlige holdninger til demokratiet.

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har netop offentliggjort den årlige undersøgelse af ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres ”medborgerskab”.

 

Her erklærer cirka halvdelen af efterkommerne sig enige i, at det skal være forbudt at kritisere religion. De ønsker altså en alvorlig indskrænkning i den danske ånds- og ytringsfrihed.

 

En anden rystende kendsgerning fremgår af Københavns Kommunes såkaldte integrationsbarometer for 2018:

 

Hver tredje ikke-vestlige indbygger i København mellem 18 og 28 år mener, at religiøse love skal følges, selv om de vil være i strid med dansk lovgivning!

 

Journalistisk Venstreparti er ligeglad med danskerne

Det er ikke så mærkeligt, at et rekordstort antal danskere nu ser indvandringen som en trussel mod vores nationale egenart (se artikel andetsteds i dagens avis).

 

Man kan naturligvis have ikke-vestlige baggrund og blive et velfungerende medlem af det danske samfund. Debatten drejer sig ikke om det ene eller det andet individ.

 

Den drejer sig derimod om en masseindvandring, der medfører en dramatisk ændring i den danske befolknings sammensætning og dens fundament af kultur og værdier.

 

Men Journalistisk Venstreparti reagerer med massiv fortielse.

 

Man er ligeglad med virkeligheden. Man er ligeglad med danskerne. Alt drejer sig om at spejle sig i sin egen politiske korrekthed.

 

https://denkorteavis.dk/2019/nu-pernille-vermund-maatte-for-alt-i-verden-ikke-faa-ret-om-voldtaegter-og-indvandring-og-saa-kom-dr-detektor-paa-glatis/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…