Lars Løkke Rasmussen er en overlever – men intet tyder på, at han er fremtiden for Venstre

Så gjorde Lars Løkke det igen. Venstres formand har i den senere tid været under voksende pres på grund af krav fra partiets bagland om, at både han og næstformand Kristian Jensen bør gå af.

 

Men netop som presset voksede i styrke, slog Løkke kontra med en manøvre, der gør det svært for kritikerne at få ham afsat her og nu.

 

Dermed fik han endnu engang demonstreret, at han er en politisk overlever. Man skal altid vogte sig for at dømme ham ude for tidligt.

 

Sådan var det også i 2014, da det under det berømte kældermøde i Odense lykkedes for Løkke at forhindre, at Kristian Jensen satte ham fra bestillingen.

 

Løkkes modangreb

Nu står Løkke igen med ryggen mod afgrunden på grund af stærke krav i partiets bagland om, at både han og Kristian Jensen skal forlade deres poster og give plads til nye kræfter.

 

Lørdag blev presset yderligere forstærket, da fire ud af fem af Venstres regionsformænd meddelte partiledelsen, at de ønskede et ekstraordinært landsmøde, der kunne fremrykke afgørelsen af, hvad der skal ske med Venstres ledelse. Det ordinære landsmøde er placeret den 16.-17. november.

 

Men ligesom i 2014 reagerede Løkke efter devisen: Angreb er det bedste forsvar.

 

På Facebook gik han selv ud med forslag om at fremrykke landsmødet, så det falder allerede før Folketingets åbning den 1. oktober – det vil altså sige mod slutningen af september, hvilket vil give en meget kort tidsfrist.

 

Løkkes modangreb kom med ordene:

 

”Der er lige nu alt for stort fokus på enkeltpersoner og arvefølgen i Venstres ledelse. Det gør os ukampdygtige som parti og skygger for Venstres politiske projekt. Det kan vi selvfølgelig ikke være tjent med. Derfor må diskussionen bringes til konklusion hurtigst muligt – og det kan kun ske på et landsmøde.”

 

Løkke gjorde det på Facebook klart, at han ønskede at fortsætte som partiformand: ”Derfor vil jeg søge genvalg som formand og opbakning til min politiske linje ved landsmødet.”

 

Ellemann vil ikke stille op som modkandidat

Som i 2014 blev Løkkes kamperklæring ledsaget af en nøje planlagt opbakning fra flere folketingsmedlemmer, der er faste Løkke-støtter. Blandt andet Troels Lund Poulsen, Sophie Løhde, Lars Christian Lilleholt og Jan E. Jørgensen.

 

Men vigtigst af alt for Løkke: Partiets politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, signalerede tydeligt, at han ikke agtede at deltage i noget stormløb mod Løkke. Ellemann har ellers i brede kredse været nævnt som manden, der kunne afløse Løkke.

 

Dermed står Løkke nu med et stort trumfkort i magtspillet: Han har ingen modkandidat! Og Løkkes kritikere har heller ikke umiddelbart nogen udsigt til at finde en modkandidat med den nødvendige tyngde.

 

Her ligger en stor del af forklaringen på, at Løkke selv i den grad taler for en kraftig fremrykning af det landsmøde, der skal afgøre slaget om formandsposten:

 

Den korte tidsfrist vil gøre det endnu sværere for Løkkes modstandere at finde en modkandidat med reelle chancer mod ham. Og man kan ikke vælte en formand uden at vide, hvem der skal afløse ham.

 

Det vides endnu ikke, hvad der vil ske med Kristian Jensen. Men han kan tænkes at blive ofret, når der stemmes på landsmødet.

 

Hvis de utilfredse i baglandet ikke kan få væltet Løkke, vil mange af dem måske gerne af med Kristian Jensen, så krigen mellem Løkke og Jensen ikke fortsætter i det uendelige.

 

Utryghed ved Løkke – og ved hans politik

Men selv hvis Kristian Jensen falder, vil de kritiske røster ikke få megen fornyelse og fremgang for deres parti, hvis Løkke bliver siddende.

 

Løkke vil være stærkt svækket af den tydelige utilfredshed med ham i egne rækker.

 

Denne utilfredshed har foreløbig mest drejet sig om, at Venstre-folk er trætte af kævlerierne i ledelsen. Men bag dette ligger der en politisk utilfredshed.

 

Betydelige dele af Venstre er ikke med på Løkkes politiske projekt, som lægger op til en politisk tilnærmelse til De Radikale og en åbenhed over for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

 

Mange Venstre-folk er ikke bare blevet utrygge ved Løkke. De er også blevet utrygge ved hans politiske linje.

 

Måske får disse kritikere ikke en modkandidat til partiformandsposten, som de kan stemme på ved landsmødet. Men de kan eventuelt vise deres utilfredshed ved at stemme blankt. Og de kan føre den kritiske interne debat videre.

 

Storhedstiden under Fogh – nedturen under Løkke

Løkke søger at skabe det indtryk, at Venstre med ham i spidsen fik et ”fantastisk” folketingsvalg i juni. Men dette er i strid med sandheden.

 

Ganske vist havde man en vis fremdrift i slutningen af valgkampen. Og ganske vist klarede man sig bedre end i 2015.

 

Men valget er 2015 var en katastrofe for partiet, så på den baggrund var det ikke så svært at gå frem. Og trods en vis slutspurt fik Venstre fik sit næst dårligste folketingsvalg siden 1994.

 

Bag den aktuelle uro i Venstre ligger vel i sidste ende en oplevelse af, at Anders Fogh Rasmussen bragte en ny storhedstid til Venstre, og at Løkke-perioden har været en nedtur.

 

Derfor kan begejstringen ved mere Løkke i fremtiden hos mange Venstre-folk ligge på et ret lille sted.

 

Lars Løkke er en overlever – men intet tyder på, at han er fremtiden for Venstre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…