Kriminalitet ingen hindring: På trods af en eller flere domme har adskillige tusinde indvandrere alligevel fået dansk statsborgerskab

TGadebillede fra Nørrebro i København (Foto: Privat)

Takket være Dansk Folkepartis indflydelse på finansloven for 2019 kan Danmarks Statistik gennemføre en udvidelse af kriminalstatistikkerne med vægt på statsborgerskab og herkomst.

 

Det har blandt andet betydet, at Danmarks Statistik nu kan offentliggøre en opgørelse over det antal indvandrere, der har fået statsborgerskab på trods af tidligere domme for kriminalitet.

 

Ligeledes omfatter opgørelsen en oversigt over det antal indvandrere, som efter opnåelsen af dansk statsborgerskab har begået kriminelle handlinger.

 

Opgørelsen omfatter de indvandrere, som har fået dansk statsborgerskab i en alder af 20 år og derover i perioden 1992 – 2013 med registrering af lovovertrædelser per 31. december 2018.

 

Over fire tusinde fik dansk statsborgerskab på trods af tidligere domme

I den omtalte periode 1992 – 2013 har i alt 70.058 indvandrere fået dansk statsborgerskab, og der skelnes i den forbindelse desværre ikke mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere.

 

Det drejer sig om i alt 33.747 mænd og 36.311 kvinder, og af dem havde samlet set i alt 4.552 fået en eller flere domme for lovovertrædelser, inden de alligevel fik dansk statsborgerskab.

 

Det drejer sig for mændenes vedkommende om i alt 3.275 personer og for kvindernes vedkommende om 1.277 personer.

 

Og mere end tusinde fortsatte, efter at de havde fået dansk statsborgerskab

Blandt dem, der havde en eller flere domme med i bagagen, da de fik dansk statsborgerskab, fortsatte lidt over ét tusinde med at begå lovovertrædelser.

 

Blandt mændene med en eller flere tidligere domme bag sig inden de fik dansk statsborgerskab, fortsatte i alt 930 med at begå kriminalitet efter opnåelse af statsbrogerskab, og blandt dem blev ikke færre end 463 dømt for to eller flere forhold.

 

Hos de kvinder, der fik statsborgerskab på trods af tidligere domme, begik i alt 177 strafbare forhold, efter at de havde fået dansk statsborgerskab.

 

Blandt dem fik i alt 72 domme for to eller flere forhold.

 

Lempelige regler sikrede statsborgerskab på trods af kriminalitet

Tidspunkterne for opnåelse af statsborgerskab for tidligere straffede fremgår ikke af statistikkerne, men tidligere var reglerne noget mere liberale, end de er nu.

 

I lov om dansk indfødsret fra 1991 var det således muligt at få dansk statsborgerskab på trods af eksempelvis længere fængselsstraffe.

 

Eneste konsekvens var, at man måtte vente mellem syv og ti år fra gerningstidspunktet, førend mand kunne få statsborgerskab alt afhængig af straffens længde.

 

Bødestraf for bagatelforseelser var ingen hindring. I grovere tilfælde var der dog en karensperiode på mellem tre og fem år.

 

Nu er der strammet op

Som reglerne er udformet i den nugældende lov fra 2018 om dansk indfødsret er det umuligt at få dansk indfødsret, hvis man har modtaget en fængselsdom på maksimum et år eller en fængselsdom på tre måneder og derover for vold.

 

Dertil kommer en lang række andre straflige forseelser, som uanset dommens længde automatisk udelukker de dømte fra at få dansk statsborgerskab

 

Har man fået en bødestraf, er der ventetid. Eksempelvis medfører en bødestraf på 3.000 kroner, at man må vente tre år og seks måneder fra gerningstidspunktet, førend det rødbedefarvede pas er hjemme.

 

Ingen domme før statsborgerskab, men så …

Dertil kommer så de indvandrere, der ikke havde domme bag sig, da de fik dansk statsborgerskab.

 

I denne gruppe begik i alt 2.572 mænd lovovertrædelser, og blandt dem fik de 733 domme for to eller flere forhold.

 

Blandt kvinderne begik i alt 797 kriminalitet, efter at de havde fået dansk statsborgerskab, og her fik i alt 174 to eller flere domme for lovovertrædelser.

 

Tilbage står, at ud af de mænd og kvinder, der havde domme bag sig, inden de fik dansk statsborgerskab, fortsatte de 1.107 med at begå kriminalitet.

 

Blandt dem, der kom med rene straffeattester, inden de fik statsborgerskab, startede de 3.369 efterfølgende en kriminel løbebane.

 

Tilbage står, at efter at de har fået dansk statsborgerskab, begik i alt 4.486 indvandrere kriminalitet

 

Det svarer til at seks procent af de i alt 70.058 indvandrere, der fik statsborgerskab i perioden 1992 – 2013, efterfølgende begik overtrædelser af straffeloven og særlovene.

 

Sådan kan man også sige tak for tilliden.

 

Du kan finde meget mere om emnet her:

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29446&sid=indv2019

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…