Indvandrere fra især muslimske lande bliver i Danmark – det er danskerne, der forlader landet, viser nye tal

En almindelig dag ved et busstoppested på Nørrebro i København (Foto: Privat)

Den gradvise ændring af befolkningens sammensætning og svækkelse af Danmark og dansk kultur og traditioner sker ikke kun via børnefødsler og indvandring.

 

Det handler også om udvandring. Altså hvem, der bliver i landet og hvem, der forlader landet.

 

I Danmarks Statistiks netop offentliggjorte publikation, ”Befolkningens udviklingen 2018”, er der et interessant afsnit om indvandring og udvandring.

 

Her fremgår det blandet andet, at i forhold til antal personer der kommer til landet sammenlignet med dem, der forlader landet, så havde Danmark i 2018 en nettotilgang på 983 danske statsborgere og en nettotilgang på i alt 17.691 udenlandske statsborgere.

 

Tallene er i sig selv ikke alarmerende, for det afhænger af, hvem de udenlandske statsborgere er.

 

Og det har Den Korte Avis undersøgt.

 

Over en femårig periode: Netto 60.000 flere ikke-vestlige

Udover det aktuelle tal for 2018, behandler Danmarks Statistik i sin publikation indvandring og udvandring i den femårige periode 2014 – 2018, hvilet er det eneste rimelige, hvis man vil have en brugbar udvikling.

 

Som udgangspunkt udvandrerede i alt 106.980 danske statsborgere i den denne periode til udlandet, medens 110.590 danske statsborgere vendte hjem.

 

Det giver en nettotilgang til Danmark på i alt 3.610 danske statsborgere i den pågældende femårs periode.

 

Hvis man glemmer alt om vestlige indvandrere og udelukkende koncentrerer sig om indvandring og udvandring af ikke-vestlige statsborgere, ser balancen noget anderledes ud.

 

I den samme periode havde Danmark en indvandring på i alt 153.054 ikke-vestlige personer, medens i alt 93.124 udvandrede.

 

Det giver en nettotilgang på i alt 59.930 ikke-vestlige statsborgere mod den nævnte nettotilgang i samme periode på 3.610 danske statsborgere.

 

Men ikke-vestlige indvandrere er et vidt begreb

Desværre er Danmarks Statistiks opdeling af indvandrere i vestlige og ikke-vestlige noget uhåndgribelig at operere med, når der er tale om ikke-vestlig indvandring.

 

Fakta er, at denne gruppe groft set kan opdeles i to, hvor indvandrere fra ikke-muslimske lande som regel kommer til Danmark for at arbejde, medens indvandrere fra muslimske lande groft sagt kommer som flygtninge med en religiøs ballast, der generelt øger antallet af borgere på passiv forsørgelse og kriminaliteten.

 

Eksempelvis rubriceres indvandrere fra de katolske lande på det sydamerikanske kontinent som ikke-vestlige indvandrere.

 

For at råde bod på det har Den Korte Avis været inde og kigge på de statistikker, der for de enkelte lande har dannet grundlag for Danmarks Statistiks overordnede statistik i publikationen om ikke-vestlige statsborgeres indvandring og udvandring i den femårige periode.

 

Og resultatet er ikke overraskende.

 

Det er muslimerne, der bliver og de arbejdsomme, der rejser

Fra ti muslimske lande, hvor islam er statsreligion, og hvor indvandringen i perioden har været på mindst tusinde personer primært i form af asylansøgere, var indvandringen i den nævnte femårige periode på i alt 54.252 personer.

 

I samme periode forlod 10.227 personer fra den nævnte muslimske gruppe Danmark og det betyder, at netto 44.025 blev tilbage i Danmark.

 

Kun hver femte muslim forlod således Danmark i denne periode.

 

Helt anderledes ser det ud i en tilsvarende ikke-vestlig gruppe med statsborger fra ikke-muslimske lande, og som derfor ikke kan få asyl, men derimod kun kan få ophold i Danmark på grund af arbejde eller studier.

 

Af disse nyttige og samfundsgavnlige ikke-vestlige statsborgere indvandrede i alt 55.162 til Danmark i den nævnte femårs periode fra 2014 – 2018, men samtidig udvandrede i alt 29.576.

 

Det vil sige, at langt over halvdelen af dem, der kom for at arbejde, forlod Danmark i denne periode mod blot hver femte muslim.

 

Og nu vil Mette Frederiksen (S) tiltrække flere muslimer

Medens muslimerne i Danmark har nettooverskud på 44.025 personer på indvandring og udvandring, ligger danske statsborgeres nettooverskud på indvandring og udvandring i samme periode var på blot 3.610 personer.

 

Og af de ikke-vestlige, der kommer her til for at arbejde, forlader over halvdelen landet.

 

Alt dette sker samtidig med, at Mette Frederiksens socialdemokratiske regering vil gøre det endnu mere økonomisk attraktivt for muslimer at søge asyl i Danmark.

 

Læs også:

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29443&sid=befudv2018

 

https://www.statistikbanken.dk/van1AAR

 

https://www.statistikbanken.dk/van2aar

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…