Konventionernes konsekvenser er, at vi intet kan stille op, når kriminaliteten eskalerer og i dag må anses som terror mod befolkningen

Er der mon i Folketinget nogle få politikere, der er begyndt at blive bekymret? Så bekymret, at de vil tage affære, især hvis de har set videoen (se nedenfor)? Eller vil de blot ævle videre om flere skatteyderpenge til såkaldt integration, exit-programmer, beboelsesejendomme der skal rives ned, ”vores internationale forpligtelser” m.v.

 

Hver dag sine skudvekslinger, nogle med dødelig udgang. Hver dag sine overfald og voldtægter med livsvarig lemlæstelse eller psykiske problemer til følge. Gaderøverier, hjemmerøverier, vanvidskørsel, hærværk, angreb på skadestuer, stenkast fra motorvejsbroer.

 

Endvidere ser det ud til, at eksplosioner – som Sverige har været befængt med gennem mange år – nu også er ved at blive en daglig foreteelse i Danmark.

 

Hvilke af disse forbrydelser mener politikerne har været en berigelse af danskernes hverdag?

 

Det er nødvendigt at se i øjnene, at der ikke længere er tale om eskalerende kriminalitet, men om rendyrket terror mod befolkningen.

 

Islamisk Stat som læremester
I DenKorteAvis den 16.9. vises en video.

Om denne video udtaler Østjyllands Politi: ”Vi kender ikke producenten eller de medvirkendes motiv, endsige hvad de ønsker at opnå med videoen.”

 

Jamen, så lad mig hjælpe politiet lidt på gled, hvis etaten ikke selv gider undersøge det. Kunne der være en mulighed for, at ”de unge” i videoen vil gøre Islamisk Stat’ succes efter? Som bekendt lykkedes det Islamisk Stat med sine videoer at appellere til hjerneblæste og/eller voldelige personer.

 

Kan der mon være tale om rekruttering af den samme slags personer, som bare ikke nåede at komme afsted til kalifatet og deltage i myrderierne dér? Så kan de i stedet opgejle dem til at eskalere myrderierne her.

 

Hvorfor råber politiet ikke vagt i gevær, når de ved, at det var med videoer Islamisk Stat startede den mest perverterede umenneskelighed, der langt overgår andre afskyelige forbrydelser mod menneskeheden? Hvorfor skræmmer det ingen af de såkaldt ansvarlige, hvad denne video viser?

 

Det undrer sikkert ingen, at politiinspektør Michael Kjeldgaard ved Østjyllands Politi mener, at videoen giver ”et overdrevet og forvrænget signal om en forråelse af nærmiljøet i boligområderne, som politiet ikke kan genkende.”

 

Østjyllands Politi synes ikke at kunne ”genkende” ret meget af befolkningens hverdag. Men sådan nogle virkelighedsfornægtende politifolk findes over hele landet. Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt, er efter min mening én af dem.

 

Skolerne lader skam ikke politiet noget efter, når det drejer sig om at beskytte potentielle terrorister. Skoleleder Ole Skov på Hasle Skole kan derfor berette, at videoen ikke har givet anledning til noget på skolen. Det havde ingen sikkert heller forventet.

 

Dog løfter Ole Skov en advarende pegefinger og siger: ”Og hvis nogle elever vil omtale den, så vil de få at vide, at vi finder den et ekstremt eksempel på forkerte værdier, dårlig attitude og kujonagtig opførsel.”

 

Sådan! Så har han da fået skræmt ungerne.

 

Men Ole Skov står ikke alene. Overalt i landet er der skoleledere (og lærere), som bøjer nakken for en importeret voldelig ideologi.

 

Danmarks internationale forpligtelser
Jamen, vi kan da i det mindste slippe af med forbryderne, ikke sandt?

 

Et kort øjeblik giver Flygtningekonventionens artikel 32 et håb vedrørende udvisning af en kriminel flygtning (vi ser her bort fra, at med undtagelse af kvoteflygtninge, der kommer direkte fra UNHCR flygtningelejre, har vi ingen flygtninge i Danmark – til gengæld skorter det ikke på migranter).

 

1. De kontraherende stater må ikke udvise en flygtning (…..), undtagen af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige orden.
2. En sådan flygtning må alene udvises på grundlag af en afgørelse, truffet i overensstemmelse med gældende lov…
3. De kontraherende stater skal indrømme en sådan flygtning en rimelig frist til at søge lovlig adgang til et andet land. De kontraherende stater forbeholder sig retten til i denne tid at anvende sådanne interne foranstaltninger, som de måtte finde nødvendige.

 

De ”interne foranstaltninger”, har politikerne aldrig fundet nødvendige.

 

At ovennævnte artikel 32 i Flygtningekonventionen blot er til pynt, fremgår af
Menneskerettighedskonventionens artikel 3, hvor beskyttelsen af den udenlandske forbryder er absolut.

 

Det fremgår af Domstolens dom af 28. februar 2008 i Saadi mod Italien, hvor Domstolen udtalte, at en persons opførsel, uanset hvor uønsket eller farlig den er, ikke kan tages i betragtning ved vurderingen efter artikel 3.

 

Af denne dom ses, at beskyttelse af befolkningerne i EU mod farlige forbrydere er underordnet.

 

Her er nogle af de raske svende, der beskyttes i Danmark. Befolkningen anses til gengæld ikke for at være beskyttelsesværdige.

 

Er det dem, godhedsindustrien mener, vi skal vise respekt og tolerance, mens de selv sørger for at holde sig langt væk fra dem?

 

Danmarks nationale forpligtelser
Danmarks forpligtelser over for befolkningen er ikke-eksisterende, så dem kan der ikke skrives ret meget om. Alle artikler i de af politikerne underskrevne så højt elskede konventioner tilgodeser udlændinge. Der findes ikke en konvention, der ikke nævner beskyttelse indtil bevidstløshed, men den danske befolkning er ikke omfattet af denne beskyttelse.

 

Hvordan er vi nået dertil? Svaret ses her.

 

”Visse af Danmarks internationale forpligtelser relaterer sig således til FN, mens andre relaterer sig til Europarådet, EU eller andre regionale og internationale organisationer.”

 

Men det er naturligvis ikke hele svaret. Noget utopisk kunne man have håbet på, at når politikerne på et tidspunkt erkendte, at de med deres underskrifter – uden forbehold – havde bastet og bundet den danske befolkning, ville de, hvis beskyttelsen af Danmark og befolkningen havde den fjerneste betydning for dem, have vristet os ud af dette sammensurium af forpligtelser over for hele verdens befolkninger.

 

Endvidere bemærkes i linket, ”at Danmarks medlemskab af internationale organisationer direkte eller indirekte kan være betinget af Danmarks tiltræden af bestemte internationale konventioner mv.”

 

Netop! Vil man være med i det gode selskab, optræde på de bonede gulve og måske få en international toppost på et tidspunkt, så er det nødvendigt at være medlem af stort set alt.

 

Elefanten i rummet
Elefanten har snart smadret hele butikken, men pyt, nu er der kommet noget langt vigtigere på dagsordenen. Et sent udviklet psykisk sygt pigebarn, som kan se CO2 partikler i luften, har politikerne grebet som en redningsplanke, så vi glemmer alt om elefantens hærgen.

 

Da Sverige har udråbt sig selv som humanistisk stormagt, må Danmark da også have noget at være stormagt for.

 

Danmark har derfor valgt titlen: Klimatisk stormagt. Vores 5,7 millioner beboere skal derfor være foregangsland for hele verden. Når alle Danmarks 44.000 km2 er blevet helt CO2 rent, formodes det at påvirke hele jordkloden. Vi skal også holde op med at spise oksekød, for køer prutter og forøger CO2 tallet. Men Indiens hellige køer prutter bare videre og er ret ligeglade med verdens klimatiske stormagt.

 

På dansk nysprog: Vi er fucked
Politikerne er fløjtende ligeglade med befolkningens sikkerhed, for risikoen for, at de selv rammes, er minimal. På arbejdspladsen er de beskyttet af koranklodser, og så er det ellers om at komme hjem til de enklaver, hvor de gemmer sig for de rædsler, de gennem omkring 50 år har påført den sagesløse befolkning.

 

De bekymrede og utrygge forsøger politikerne sammen med godhedsindustrien (ingen nævnt, ingen glemt) at lukke munden på ved at udråbe dem som fremmedfjendtlige/-hadere, racister, nazister og islamofober. Ja, langt værre sjofelheder – de fleste på et infantilt niveau – kan læses i Geoffrey Cains Gensyn med Ondskabens Ikon.

 

Den danske befolknings manglende respekt og tolerance over for terroristerne har
godhedsindustrien til gengæld i overflod.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…