Medens regeringen vil sætte muslimske friskoler under skærpet tilsyn, vil Dansk Folkeparti helt fratage dem statsstøtten

Medens Undervisningsministeriet i øjeblikket undersøger, om syv muslimske friskoler skal sættes under skærpet tilsyn, har Dansk Folkeparti helt andre planer.

 

Her vil man løse problemet med at fratage støtten til muslimske friskoler.

 

Det er i løbet af de sidste par år sket for fire muslimske friskoler, som herefter har måttet dreje nøglen om. På den ene kunne skolelederen ikke engang tale dansk.

 

På de skoler, der har fået frataget statsstøtten, har problemet typisk været eksempelvis manglende ligestilling med kønsopdelt undervisning, for slet ikke at tale om fund af jihad-materiale og undervisning på Koranens grundlag.

 

Desuden har en del af skolerne haft økonomisk tilknytning til islamiske organisationer såsom den tyrkiske Milli Görüs-bevægelse, der af den tyske efterretningstjeneste betegnes som en islamisk organisation med tætte forbindelser til terrororganisationen Hamas.

 

Derfor skal de syv skoler nu kigges efter i sømmene

Det er Kristeligt Dagblad, som via en aktindsigt har fået indblik i sagen.

 

Der er fem forskellige grunde til, at de syv muslimske friskoler er blevet udvalgt.

 

Det drejer sig om et højt antal af ikke-vestlige elever. Mange elever med bopæl i ghettoområder. Ringe danskkarakterer. Manglende elevinddragelse. Uigennemsigtige donationer.

 

Desuden har Undervisningsministeriet kigget nærmere på skolernes vedtægter, hjemmesider og tilsynserklæringer.

 

Disse elementer indgår ligeledes i vurderingen af, hvem der fremover skal sættes under skærpet tilsyn.

 

Det drejer sig blandt andet om Al-Hilal Skolen i København, Ahi International School i Vanløse og Jinnah International School i København.

 

Der er i Danmark i alt 558 friskoler, og af dem har de 24 et muslimsk værdigrundlag. Ud over de syv muslimske friskoler, skal også ti af de øvrige kigges nærmere efter i sømmene.

 

Dansk Folkeparti vi skære igennem og fratage statsstøtten

Dansk Folkeparti prøvede uden held sidste år at få flertal i Folketinget for et forslag om at fratage friskoler deres statsstøtte, hvis antallet af tosprogede elev var på over halvdelen og undervisningen ikke levede op til en række krav.

 

Nu prøver partiet endnu engang og genfremsætter forslaget fra 2018.

 

Med sit beslutningsforslag ønsker Dansk Folkeparti at sikre, ”at friskoler, som har et flertal af elever med udenlandsk baggrund, og som modvirker integration af disse elever, nægtes adgang til statsstøtte.”

 

I sin begrundelse understreger Dansk Folkeparti blandt andet, at:

 

”Med forslaget indføres der ikke et forbud mod bestemte friskoler. Forslaget sikrer blot, at visse friskoler ikke kan modtage statsstøtte, nemlig friskoler, som har et flertal af elever med udenlandsk baggrund, og som ikke er bevidste om behovet for at fremme integrationen af elever med udenlandsk baggrund i det danske samfund.”

 

Ideologisk håndskyhed må træde til side

Når Dansk Folkeparti nu genfremsætter sit forslag, skyldes det, at man er opmuntret af, at Socialdemokratiet den 4. april 2018 tilsluttede sig forslaget under førstebehandlingen i Folketinget.

 

Dengang lød det blandt andet fra den socialdemokratiske ordfører, Mattias Tesfaye:

 

”Vi tager derfor også godt imod det beslutningsforslag, som vil pålægge regeringen at udarbejde et egentligt lovforslag, og vi planlægger at stemme ja.”

 

Tesfaye understregede i den forbindelse, at handler om at sikre børnene en god fremtid i Danmark og sluttede:

 

”Og så må ideologisk håndskyhed over for at regulere privatskolerne altså træde et skridt til siden. Og med de ord kan vi støtte beslutningsforslaget.”

 

Tidligere har den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, erklæret, at muslimske friskoler bør fratages statsstøtte.

 

”Vi er politikere. Vi ønsker at lukke alle muslimske friskoler. Det er ikke nogen god idé med lærere, der ikke spiller efter de demokratiske spilleregler,” sagde Mette Fredriksen til BT den 11. august 2017.

 

Nu er Mette Fredriksen i mellemtiden blevet statsminister og Mattias Tesfaye er blevet udlændinge- og integrationsminister, så i princippet skulle der være regeringsopbakning til Dansk Folkepartis forslag.

 

Det bliver under alle omstændigheder interessant at følge slagets gang, når forslaget skal førstebehandles i Folketinget.

 

Læs mere om skærpet tilsyn her:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/nye-tal-bekymrer-saerligt-muslimske-friskoler-testes-demokratisk-sindelag

 

Læs Dansk Folkepartis beslutningsforslag her:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/beslutningsforslag/b32/20191_b32_som_fremsat.pdf

 

Læs Mette Frederiksens udtalelser til BT her:

https://www.bt.dk/politik/mette-frederiksen-i-brutalt-opgoer-luk-alle-muslimske-friskoler

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…