Korruption, bestikkelse, administrativt rod og 43.000 bortkomne pas og ingen sikkerhed – og ingen chefansvarlige pålægges et ansvar og stort set ingen straf for forbryderne

Vi erindrer måske, at en ansat i Udlændingestyrelsen begyndte at sælge opholdstilladelser for ca. 38.000 kr stykket. Det blev aldrig offentliggjort, hvor lille straf det afstedkom.  

 

Også i 1998 var Udlændingestyrelsen i søgelyset, da en kontorassistent blev idømt fem måneders ubetinget fængsel, fordi hun stjal 20 pas fra sin arbejdsplads og solgte dem videre til en herboende flygtning.  Københavns Byret frikendte dengang kvinden for anklagen om bestikkelse, men dømte hende for tyveri, for at have misbrugt sin stilling til at krænke det offentliges ret, samt for forsøg på medvirken til dokumentfalsk og overtrædelse af udlændingeloven. Det burde have været straffet som landsforræderi.

 

Yderligere en sag om ulovlig salg af opholdstilladelser. Denne gang i Sverige, hvor opholdstilladelserne skulle anvendes til at slå sig ned i Danmark. Dette skete i 2013. Der blev betalt op til 100.000 kr for en opholdstilladelse Det drejer sig om udlændinge, der dengang ville bruge Sverige som springbræt til at slå sig ned i København. De to svenske sagsbehandlere mistænkes for at have solgt opholdstilladelser for flere millioner kroner til folk fra Mellemøsten og Afrika. Hver opholdstilladelse skal således have kostet mellem 50.000 og 100.000 svenske kroner. Sagsbehandlerne sørgede for, at deres kunder blev forvandlet fra asylsøgere til arbejdssøgende EU-borgere. De fik falske bulgarske, portugisiske, græske og italienske pas. De blev også udstyret med falske arbejdspapirer fra svenske arbejdsgivere. Med passene havde de opholdsret i et EU-land. Det formodes, at de falske pas er blevet fremstillet i København.

 

”Bortkomne” pas

Desuden forsvinder 43.000 pas i Danmark om året. Disse tal er fra 2015 . Politiet gør intet for at undersøge om folk sælger passene, ændrer dem eller i det mindste laver et loft på antal pas, som en person må få fornyet. Det er totalt kontrol-tab. Pågældende, som konstant ”taber” sit pas skulle jo betale min 100.000 kr for at få et nyt. Det er markedsprisen.

 

Straffen for at bedragerisk at anvende anden mands pas

Så må man jo gå ud fra at man får en hård straf, hvis man bruger et pas, der ikke er tilhører dig. En forbrydelse, der kan koste Danmark millioner i udgifter og evt kan pågældende opnå varigt ophold og statsborgerskab, men desværre er straffen slet ikke mål, med den udgift og hvad man kan opnå med forbrydelsen og det gør straf-størrelsen fuldstændig grotesk:

 

Eksempel på en dom, hvor en asylansøger havde anvendt et ”lånt” pas:Ved en Vestre Landsrets dom fra 6. september 1995 : Betinget hæftestraf for enkeltstående benyttelse af lånt pas. Sagen kort: En asylsøger, som nu havde fået status som flygtning, havde i juli 1994 ved indrejse fra Sverige forevist et dansk fremmedpas, som han, der ikke selv havde noget pas, havde lånt af en bekendt for at kunne deltage i et møde i Sverige. Efter forseelsens karakter og tiltaltes personlige forhold fastsattes straffen til hæfte i 10 dage betinget med en prøvetid på 1 år.

 

I nye pas skal der heldigvis fingeraftryk, men der er stadig millioner af gamle pas med lang løbetid, som ikke har fingeraftryk i passet.

 

Mange domme vi ikke må se

Det danske retsvæsen er meget lukket og der sidder ”censorer” og afgør, hvilke domme vi må se. Der offentliggøres kun ca 20 % af de afsagte domme i Danmark. Et nyt domsregister med gratis adgang til alle afsagte domme var blevet besluttet med start 2015, men er forsinket.

 

Der er totalt kontrol-tab og det er en trussel mod Danmark – og Vesten – af gigantiske dimensioner, og desværre en kæmpe hjælp for terrorister og landsoverskridende kriminalitet.

Læs også
Det lykkedes at få asyltallet ned i juli måned – men det kan hurtigt ændre sig
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…