Spørgsmål om sharia og udgifter til ikke-vestlig indvandring, TV IKKE stillede i partilederrunden

80 % af ”journalisterne” stemmer rødt. De tal er bekræftet gennem flere undersøgelser.

 

De stats-støttede medier sviner de borgerlige politikere til og kalder dem ekstremistiske

En norsk sociologi-professor har lavet en undersøgelse i 2016, hvor han optalte antal gange, hvor svensk presse dvs radio og TV omtalte politisk EKSTREMISME.  Undersøgelsen viste, at der i ca 23.000 artikler og tv-og radio-udsendelser blev omtalt politisk ekstremisme OG undersøgelsen viste, at

 

  • i ca 22.300 tilfælde angik omtalen af ekstremisme HØJRE-politikere, og kun i 457 tilfælde blev  VENSTRE-orienterede politikere benævnt ekstremistiske.

 

I Danmark har en professor ved lingvistisk center ved Århus Universitet Emil O.W. Kirkegård fra Århus Universitet optalt det samme 2003-2013 og her viser undersøgelsen at 80 % af tilfældene er det

 

HØJRE-fløjen, der benævnes som ekstremister.

 

Er de røde ”journalister” også udygtige

”Journalistisk Venstreparti” ønsker helt klart at undertrykke udlændinge-debatten.

 

Partileder-runden der indledte valgkampen den 8. maj 2019 på DR blev ”anført” af en angiveligt journalistuddannet ordstyrer. Stillet overfor fx advokat Rasmus Paludan og Lars Løkke var ”journalistens” spørgsmål IKKE kvalificerede i de debatter, som blev vendt.

 

Statsministeren sagde for eksempel, at Venstre ikke ville udtræde af de konventioner, som for øjeblikket er ved at betyde, at landets befolkning udskiftes blandt andet pga højere fødselstal for ikke-vestlige indvandrere.

 

Journalisten formåede ikke at stille de relevante spørgsmål: hvad mener du? alle konventioner kan opsiges, så Danmark kan godt udtræde. I stedet fik Lars Løkke lov at fremstille konventionerne som internationale, hellige, ubrydelige skrifter – uanset deres skade på den vestlige verden. Det er ukvalificeret modspil.

 

Et andet yderst relevant spørgsmål til Lars Løkke kunne være: er det flygtninge, der kommer til Danmark eller er det migranter?

 

Et andet yderst relevant spørgsmål kunne være: Hvordan stopper vi den kæmpeindustri som menneskesmugling i Middelhavet er blevet. Menneskesmuglere fragter migranter til Europa for op til 30.000 kr pr person ! og at menneskesmuglerne formodes at støtte terror og at menneskesmuglerne er fordækte personer. Hvad kan vi gøre for at stoppe det?

 

Hvordan screener vi migranter som kommer til den danske grænse og sender dem hurtigt ud af Danmark efter de regler, som allerede gælder ?(de ankomne kommer fra via sikre lande og kan i princippet ikke søge asyl i Danmark).

 

Hvordan sikrer Danmark sig mod, at konventionerne betyder Danmark går under?

For eksempel har fortolkningen af konventionerne udviklet sig til, at konventionerne beskytter alle homoseksuelle? Der er ca 900 mio flygtninge i verden og 5 % af menneskeheden er homoseksuelle; Det regnestykke betyder, at der kan være 45 millioner mennesker, som har ret at søge asyl i Danmark. Hvor kan vi huse dem og sørge for føde til dem? Danskere vil SÅ gerne hjælpe forfulgte fx homoseksuelle og andre politisk forfulgte, men vi er desværre kun 5 millioner hårdtarbejdende mennesker – og at modtage 45 millioner migranter/flygtninge er TOTALT UREALISTISK. Hvordan sikrer vi os mod indsivning af så mange mennesker, som ifølge konventionerne i princippet har ret til asyl ???

 

Et andet tal, der viser de groteske forhold : hvis vi tager de 900 millioner flygtninge, der findes i verden og hvis vi siger at bare 1 % finder vej til Danmark: det er 9 MILLIONER mennesker. De har ret til asyl, hvis de siger, at de er forfulgte kristne, homoseksuelle, buddister, politiske aktivister eller andet.

 

Det er 900 millioner klima-flygtninge og flygtninge pga lokale krige osv og det er personer, der i princippet har ret at søge asyl i Danmark. Hertil kommer de mange tusinde migranter, som siver mod Europa.

 

Forbehold for indholdet af fx flygtningekonventionen: Mange andre lande har taget meget fornuftige FORBEHOLD for indholdet af flygtningekonventionen, som kan læses i de afsluttende dele af konventionen. Hvorfor har Danmark undladt dette? Vi er dog et lille land. Der er desuden mulighed for at indgå aftaler om revision af flygtningekonventionen. Hvorfor arbejder Danmark ikke i den retning?.

 

Alle disse spørgsmål kunne panel-ordstyrer af den første panel-diskussion mellem partilederne den 8. maj 2019 have stillet til de ansvarlige politikere. Han kunne også have boret i udgiften og det kulturfremmede indvandring fra ikke-vestlige lande.

 

Det kommer til at koste vores fædre-land pga indvandring af kulturfremmede

Journalisten fra DR kunne have taget emnet om kulturfremmede indvandrere op. Hvad betyder det, at 77 % ikke-vestlige indvandrere helt eller delvist ønsker, at sharia skal finde anvendelse forud for dansk ret – og at Koranen dermed skal gælde forud for dansk ret og levemåde. At det intetsteds i verden er lykkes muslimer at leve i fred med andre befolkningsgrupper.

 

Prisen for godgørenhed OVER vores evne

Finansministeriet har opgjort, at ikke-vestlige indvandrere koster 36 MILLIARDER i Danmark nu og fremadrettet vil udgiften årligt ligge på det niveau. De 36 milliarder omfatter alene indtægter og udgifter til ikke-vestlig indvandring i form af skattebetaling og udgift til overførselsindkomster og belastning af serviceydelser baseret på gennemsnitstal. Se link til Finansministeriets rapport om udgiften til ikke-vestlig indvandring.

 

UDGIFTEN på 36 milliarder til ikke-vestlige indvandrere omfatter IKKE  massive udgifter til politi fx bevogtning ved synagogen i København og ved den jødiske skole døgnet rundt og politibevogtning ved politiske demonstrationer for at sikre ytringsfriheden, udgift til asyl-sagers behandling (koster isoleret set ca 300 millioner), fængsel, integrationsprogrammer og så videre. Udgiften alene til Udlændige og Integrationsministeriet er 4 MILLIARDER pr år (Finanslov 2017).

 

Heraf er en del af budgettet i Udlændige og Integrationsminiseriet dog til bolig-formål, men da de ikke-vestlige indvandrere for mestendels (ca 50 %) bebor almene boliger er det ikke nødvendigt at tage udgiften til almene boliger ud. Udgift til almene boligforeninger må også anses som en udgift til de ikke-vestlige indvandrere, da 50 % af indvandrere bor i almene boliger. Ghettopakken alene koster 10 MILLIARDER, der ganske vist kommer fra Landsbyggefonden (da udsatte boligområder kan få fritagelse for at betale til Landsbyggefonden, er ghettopakken reelt betalt af andre lejere end de som forårsager udgiften).

 

Det er ikke et urimeligt skøn, at ikke-vestlig indvandring koster Danmark 70 MILLIARDER om året medregnet alle udgifter INKLUSIVE ALLE UDGIFTER og minus alle indtægter i form af skatter fra de ikke-vestlige indvandrere, som er i arbejde.

 

Finansloven

Det fremgår af Finansloven 2017: De statslige indtægter skønnes at udgøre 717,7 mia. kr., mens de statslige udgifter skønnes at udgøre 698,8 mia. kr. i 2017.

 

Ud fra disse tal kan man sige, at udgiften til ikke-vestlig indvandring udgør næsten 10 PROCENT af de offentliges budget,  hvis man skønner den reelle udgift til ikke-vestlig indvandring reelt er de nævnte ca. 70 MILLIARDER.

 

Derudover betaler danskerne u-landsbistand næsten 16 MILLIARDER i 2018. Danmark har også et dyrt Rigsfællesskab, der koster nogle milliarder i tilskud til Grønland og Færøerne. Man kan ikke sige, at danskerne ikke yder noget for at hjælpe andre.

 

Når udgiften til ikke-vestlig indvandring udgør 10 % af det statslige budget, hvordan ser udgiften så ud, når ikke-vestlig indvandring udgør 20 % pga de får flere børn. Hvor mange gamle kan så ikke få hjemmehjælp? hvor skal vi skære ned? Færre pædagoger og sygeplejersker? Skal de skatteplagede, fattige danskerne bo i dyre ikke-støttede leje-boliger ?.

 

Journalisterne kan ikke blive ved at lege strudse og stikker hovedet i busken – det er påfaldende pinligt og ukvalificeret. Det er en nødvendig debat. Migrations-krisen forsvinder ikke.

________________________________________

Link til rapporten om nogle af udgifterne ved ikke vestlig indvandring her.

 

Link til undersøgelsen af journalisters politiske holdning her

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…