Klimaforskere advarer mod overbefolkning – behov for familieplanlægning

Mange forskere (samt nogle der ikke er forskere og tilmed nogle fiktive og nu slettede navne som Mickey Mouse) inkl. professor og ekspert i biodiversitet ved KU, Carsten Rahbek er kommet med en erklæring i BioScience, at klimakrisen kan true meneskeheden.

 

Verdens befolkning vokser dagligt med 200.000 mennesker, og selvom fertilitetsraten er dalet, kan man ikke vente på, at kvinder får en uddannelse og derefter føder færre børn. Familieplanlægning er nødvendig. Jorden er bæredygtig med 2,5 mia. (Danmark 4 mio.) som i 1950. Nu nærmer vi os 8 mia. mennesker med en prognose på 1 mia. flere i 2030.

 

De fleste mennesker i rige lande ønsker ikke at opgive deres levevilkår, og fattige lande ønsker bedre forhold, men det bliver svært i et varmere klima med tørke, oversvømmelse, udryddelse af biodiversitet, mangel på vand og mad. Migrationen af klimaflygtninge i verden vil øges.

 

Færre mennesker betyder mindre forurening og brug af færre ressourcer og plads til biodiversitet. Flere mennesker betyder forbrug af flere ressourcer og energi, som hidtil har bestået af fossile brændsler. Nu skiftes til vind og sol med backup af store mængder biomasse/træ, som ikke giver megen reduktion af CO2. Biomasse som backup er iflg. Partnership for Policy Integrity (pfpi.net) værre end kul (burning biomass emits more CO2 than fossil fuels per megawatt energy generates).

 

Skove brænder, og der fjernes ca. 77.760 fodboldbaner store arealer af skove om dagen, og en stor træmængde anvendes til biomasse i kraftværker. I Amazonas blev 135 indfødte dræbt, da de prøvede at forsvare deres skovområde, som man vil omdanne til landbrugsjord. (livescience.com). Det er vanskeligt for ikke at sige umuligt at plante nye træer med tilsvarende hastighed!

 

I flere lande er man begyndt at protestere mod vindmøller, som ikke fungerer uden backup for at garantere forsyningssikkerhed og kun leverer ca. 8% af den danske energi. Procenttallet er højere, hvis man kun taler om strøm! I Tyskland dækker 29.900 vindmøller 18,8% af elforbruget, som kun er 20% af det samlede energiforbrug – og i Tyskland sker det også, at vinden ikke blæser!

 

I Tyskland, hvor man lukker atomkraftværker og åbner brunkulslejer, protesterer miljøorganisa­tioner nu mod opsætning af flere vindmøller, som dræber millioner af insekter og også dræber truede fuglearter og flagermus. Det var ikke med i debatten den 4. nov. på mødet på Marienborg, hvor statsminister Mette Frederiksen talte om beskyttelse af biodiversitet.

 

Vindgiganten Ørsted har opdaget, at der ikke kommer så megen vindenergi fra havvindmøller, som beregnet. Vinden drejer i læ af møllerne, og enhver sejler ved, hvordan et sejlskib mister fart ved at ligge i læ bag en anden båd. Vinden løjer af, og det burde man have regnet ud, inden man satte vindmøllerne op – eller blev det holdt ‘skjult’ som da man fjernede en oplysning i en rapport om højspændingsledninger, som evt. kunne lægges i jorden, så de ikke generer beboerne langs ruten.

 

Nogle mennesker i Danmark hævder at blive syge af at bo nær vindmøller pga. støj, som kan have en stressfaktor, men man vil måske ikke genere vindindustrien ved at undersøge det. I Skrydstrup bevilger staten 230 mio. kr. i kompensation for støj fra de nye F-35 fly, men i modsætning til fly støjer vindmøller hele døgnet, når det blæser. I andre lande er vindkraft også kommet i modvind.

 

Danmark vil gerne stå som The State of Green i udlandet, men klimaministeren fortæller ikke, at vindkraft (og solceller) ikke fungerer uden massiv og konstant backup af biomasse, hvilket ikke er med i det danske klimaregnskab. Vi bør støtte udvikling af atomkraft – gerne med thorium, der ikke kan nedsmelte og ikke er egnet til atomvåben, så vi kan få stabil ren, rigelig og billig energi.

 

Klimakrisen truer os alle, og vi skal handle fornuftigt for at bevare vor civilisation, bl.a. ved at stabilisere den globale befolkning, holde op med at rydde skove, beskytte biodiversitet osv. Vi skal handle nu, hvis vi skal nå at bremse den globale opvarmning, og vi skal anvende de rigtige løsninger som anbefalet af FN’s klimapanel IPCC.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…