Lars Løkke lavede en kæmpebrøler, der nu kan føre til hans fald

I mandags tog det interne opgør i Venstre en dramatisk drejning.

 

Partibestyrelsen i Region Midtjylland meddelte i offentligheden, at man havde sendt en meddelelse til Venstres formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen.

 

Her opfordrede man dem begge til at trække sig forud for eller på Venstres landsmøde i slutningen af september.

 

Hidtil havde Venstres regionale organisationer gjort en dyd ud af, at de ikke ville udtale sig offentligt om, hvad de var nået frem til på deres møder.

 

Men nu leverede midtjyderne altså deres konklusion for fuld udblæsning. Og det gav genlyd, fordi Region Midtjylland er meget stærk i Venstre og sender mange delegerede til landsmødet.

 

De er ikke bare kritiske, de er vrede

Regionsformand Jens Nicolai Vejlgaard brugte samtidig et sprog, som i den grad gav partiets to ledere tørt på.

 

Til TV Midtvest sagde han, at der nogle gange er nødt til ”at være nogle voksne i lokalet”, der kan fortælle børnene, at der skal ryddes op.

 

Udtrykket ”børnene” henviser til Lars Løkke og Kristian Jensen! Stærke ord, når det kommer fra besindige Venstre-folk.

 

Ordvalget indikerer, at de midtjyske Venstre-folk ikke bare er kritiske over for partiets ledelse. De er vrede.

 

Den vrede reaktion hænger efter al sandsynlighed sammen med, at de følte sig meget dårligt behandlet af Løkke, da fire ud af fem regionsformænd i partiet henvendte sig til ham for at drøfte en fremrykning af Venstres landsmøde.

 

I den forbindelse lavede Løkke en kæmpebrøler, der nu kan føre til hans fald.

 

Pludselig tonede Løkke frem på en video

Ifølge Berlingske kontaktede de fire regionsformænd i torsdags partisekretær Claus Richter. Her bad de om et telefonmøde med Løkke for at opfordre ham til at fremrykke partiets landsmøde. De havde også nogle spørgsmål vedrørende reglerne for at indkalde et sådant landsmøde.

 

Men de fik ikke noget telefonmøde med Løkke. Så sendte de en mail til Løkke om lørdagen. Ingen reaktion.

 

Til deres store overraskelse kunne de så søndag aften se Løkke på en video på Facebook, hvor han gjorde deres forslag om at fremrykke landsmødet til sit eget! Han nævnte dem ikke med et ord.

 

Dette kan meget vel være medvirkende Region Midtjyllands kraftige optrapning af sit ordvalg i mandags.

 

Deres tillid til Løkke havde lidt et fatalt knæk. De svarede igen med den voldsomme salve om ”børnene” i partiets ledelse.

 

Løkkes forklaring

Løkke siger, at han aldrig har set mailen fra regionsformændene. Men selv, hvis det er rigtigt, stiller det ikke hans sag meget bedre.

 

Kendsgerningen er, at hans partisekretær og håndgangne mand Claus Richter allerede om torsdagen fik at vide, at regionsformændene arbejdede for en fremrykning af landsmødet.

 

Skulle Richter virkelig have undladt at give en så afgørende oplysning hurtigt videre til Løkke?

 

Det synes de fire regionsformænd at tvivle meget stærkt på. Og set udefra virker det da heller ikke overbevisende.

 

Således pustede Løkke efter alt at dømme selv kraftigt til optrapningen af konflikten med baglandet.

 

Han havde nok fået det lidt nemmere med regionsformændene, hvis han havde anerkendt, at det var dem, der lancerede forslaget om et fremrykket landsmøde.

 

Hvorfor gjorde han det så ikke?

 

Løkkes to våben

Løkke havde to våben i sin kamp for at redde sin formandspost i partiet:

 

Det ene våben var at appellere til baglandet og søge en forsoning med de kritiske regionsformænd.

 

Det andet våben var at satse på, at han ikke fik nogen slagkraftig modkandidat ved et eventuelt formandsvalg på landsmødet. Her har specielt partiets politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, været på tale.

 

Løkke, der var under kraftig beskydning fra partiorganisationen, valgte tilsyneladende at koncentrere sig om at gøre det så svært som muligt at finde en modkandidat til ham.

 

Han profilerede sig som den handlekraftige leder, der ikke var bange for at tage et hurtigt landsmøde. Og med forslaget om det stærkt fremrykkede landsmøde gjorde han det samtidig vanskeligere at få Ellemann opstillet som modkandidat.

 

Man skal aldrig undervurdere Venstres bagland

Ellemann vil tilsyneladende godt stille op, hvis Løkke må opgive på grund af modstanden i partiet. Men jo hurtigere et formandsvalg kommer, jo sværere vil det være for Ellemanns støtter at bringe ham på banen.

 

Sagt lidt firkantet: Løkke traf et valg, der kunne gøre regionsformændene sure over, at han løb med deres forslag. Men han gjorde det sværere for sine kritikere at finde en modkandidat.

 

Her lavede han en kæmpebrøler. Han undervurderede, hvor stærke baglandets reaktioner ville blive, og hvor meget genlyd de ville give. Vejlgaard fra Region Midtjylland er fiskeeksportør fra Hvide Sande – ham skal man ikke prøve at løbe om hjørnerne med.

 

Efter Region Midtjyllands vrede udfald mod formanden, har to folketingsmedlemmer åbent støttet, at man finder en anden formand end Løkke – nemlig Carsten Kissmeyer og Preben Bang Henriksen. Et tredje folketingsmedlem, Jacob Jensen, siger, at han vil lytte nøje til sit partibagland.

 

Man skal aldrig undervurdere Venstres bagland.  Uroen her kan også skabe kraftige dønninger i folketingsgruppen.

 

Hvis Ellemann stiller op, ligner det begyndelsen til enden for Løkke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…