Slut med dansk luksus-fængsel: Tre rumænske kriminelle sendt til afsoning i Rumænien

toristtorch

Nu er det lykkedes for justitsministeriet at få overført tre rumænske kriminelle, der skulle udvises, til afsoning i Rumænien, skriver Jyllands-Posten med henvisning til tal fra Justitsministeriet.

 

”Det har taget lang tid, men jeg håber, at vi nu har fået hul på bylden, og at sagerne nu kommer til at gå hurtigere. For selvfølgelig skal et EU-land tage sine borgere tilbage hurtigt og gnidningsfrit,” siger justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) ifølge avisen.

 

Men det er altså ikke uden problemer at få  rumænske kriminelle sendt til fængselsophold i
Rumænien.

 

Det har Højesteret tidligere spændt ben for.

 

Tre menneskesmuglere og en morder

Den 31. maj 2017 afgjorde Højesteret, at tre rumænske kvinder og én mand ikke kunne overdrages til de rumænske myndigheder på grund af de ringe fængselsforhold i Rumænien.

 

En celle med plads på to til tre kvadratmeter per indsat i en celle med flere fanger var i strid med deres menneskerettigheder, afgjorde Højesteret dengang.

 

Der var i alle tilfælde tale om personer, som de rumænske myndigheder havde udstedt en arrestordre på.

 

For de tre kvinder var der tale om retsforfølgelse i en udløber af den såkaldte hvipsebosag fra marts 2016, hvor tolv personer blev kendt skyldige i menneskehandel og økonomisk kriminalitet for 40 millioner kroner.

 

For mandens vedkommende var der tale om, at han skulle afsone en straf for vold med døden til følge, men højesteret fandt altså, at fængselsforholdene i Rumænien ville være i strid med hans menneskerettigheder.

 

Da han ikke var dømt i Danmark, er han således var en fri mand, så længe han blev her i landet.

 

Men en celle på 4,33 kvadratmeter kan gå an, mener Højesteret

De tre kriminelle, der er blevet overført til afsoning i Rumænien, vil få celleplads på 4,33 kvadratmeter, skriver Jyllands-Posten, og det skulle Højesteret ifølge avisen have godkendt.

 

Men tre rumænere er ikke just imponerende, mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

 

”Tre er selvfølgelig bedre end nul, men det er et meget lavt antal. Det er skuffende,” siger lyder det ifølge avisen fra retsordføreren.

 

Rumænerne fylder i retssalene og i fængslerne

I forhold til det antal rumænere, der strømmer igennem de danske retssale og efterfølgende fylder op i fængslerne, rækker tre, der skal sendes til strafafsoning i Rumænien, ikke langt.

 

Alene i den ti-årige periode 2008 – 2017 er ikke færre end 1.119 rumænere blevet dømt for overtrædelser af straffeloven startende med blot 33 rumænere i 2008 og til 122 straffelovsdømte rumænere i 2017.

 

En sand fornøjelse at sidde i et dansk fængsel

Og straffen regner rumænerne ikke for noget. En af dem har beskrevet et dansk fængsel om den rene luksus:

 

”Det er meget anderledes end fængslerne i mit land. Her er det ligesom et femstjernet hotel. De giver os penge, og der er meget gode forhold. Det er faktisk en fornøjelse at sidde i fængsel her i Danmark,” sagde den rumænske indbrudstyv Domstru Pacuta i 2014 i TV2-udsendelsen Station 2.

 

Han sad dengang i Nyborg Statsfængsel, og de i alt 88 kriminelle rumænere, der i perioden 2015 – 2017 har afsonet deres straf i et dansk fængsel med hver deres eget værelse, vil uden tvivl give ham ret i, at i sammenligning med forholdene i Rumænien, er et dansk fængsel at ligne med et femstjernet hotel.

 

Med i billedet hører også, at i den omtalte tre-årige periode var der ikke færre end 270 varetægtsfængslede rumænere i de danske arresthuse.

 

Men selvfølgelig – tre overført til afsoning i et rumænsk fængsel er selvfølgelig bedre end nul, som Kofod Poulsen udtrykker det, men de tæller blot ikke i det store regnskab.

 

Læs også:

https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11330850/3-kriminelle-rumaenere-blev-sendt-hjem-til-afsoning-men-12-landsmaend-slap/?utm_campaign=Politik%2011.00&utm_content=2019-04-21&utm_medium=email&utm_source=jp

 

http://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAF NA4)

 

https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2018/12/kriminalforsorgens-statistik-2017-2-udgave.pdf

 

https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2018/12/kriminalforsorgensstatistik2016.pdf

 

https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2018/12/kriminalforsorgensstatistik2015-4.pdf

 

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Afgoerelseromudleveringophaevet.aspx

 

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Afgoerelseomudleveringophaevet2.aspx

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…