Indlæg fra læserne 12. marts: Asyl i Japan # EU – Europas undergang # Forargelig politibeskyttelse? # Kalifat-tilhænger # Pernille Skipper og anarkisterne i Ørestads Gymnasium

Asyl i Japan

Af Martin Søby

 

Siden 1982 har 4880 søgt om asyl i Japan men kun 410 har fået det, og det selvom Japan har underskrevet FN’s flygtningekonvention af 1951 og den dertilhørende New York protokol af 1967.

 

Danmark har i samme tidsrum givet asyl til over 400.000, hvoraf størstedelen kun er økonomiske migranter, det sætter tingene lidt i perspektiv.

 

Japan skal nok fortsætte med, at eksistere som nation men for Danmark er løbet kørt demografisk.

 

Og det er på høje tid, at man erkender dette istedet for, at opretholde en naivistisk tro på, at det stadig er muligt, at redde Danmark.


 

EU – Europas Undergang

Af Søren Nørgaard

 

Europa er under angreb. Dag for dag forsvinder en lille bid af det Europa, som for bare få år tilbage var et trygt og godt kontinent at leve i.
I løbet af få er Europa blevet invaderet af en udenlandsk hær fra Mellemøsten og Afrika, og kriminelle Østeuropæere – de fleste med muslimsk baggrund. 
Lovløshed og mangel på respekt for myndighederne har taget overhånd i samme takt som de fremmede har sat foden på europæisk jord. Ud over at det koster svimlende milliard beløb hvert år at betale for deres tilstedeværelse, er volden eskaleret, og er helt ud af kontrol.
De selverklærede “stuerene” partier, kalder det en multikulturel berigelse. Alle andre kalder det en katastrofe.
En stor del af de muslimer, som er blevet budt velkommen til Danmark, har selv valgt at bosætte sig i et kristent land og kultur, men hader og modarbejder alle vore værdier åbenlyst. Det er en skændsel uden sidestykke.
Alt for mange danskere lader hånt om vores kristne tro og kulturarv, som har været en sammenhængskraft af vort land igennem 1000 år, hvorpå vore værdier er bygget, såsom tillid, ærlighed og kærlighed i omgangen med hinanden.
Når Danmarks skæbne overlades i hænderne på socialistiske politikere, som har afskaffet Gud, og som tror at vi nedstammer fra aberne, og stiller spørgsmålstegn ved om Jorden er flad eller rund, og mener at universet har skabt sig selv ud af intet – og – at islam kan integreres i et højt civiliseret kristent samfund – ak ja, så kan det jo kun gå galt…
Det er landsskadelig virksomhed, og udgør en stor sikkerheds risiko, at lade vort lands grænser stå åben som en ladeport, og ligge sig fladt ned for EU´s selvdestruktive direktiver, frem for at tjene Danmark og danskernes interesser.
Det kommende folketingsvalg, kan vise sig at være sidste chance for danskerne at redde Danmark fra at blive overtaget af islam. Der er kun to politiske partier som kan redde Danmark fra denne skæbne – Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen og Dansk Folkeparti.

 

Forargelig politibeskyttelse?

Af Visti Christensen

 

Politiet giver flere og flere politikere personlige livvagter. Det har ingen muhamedanere respekt for. Tværtimod anser de det for et svaghedstegn ved dansk demokrati og et sejrstegn for deres afsporede religiøse dødsdrifts-ideologi.

Det er god kulturkristen tankegang, at man skal beskytte sit lands svageste borgere mod overgreb. Men den nye beskyttelses-ideologi, at Politiet skal døgnovervåge landets demokratiske meningsdannere og personer i regering og folketing, er ny.

 

Der afsløres en helt ny og omvendt logik, der alene skyldes frygten for, hvad muhamedanere kan finde på. Og det er jo da heller ikke småting. De talrige nye ”sikkerhedsforanstaltninger” i vore lufthavne, og de irriterende, nedværdigende forsinkelser – selv ved turistindgangene til EU-templet – er til at få spat af.

 

For ikke at tale om koranklodserne omkring vore førhen så fredelige områder ved Christiansborg og i byer. Alt sammen resultatet af, at vi har et flertal af politikere, som har inviteret muslimer til vort land, som vi ikke kan slippe af med igen, men som har skabt problemer med dødsfrygt og usikkerhed overalt.

 

Nu kender ingen vel det nøjagtige tal på, hvor mange danske personer, der er under konstant beskyttelse. Men politiets ressourcer kunne nu bruges bedre andre steder. Ingen ønsker selvfølgelig lig på bordet, men hvornår vågner politikerne op og gør noget effektivt ved problemets kerne?

 

Muslimsk smartness, livsanskuelse og udbredelsesstrategi er lysår foran en stagneret, vestlig tankegang.


 

Muslimer som tilslutter sig et Kalifat, er automatisk ikke længere danske statsborgere

Af Thure Barsøe-Carnfeldt

 

De danskere som tilsluttede sig IS Kalifatet i Syrien ønsker at vende tilbage til Danmark efter at Kalifatet er blevet nedkæmpet af Rusland og USA. 

 

Kalifat er en islamisk suveræn statsform, der samler muslimer under en og samme politiske enhed, regeret af en Kalif. Når en dansker har valgt at blive optaget som borger i et Kalifat, så er det ensbetydende med at vedkommende har fravalgt sit danske statsborgerskab og fremover automatisk er optaget i den muslimske stat Kalifat.

 

Hvis en sådan person ønsker at bosætte sig i Danmark, så skal vedkommende søge asyl på samme betingelser, ligesom andre udefra kommende borgere. De er herfor ikke beskyttet af særlige rettigheder, netop fordi de er statsborgere hos Kalifat, som aldrig ophører.


 

Pernille Skipper og anarkisterne i Ørestads Gymnasium

Af Kenneth Edwin Vogstad
Pernille Skipper roser de unge mennesker som demonstrerede da vores Undervisningsminister Merete Riisager og præsten Kathrine Lilleør var gæster inviteret på besøg på Ørestads Gymnasium. Pernille Skipper lige frem roste dem for deres optræden som jeg kategoriserer som anarkistisk.
Det har, gennem mindst en generation eller to, været kommunisternes mål at få alle unge mennesker gennem deres skoling til, at selv bestemme om de vil rette sig efter landets love og regler og respektere politiet som er ansat til at holde ro og orden i vores samfund. Men Pernille Skipper og trosfæller ønsker ikke væbnet revolution, men at samfundet bliver kastet ud i et alt omfavnende kaos så de kan komme til magten.
Pernille og venner glemmer, at når vi er kommet så langt, så er der ingen som kan få sat ro og orden i samfundet fordi alle vil gøre som de har lyst og fordi der er en som Pernille Skipper som kalder Danmark til orden vil de ikke adlyde. Ej heller hvis der er en anden som mener hun/han kan. Så bliver der nok borgerkrig og hvem vinder der?
Nej, Pernille Skipper, et samfund skal have love og regler fordi mennesket skal have retningslinjer over hvad man må eller ikke må for at være del af det hele.

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…