Kræftoverlevelsen i Danmark stiger – men der er stadig plads til forbedring

Kræftoverlevelsen i Danmark har taget et kvantespring de seneste 20 år, blandt andet er overlevelsen efter tyk- og endetarmskræft steget markant. Men der er stadig lande, der gør det bedre end os. Det viser en sammenligning af kræftoverlevelsen i Danmark og seks andre rige lande, som Kræftens Bekæmpelse har bidraget til.

Overordnet er kræftoverlevelsen steget i alle de syv lande, der er er med i undersøgelsen – nemlig Australien, Canada, Irland, New Zealand, Norge, Storbritannien og Danmark. Men nogle af de mest iøjnefaldende resultater står Danmark for, nemlig i overlevelsen for patienter med tyk- og endetarmskræft, hvilket er enestående i undersøgelsen. For disse patienter er femårsoverlevelsen steget med henholdsvis 17 procentpoint for tyktarmskræft og 21 procentpoint for endetarmskræft i perioden 1995-2014.

 

Også når det gælder lungekræft, er overlevelsen for de danske patienter forbedret markant med 11 procentpoint i perioden. I alt ser undersøgelsen på overlevelsen for syv forskellige kræftformer.

 

– Vi har al mulig grund til at glæde os over den store fremgang i kræftoverlevelsen, som er resultatet af den massive indsats på kræftområdet i Danmark de seneste 20 år. Fire kræftplaner, kræftpakker, der sikrer hurtig adgang til undersøgelse og behandling samt nye og bedre behandlinger har alt sammen medvirket til, at Danmark er et af de lande i verden, der har haft de største forbedringer i kræftoverlevelsen, siger Jesper Fisker, der er adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

 

Flest overlever i Australien, Canada og Norge

Undersøgelsen viser dog også, at der stadig er plads til forbedring. Australien, Canada og Norge har konsekvent de bedste tal for kræftoverlevelse, mens Danmark ligger i midterfeltet.

 

For eksempel har australske patienter med tyk- og endetarmskræft stadig en bedre overlevelse end de danske – på trods af den store fremgang. I Australien var 71 pct. af patienter både med tyktarmskræft og endetarmskræft i live fem år efter diagnosen i 2010-2014 – mod henholdsvis 66 og 69 pct. i Danmark.

 

Inden for spiserørskræft og bugspytkirtelkræft er der også sket forbedringer, men mens femårsoverlevelsen for disse sygdomme var 24 pct. og 15 pct. i Australien i perioden 2010-2014, var den henholdsvis 15 pct. og 10 pct. i Danmark.

 

Internationalt samarbejde

Den nye undersøgelse omfatter data for 3,8 mio. kræftpatienter i syv lande og er foretaget af forskere i WHO’s kræftforskningsinstitut IARC for The International Cancer Benchmarking Partnership (ICBP), som er et internationale kræftsamarbejde. De har sat sig for at undersøge, hvordan og hvorfor kræftoverlevelsen er forskellig i lande, som i udgangspunktet har ensartede vilkår for patienterne, forklarer seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse, Gerda Engholm, der er ansvarlig for de danske tal i undersøgelsen.

 

– Fælles for landene i undersøgelsen er, at det er rige lande med nationale og statsligt finansierede sundhedssystemer og gode kræftregistre, som gør, at tallene reelt kan sammenlignes. ICBP vil i kommende undersøgelser afdække, hvad der ligger bag disse forskelle i kræftoverlevelsen landene imellem, siger hun.

 

Tidlig diagnose og social ulighed

På baggrund af undersøgelsen konkluderer WHO’s kræftforskningsinstitut IARC, at landene skal investere mere i tidlig diagnostik, screening og i at sikre lige adgang til sundhedsvæsenet. Jesper Fisker er enig:

Læs også
Danmark har markant fremgang i overlevelse efter kræft

 

– Vi skal se på, hvordan vi kan få stillet kræftdiagnosen endnu tidligere, da det øger chancerne for at blive helbredt. Vi skal løse problemerne med den sociale ulighed, som præger hele kræftforløbet fra start til slut. Og så skal vi have en national handleplan mod tobak, som er den største enkeltårsag til kræft og samtidig har indflydelse på, hvordan man klarer sig igennem en kræftsygdom, siger Jesper Fisker.

 

Resultaterne er offentliggjort her: Progress in cancer survival, mortality, and incidence in seven high-income countries 1995–2014 (ICBP SURVMARK-2): a population-based study. The Lancet Oncology, published online August 11, 2019.

 

Læs den videnskabelige artikel her.

 

Så meget er kræftoverlevelsen steget i Danmark 1995-2014
  • Spiserørskræft: 10 procentpoint
  • Mavekræft: 9 procentpoint
  • Tyktarmskræft: 17 procentpoint
  • Endetarmskræft: 21 procentpoint
  • Bugspytkirtelkræft: 6 procentpoint
  • Lungekræft: 11 procentpoint
  • Æggestokkræft: 10 procentpoint
Mere om undersøgelsen
  • Undersøgelsen handler om kræftoverlevelse i syv lande: Australien, Canada, Danmark, Irland, New Zealand, Norge og Storbritannien
  • Undersøgelsen handler om overlevelsen for syv kræftformer: Bugspytkirtel, endetarm, lunge, mave, spiserør, tyktarm, æggestok
  • Kræftens Bekæmpelse har været med til at finansiere undersøgelsen som led i samarbejdet i The International Cancer Benchmarking Partnership (ICBP). Undersøgelsen er foretaget af SurvMark2 teamet i WHO’s kræftforskningsinstitut, IARC.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…