Lærerinder må finde sig i at blive kaldt ”fucking ludere” – kvindesyn med muslimsk baggrund ser ud til at vinde frem i den danske folkeskole

Foto: Privat

En undersøgelse, som Arbejdstilsynet i foråret gennemførte på Danehofskolen i Nyborg, afslørede en meget ubehagelig hverdag for skolen lærere.

 

Fem ansatte på skolen fortæller om elever, der udviser en total foragt for lærerne. Der falder bemærkninger som: “Hold kæft og bland dig udenom” og “Din fucking luder”. Det sidste retter sig selvfølgelig mod kvindelige lærere.

 

Undersøgelsen åbenbarer ikke, hvem de elever er, der kalder kvindelige lærere for ludere.

 

Men en mistanke melder sig, når man tænker på, at “luder” hyppigt bruges som et skældsord blandt unge med muslimsk baggrund. Dette skældsord afspejler helt åbenbart en nedvurdering af kvinder.

 

Mistanken bliver bestyrket, når man i undersøgelsen kan læse sig til, at elever ikke kun bruger ordet “luder”, men også siger: “Du bestemmer ikke, fordi du er en kvinde”.

 

Det skal understreges, at dette kun er en mistanke – baseret på et velkendt adfærdsmønster med nedvurdering af kvinder i muslimske miljøer. Lærerne og vel også Arbejdstilsynet må vide, hvem det er. Men det holdes på god politisk korrekt manér skjult for os andre.

 

Det er i det hele taget karakteristisk for de forskellige oplysninger om asociale elever: Man får meget lidt at vide om, hvem de er. Og oplysningerne er generelt afetnificerede.

 

Det gælder også den debat, der køre netop nu om uopdragne skoleelever. Debatten er blandt andet sat i gang af frustrerede skolelærere. De har i aviser og TV ytret sig om problemer med uopmærksomme, larmende elever, der ikke vil sidde stille. De er dårligt opdraget hjemmefra, mener lærerne. De klager også over forældre, som holder med børnene mod læreren.

 

“Der er oftere en manglende respekt for autoriteter, og der er en større gruppe af elever, der ikke forstår en kollektiv besked. Samtidig respekterer en gruppe af forældre heller ikke længere lærerens autoritet, sagde folkeskolelærer gennem 13 år, Lea Schmidt, til Berlingske 8. oktober.

 

Men hvem disse elever og forældre er, får vi heller ikke her belyst. Der er selvfølgelig danske elever imellem. Men hvad med den stigende andel af elever fra ikke-vestlige ofte muslimske lande? Om dem får vi ikke meget at vide.

 

Stadig flere elever med muslimsk baggrund

I det hele taget får vi meget lidt at vide om muslimske elever i folkeskolen. Således kniber det også gevaldigt med oplysninger om antallet af ikke-vestlige, herunder muslimske elever. Og især hvad vi kan forvente os i fremtiden.

 

Det er ellers en vigtig forudsætning for at forstå, hvad der foregår i skolen i disse år.

 

Kendsgerningen er nemlig, at antallet af elever med ikke-vestlig, ofte muslimsk baggrund vil stige dramatisk i de kommende år.

 

Samtidig ved vi, at ikke-vestlige, specielt muslimske lande præges af en anden kultur og en anden opdragelse af børn end den, vi er vant til. Det præger også indvandrermiljøer i Danmark.

 

En opgørelse, som Den Korte Avis har foretaget af aldersgruppen 0 – 7 år, viser, at der per 1. januar i år var ikke færre end næsten 20.000 børn i den pågældende alder fra indvandrergrupper med baggrund i muslimske lande. På trods af de asylstramninger, som er gennemført.

 

Antallet er endda en del større, da vi kun har medregnet grupper med minimum et tusinde børn i den pågældende alder.

 

Danskerne bliver til gengæld færre og færre

Samtidig er den danske andel af elevtallet faldende.

 

Det skyldes ikke bare, at danske forældre fravælger folkeskolen, men også, at der bliver færre danske unge.

 

I skoleårgangene 6 – 17 år udgjorde de etnisk danske børn i den skolepligtige alder ved årtusindeskiftet 91,7 procent af samtlige.

 

Den andel er per 1. januar i år faldet til 87,5 procent.

 

Men ingen vil sætte adresse på problemerne – og dog

Når det gælder muslimer, er der tilsyneladende en indædt modvilje mod at kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade.

 

Men indirekte bragte dagbladet Politiken den 4. marts i år et indblik i problemerne med en artikel under rubrikken:

 

”Forskning: Folkeskolelærere vil hellere have Mathias end Yousef som ny elev i deres klasse.”

 

Ifølge det politisk korrekte Politiken skyldes dette dog ikke, at der er problemer med Yousef i skolen. Nej, nej.  Problemet består slet og ret i, at folkeskolelærerne reelt er diskriminerende i forhold til Yousef.

 

Således siger professor Simon Calmar Andersen, der er chef for Trygfondens Børneforskningscenter, til avisen:

 

”Vi havde håbet, at ingen lærere diskriminerede børn med indvandrernavne.”

 

I undersøgelsen skulle lærerne tage stilling til, om de kunne rumme en elev med indlæringsvanskeligheder i deres klasse.

 

Et af resultaterne var, at lærerne var mere indstillede på at optage en sådan elev, når han hed Mathias, end når han hed Yousef. Mens 54,5 procent af lærerne var ’meget enige’ eller ’enige’ i, at de kunne rumme Mathias i deres klasse, gjaldt det 44,9 procent, når drengen hed Yousef, skriver Politiken.

 

Tilsyneladende opererer hverken professoren eller Politiken med den mulighed, at dette kunne skyldes lærernes erfaringer med den opførsel, der præger Yousef og andre med samme baggrund i landets folkeskoler.

 

Der er ikke noget problem med Yousef – det hele skyldes skolen

I øjeblikket kører der et stort forskningsprojekt, ”Chikane, trusler og vold mod undervisere i Folkeskolen”

 

Den 15. maj i år bragte fagbladet folkeskolen.dk et delresultat fra forskningen under rubrikken:

 

”Nye tal: Chikane, trusler og vold mod lærere er ikke noget særsyn.”

 

Af artiklen fremgår det, at mere end halvdelen af lærerne i en ny undersøgelse er blevet kaldt nedværdigende ting som “kælling”, “luder” og “idiot”, samt at hver fjerde er blevet slået.

 

Men ikke et ord om, hvem det er, der råber kælling og luder efter de kvindelige lærere. Ikke et ord om, at denne adfærd har en sammenhæng med elevens baggrund.

 

Det hele er skolens skyld, må man forstå. Den er ikke god nok til ‘inklusion’ og til at håndtere de problemer, der opstår.

 

Sådan går man rundt om den varme grød og tør ikke kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade.

 

Og når man ikke tør det, løser man heller ingen problemer.

 

Resultatet er, at et stigende antal danske forældre fravælger Folkeskolen.

Opdateret 17.10 …

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2019/303078/

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FPLK2)

 

https://politiken.dk/indland/art7061317/Folkeskolel%C3%A6rere-vil-hellere-have-Mathias-end-Yousef-som-ny-elev-i-deres-klasse

 

https://www.folkeskolen.dk/659624/nye-tal-chikane-trusler-og-vold-mod-laerere-er-ikke-noget-saersyn

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…