Nu genoplever man den frelste intolerance fra 1968

Colourbox

Det er mange år siden, men jeg glemmer det aldrig.

 

Hvordan man som ung student oplevede, at en hel generation af unge, hvis forældre havde slidt for, at de kunne få en højere uddannelse, bare brød alle broer og forkastede alt det tankegods, de havde med sig fra deres opdragelse.

 

De havde nemlig set lyset, og nu skulle samfundet og verden bare laves om. Enhver form for anden kritisk holdning end deres egen var forræderi.

 

De få af os fra den tid, der anfægtede den hellige almindelige marxisme og forsvarede det borgerlige demokrati og de liberale frihedsidealer, blev kaldt reaktionære eller sågar fascister.

 

Den totalitære marxisme skiftet ud med globalisme, kulturradikalisme og klimafanatisme

 

Revolutionen og marxismens frelse af verden kom imidlertid aldrig. Tværtimod brød den højt besungne ideologi, der ville skabe et paradis af lighed på Jorden, totalt sammen. –

 

Revolutionens børn fik gode stillinger, skiftede den totalitære marxisme ud med globalismen og kulturradikalismen, men var på stadig jagt efter en ny sag, hvor de igen kunne få en central rolle som klodens heroiske redningsmænd.

 

Og er det ikke mærkeligt – lige nu har jeg en forfærdelig knugende fornemmelse i maven, fordi jeg føler, at jeg genoplever intolerancen, snæversynet og den politiske frelsthed, der tyranniserer anderledes tænkende!

 

Ånden fra 1968 er vendt tilbage blot iklædt en anden uniform end den doktrinære marxisme. Nu kaldes man ikke nødvendigvis fascist, hvis man er kritisk over for den herskende mening på parnasset.

 

Nu får man etiketten, der med et helt nyt ord i sproget hedder klimafornægter, klistret på sig. Klimafornægter – det er ikke noget behageligt stempel at gå rundt med, men det skal det jo selvfølgelig heller ikke være (!).

 

Klimaforandringer, ja – men i hvor høj grad er de menneskeskabte?

 

Den særdeles tvivlsomme teori om de menneskeskabte klimaforandringer i form af øget CO2-udslip er den nye tids mantra, der imidlertid hviler på et ikke veldokumenteret grundlag. – Hele det politiske spektrum har købt klimasagen.

 

Også de borgerligt liberale partier med regeringen i spidsen leder nu felttoget mod de formastelige videnskabsmænd og almindelige borgere som undertegnede, der er så kætterske at sætte spørgsmålstegn ved, om de kræfter og energier, der udgår fra solen, mon ikke er markant stærkere end det menneskeskabte CO2-udslip fra fossile brændstoffer og koprutter?

 

Klodens enormt lange historie har løbende budt på klimaforandringer med skiftevis opvarmning og afkøling af kloden – har de også været menneskeskabte?

 

Det moderne menneske vil bare ikke acceptere eller fatte, at der er kræfter så stærke i universet, at ikke engang selvbevidste moderne rationalister kan styre dem. En sådan ydmyg erkendelse er imidlertid imod den vedtagne sandhed om klimaet og imod trangen til at ville styre alt og alle her i verden. Derfor er det politisk ukorrekt, og derfor skal enhver, der ikke nikker til alt, hvad der kommer fra FN’s klimapanel, mistænkeliggøres og bære nutidens jødestjerne – klimafornægter!  Videnskabsfolk af en anden opfattelse end de på bjerget gældende har således ikke samme adgang til medierne som klimaforskerne med de ”rigtige” meninger.

 

CO2-tesen et ideelt redskab til at pålægge befolkningerne øgede skatter og afgifter

 

Lad mig understrege, at jeg – ligesom alle andre, der nærer skepsis over for de klimafrelste CO2-ortodokse – selvfølgelig går ind for et rent miljø. Men ingen har patent på opskriften, og det ligner en totalitær tankegang og en politisk styret forskning, at den lange række af skeptiske videnskabsmænd, når det gælder den herskende klimateori, konsekvent ignoreres. Med CO2-tesen som argument har politikerne nemlig udstyret sig selv med en uudtømmelig skatte- og afgiftskilde (!).

 

Nyligt afdøde Geoffrey Cain sagde på et tidspunkt, at årtusinders erfaring viser, at varmestigninger altid efterfølges af stigninger i CO2 – ikke omvendt. CO2 er ifølge det en følge af varme og ikke en årsag til det! Men det er vel bare useriøst pjat? Alt imens befolkningen manipuleres og hjernevaskes med dommedagsprofetier, der skal fremkalde angst for Jordens undergang, så flyver verdens statsmænd atmosfæren tynd til møder for at enes om fremtidens vejr. Med Storm P’s ord så tales der meget om Jordens undergang – men det er vel kun en overgang! Til gengæld kan vi være 100% sikre på én ting: Øgede grønne skatter og afgifter kommer til alt folket! Og hensigterne bag kan ikke være mere ædle – det er for vores egen skyld. Troels Kløvedal, som vi desværre også har mistet, vil jeg tillade mig at citere afslutningsvis: ”Gå efter dem, der søger sandheden – men vogt jer for dem, der siger, de har fundet den!”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…