Jakob Ellemann går galt i byen, når det gælder islams rolle i Danmark

Foto: Ole Sørensen

I sin tale til Venstres landsmøde kom Jakob Ellemann-Jensen ind på nynazisters nylige angreb mod jøder i Danmark – blandt andet på en kirkegård i Randers.

 

Han fordømte skarpt dette angreb på et religiøst mindretal, og det var der al mulig grund til. Nynazisternes tanker og gerninger er afskyelige.

 

Men derefter koblede Ellemann til en anden aktuel sag, og her gik han galt i byen.

 

”Muslimske indvandrere bør sendes ud af landet”

Han talte om, ”at der er nogen i Danmark, der tilsyneladende mener, at man skal udvise mennesker alene på grund af deres tro”.

 

Her tænkte Venstre-formanden tilsyneladende på den undersøgelse, hvor mere end hver fjerde dansker erklærer sig helt eller delvist enig i udsagnet: ”Muslimske indvandrere bør sendes ud af landet” (mandagmorgen).

 

Under halvdelen af de adspurgte erklærer sig uenige i denne holdning. Resten svarer ”Hverken/eller” og ”ved ikke”. Undersøgelsen har været grundigt omtalt i Den Korte Avis.

 

Trosfrihed

Ellemann ser altså denne kritiske reaktion på muslimsk indvandring som et angreb på trosfriheden.

 

Men for langt de fleste drejer denne reaktion mod muslimsk indvandring sig næppe om at fjerne trosfriheden.

 

Det overvældende flertal af danskere vil ikke fjerne retten til at tænke og tro, hvad man vil. Kun meget få vil ændre på, at muslimer kan dyrke deres religion i en moské eller andetsteds.

 

Deres kritiske holdning til islam drejer sig helt overvejende om noget ganske andet.

 

Shariaen skal styre samfundet

De fleste danskere har fundet ud af, at islam ikke bare er en religion i vores normale forstand – et åndeligt ståsted.

 

Islam giver detaljerede regler for, hvordan man skal indrette samfundet, og hvordan man skal leve sit personlige liv.

 

Næsten alt, hvad der har med det personlige liv eller samfundets liv at gøre, er delt op i ”halal” (det tilladte) og ”haram” (det forbudte). Og det er Allah og islam, der afgør, hvad der er tilladt og forbudt. Det gælder helt ned i de mindste detaljer.

 

En af de mest indflydelsesrige autoriteter inden for nutidens islam hedder Yusuf al-Qaradawi. Han har udgivet en bog, der på engelsk hedder ”The Lawful and The Prohibited in Islam” (det lovlige og det forbudte i islam).

 

Bogen er en detaljeret opregning af, hvad muslimer må og ikke må. Fra mad, drikke og påklædning, over ægteskab, sex og skilsmisse til indretningen af samfundet – over 355 tætskrevne sider.

 

Qaradawi lægger ikke skjul på sit mål: I takt med, at den muslimske befolkning i Europa vokser sig stadig større, skal disse regler – shariaen – få stadig større indflydelse på samfund, kultur og værdier. Det står i direkte modsætning til demokratiet.

 

Politikerne er uvidende om islam

Det overvældende flertal af danskere ønsker ikke en sådan udvikling.

 

Deres ærinde er ikke at forbyde folk at dyrke islam som tro. Deres ærinde er derimod at forhindre, at muslimske normer og regler kommer til at styre det danske samfund. De mener med rette, at det ville underminere vores demokrati, frihed, sammenhængskraft og ligestilling.

 

Denne holdning er fuldstændig legitim og rationel. Man vil have så meget styr på indvandringen, at danskerne ikke får et mere og mere muslimsk samfund.

 

Desværre sætter kun få politikere i Danmark og andre europæiske lande sig ind i, hvad islam er.

 

De bliver ved med at omtale den, som om den var en religion helt på linje med kristendommen. Men islam er politik. Islam er magt. Islam er regler for, hvad der skal være forbudt og tilladt i vores samfund.

 

Jakob Ellemann-Jensens forgænger som Venstre-formand, Lars Løkke, var totalt uvidende om disse ting. Han blev ved med at omtale islam, som om det bare var en religion – altså et rent åndeligt anliggende.

 

Det er meget bekymrende, at Jakob Ellemann synes at følge i Løkkes fodspor.

 

Muslimsk befolkningsandel vokser kraftigt

For mange danskere er det fuldstændig afgørende, at den muslimske andel af befolkningen ikke vokser sig så stor, at det danske samfund fundamentalt ændrer karakter. Med mere og mere islam og mindre og mindre dansk kultur og danske frihedsværdier.

 

Men mange konstaterer med voksende bekymring, at det faktisk går i den retning. Den ikke-vestlige, specielt muslimske befolkningsandel vokser kraftigt.

 

Undersøgelsen i mandagmorgen sætter sagen voldsomt på spidsen ved at spørge, om muslimske indvandrere bør sendes ud af landet.

 

De fleste er sikkert optaget af, at antallet af muslimer i Danmark bliver begrænset på anden vis. Med kraftig styring af indvandringen og med hjemsendelse af flygtninge til deres oprindelsesland, når forholdene er til det.

 

Men når undersøgelsen kun opstiller den svarmulighed, at ”muslimske indvandrere bør sendes ud af landet”, svarer en hel del ja til det for at understrege alvoren.

 

Ellemann burde rette kanonen mod sig selv

Ellemann burde rette kanonen mod sig selv og andre politikere. De politikere, som ikke kan eller vil forstå, hvor meget indvandringen fra især den muslimske verden forandrer vores samfund. De politikere, der har ladet denne udvikling stå på i årtier.

 

Selv om tilstrømningen til landet i dag er lavere end før, så fortsætter den muslimske befolkningsandel med at vokse kraftigt på grund af fødselstallene.

 

I Sverige er det nok for sent at slå bremserne i. I Danmark er der stadig en chance. Hvis politikerne ser virkeligheden i øjnene i stedet for at skamme dybt bekymrede borgere ud.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…