Journalister giver en stærkt misvisende fremstilling af et afgørende punkt i det politiske slagsmål om tidlig pension

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale har indgået en aftale om tidlig pension for nedslidte personer.

 

Denne aftale, der er et alternativ til Socialdemokratiets tanker om tidlig pension, blev fremlagt torsdag eftermiddag.

 

Desværre kolporterer en række journalister en stærkt misvisende fremstilling af, hvad forholdet er mellem de to udspil. Det fremgik af dækningen i TV2 News og journalisternes spørgsmål, der spurgte kritisk ud fra en underforstået præmis.

 

Disse journalister har simpelt hen slugt den socialdemokratiske retorik råt.

 

Retten til pension

Mette Frederiksen har gjort meget ud af at fremhæve, at hendes forslag gør tidlig pension til en ret for nedslidte mennesker.

 

Den udlægning bliver ukritisk overtaget af journalister. De gør meget ud af at fremhæve, at forslaget fra regeringen, DF og R ikke giver en sådan ret til tidlig pension.

 

Argumentet for denne udlægning er, at regeringen, DF og R lægger op til, at tildeling af tidlig pension skal bygge på en vurdering af folks arbejdsevne.

 

Man stiller det så op, som om Socialdemokratiets forslag bygger på en ret til pension, mens de andres forslag bygger på kontrol.

 

På den måde får man fremstillet det, som om det socialdemokraternes forslag er er mere hjælpsomt og imødekommende over for de nedslidte end de andres. For S giver jo en ret til pension, hedder det.

 

Det er tosseri.

 

S: Politikerne udpeger, hvem der kan få tidlig pension

Socialdemokratiet giver absolut ikke nogen ret til tidlig pension. Hvis alle danskere havde ret til tidlig pension, ville Danmark gå fallit.

 

Tidlig pension kan selvfølgelig ikke være selvbetjening, hvor enhver kommer på tidlig på pension, hvis de gerne vil. Man er naturligvis nødt til at regulere adgangen til tidlig pension.

 

Regeringen, DF og R vil regulere adgangen ved at gennemføre en vurdering af det enkelte individs arbejdsevne. Der er så visse uenigheder om, hvordan denne vurdering skal foretages.

 

Socialdemokratiet vil derimod regulere adgangen til tidlig pension på en anden måde:

 

Man vil simpelt hen politisk udpege, hvilke grupper i samfundet, der skal have adgang til tidlig pension.

 

Det er en langt mere autoritær, topstyret og bureaukratisk måde at regulere adgangen på end den, man finder hos regeringen, DF og R.

 

Kommer aldrig til at fungere

I den socialdemokratiske model kan man for eksempel regulere adgangen efter faggrupper: Murere kan måske få tidlig pension, og det kan kontorassistenter ikke. Eller man kan regulere efter, hvor længe folk har været på arbejdsmarkedet.

 

Her tager man ikke udgangspunkt i det enkelte menneskes konkrete arbejdsevne. Adgangen til tidlig pension tildeles efter det ene eller det andet skema.

 

Det vil aldrig komme til at fungere. Det er umuligt at finde et skema, der fungerer efter det enkelte menneskes behov.

 

Vil eksplodere op i hovedet på dem

Hvis man for eksempel giver bestemte faggrupper retten til tidlig pension, så vil man stå med en række individer, der har behov for tidlig pension, men desværre bare tilhører den ’forkerte’ faggruppe. Er du kontorassistent? Så kan du ikke få.

 

Det er jo ikke tilfældigt, at Socialdemokratiet ikke vil fortælle før valget, hvilke grupper der skal have adkomst til tidlig pension. Det ville få alle problemerne til at eksplodere lige op i hovedet på dem.

 

Så man nøjes bare med at tale vævende om en ”ret” – selv om langt de fleste danskere vil blive udelukket fra denne ret. Og journalister løber i byen med dette.

 

Ovenikøbet er det socialdemokratiske forslag et meget skrabet forslag. Man vil kun afsætte 3 mia. kr. til det, og for de penge er det kun meget få mennesker, der får adgang til tidlig pension.

 

Hvis man skal bruge Socialdemokratiets egen sprogbrug: Med deres forslag vil særdeles mange være uden ret til tidlig pension.

 

S-forslaget giver en svagere ret

Hverken det ene eller det andet forslag giver nogen generel ret til tidlig pension. Folk kan jo ikke selv bestemme, om de vil have en sådan pension.

 

Men flere nedslidte lønmodtagere har udsigt til tidlig pension i forslaget fra regeringen, DF og R. De vil have ret til en sådan pension, hvis de opfylder bestemte kriterier for nedsat arbejdsevne.

 

I S-forslaget vil denne ret kun eksistere for bestemte faggrupper eller lignende.

 

Det er helt hen i vejret, når journalister prøver at give det indtryk, at Socialdemokratiet giver en stærkere ret til tidlig pension end regeringen, DF og R. I virkelighedens verden forholder det sig stik modsat.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…