Intens værdikamp i Danmark – samfundets bærende elementer under angreb

Colourbox

Der er mange tegn i sol og måne på, at der i disse år pågår en intens værdikamp i Danmark. En splittet blå blok banede en relativ let vej for et regeringsskifte, hvor en rød regering nu sidder ved roret støttet af den socialistiske venstrefløj bestående af Enhedslisten og SF, det kulturradikale Radikale Venstre samt mere uofficielt af det spøjse parti Alternativet.

 

En værdikamp af samme intensitet som i 1968 – samfundets bærende elementer under angreb

 

At den politiske magt skifter, er der i og for sig ikke noget afgørende nyt i. I Danmark er vi vant til skiftende lyserøde og blå regeringer. Det afgørende nye er, at emner som klimapolitikken og den grønne omstilling har fået en så central placering. Dog er udlændingepolitikken fremdeles en vigtig faktor, selv om den fører en lidt tilbagetrukket rolle lige nu. Imidlertid trækker det op til en værdikamp, der i intensitet ligner den, vi oplevede i 1968 og de efterfølgende år. Ligesom dengang er samfundets bærende elementer under angreb af en totalitær ideologi, som giver sig ud for at være human og solidarisk med de små, de anderledes og de undertrykte. Ja, faktisk er det ædle overordnede mål at redde verden fra undergang – et mål ingen jo kan være uenig i (!).

 

Et middel er at nedprioritere kristendomskundskab i de mindste skoleklasser

 

Et klart udslag af den igangværende værdikamp har vi lige nu set med et forslag fra Religionslærerforeningens formand, John Rydahl. Han vil have faget kristendomskundskab i skolen afløst af et bredere religionsfag. Som han argumenterer: At have kristendommen som tilgang til og svar på tilværelsens almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål er alt for snævert. Det er ude af trit med et åbent samfund i en globaliseret verden, siger han. Han henviser her specielt til de små elever i grundskolen, da kristendomsundervisningen jo på de ældre klassetrin allerede i dag bliver suppleret med undervisning i de øvrige verdensreligioner. Ikke overraskende er forslaget blevet grebet med kyshånd af regeringens støttepartier, der gerne går på barrikaderne for at svække kristendommens plads i familie, skole og samfund. Regeringen forholder sig passivt, men er bestemt ikke afvisende. Til gengæld er der heldigvis kritiske røster fra de borgerlige partier. Det tænder trods alt et lys i mørket.

 

På vej mod en totalitær stat og et multikulturelt samfund med værdirelativisme som eneste værdi

 

For hvad ligger der dybest set bag forslaget? Der ligger forestillingen om at gøre livet til en fritvalgsordning og at gøre det danske samfund med en homogen befolkning til et multikulturelt samfund med en befolkning bestående af løst og tilfældigt sammensatte mennesker uden fælles rod. Netop i de mindste årgange er det jo netop vigtigt at få givet eleverne et indre kompas, der giver dem mulighed for at navigere i livet, så de senere er rustet til at møde de mange nye udfordringer, der vitterligt kommer. Argumentet om hensynet til, at der i dag er mange muslimer i klasserne, underbygger blot tesen om, hvad det for socialisterne og de kulturradikale handler om. Danskerne skal ikke længere være ét folk med fælles pligt og ansvar Et folk uden åndelige og kulturelle rødder er også meget nemmere at manipulere med for de politikere, der gerne vil gøre vores alle sammens liv statsstyret fra vugge til grav. Her kommer klimasagen ind som et ideelt redskab til at få den totalitære styring af vores adfærd og måde at leve på helt ind i folks stuer og privatliv.

 

Hele debatten om kønsneutralitet, hvor man helt ned til 6 års alderen skal have ret til at foretage et juridisk kønsskifte, hvis man føler sig som det ene eller det andet, er et andet udslag af dagens værdikamp. Det samme gælder i øvrigt hele den rettigheds- og krænkelseskultur, som gør det sværere og sværere at føre en fri og åben debat bastet og bundet, som den bliver af hensynet til politisk korrekthed. Også regnbuebevægelsen afspejler et værdiskred forklædt som frisind og tolerance.

 

Det borgerlige Danmark – herunder partiet Venstre – bør kende sit ansvar

 

Jeg håber, at det borgelige Danmark i videste forstand – både det politiske og det folkelige, som i øvrigt gerne skulle være to sider af samme sag – vil indse, at det handler om mere end regneark, skatter og offentlige budgetter, når de politiske skillelinjer skal drages. Det handler om, at vi er under kraftig beskydning fra en ideologi, der vil udrydde os som folk og gøre os til rodløse og troløse globalister. Den kamp må og skal kæmpes – og vindes!! Venstres ekstraordinære landsmøde på lørdag giver forhåbentlig et klart signal om, at Venstre kender sin plads i denne livsvigtige kamp for Danmark og for dansk kultur og folkelighed….!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…