Indlæg fra læserne 9. januar: Liv på spil for sølle 36.000 kr # Danskheden i Højsædet

Liv på spil for sølle 36.000 kr

Af Jørgen Mejrup

 

Spare-vanviddet er løbet løbsk, hvis Svendborg Kommune vælger at spare 36.000 kr. på Christiansmindestrandens livreddere? Vægter kommunen da ikke menneskeliv højere?

 

Spørgsmålet om at spare Trygfondens livreddere væk afgøres om kort tid af kommunens tekniske udvalg. I så fald gør politikerne sig skyld i kynisk kassetænkning på bekostning at borgernes og turisternes liv og sikkerhed.

 

De politikere, der vedtager besparelsen, bærer et stort ansvar. For næste gang der sker en alvorlig badeulykke (efter livreddernes exit) vil chokket, bebrejdelserne og vreden uvilkårligt blive rettet mod beslutningstagernes mangel på rettidig omhu.

 

Vel skal deres spares og 36.000 kroner er da også en slat penge, når det nu står så skralt til med økonomien, men besparelserne er helt ude af proportion i forhold til virkeligheden. To tragiske hændelser ud for stranden samt flere eksempler på farlige situationer, hvor alt endte godt, vidner om, hvor nødvendigt det er med årvågne kompetente livreddere på Svendborgs største og populære bynære strand.

 

Idyllisk ser det ud når solen glimter i krusningerne på havoverfladen og luner det hvide sand. Men romantikken dækker over et grumt monster, hvis badende i uvidenhed eller kådhed vover sig for langt ud i Sundet. Bliver man fanget af den stærke, uberegnelige strøm, er man i livsfare. I virkeligheden er Svendborgs Sund uegnet til badning.

 

Lad så gå, at svømmeturen afvikles tæt på land, hvor de badende kan bunde og kæmpe sig i land til fods, hvis en strømhvirvel alligevel formaster sig ind over ”det lave.” Men kommer man uforvarende ud i den stærke strøm, kan selv habile svømmere, blive ”revet med.”

 

De farlige strømforhold i netop Sundet er almindelig kendt og ”frygtet” blandt de lokale sejlere, men er de badende også opmærksomme på de særlige forhold. NÆPPE!


 

Danskheden i Højsædet

Af Arne Hornborg

 

Hvad vil det sige at være DANSK?

For mig er svaret ligetil. Det svar finder vi i Højskolesangbogen.

 

Her beskrives, på smukkeste vis, digterisk, musisk, den danske folkesjæl. Danmarks smukke, betagende sangskat. Noget helt specielt. Beskriver danskheden, folket, naturen, menneskene.

 

CBS stod åbenbart, besynderligt nok, med et ,,problem?’’

 

En kvindelig underviser af udenlandsk herkomst følte sig ,,krænket, følte sig udenfor’’ da en af vores mange smukke sange blev sunget under et møde.

 

“Den danske sang er en ung blond pige’’. Digtet af Kaj Hoffmann med betagende musik af Carl Nielsen.

 

Det lyder helt utroligt, men den ,,krænkede kvinde’’ modtager en undskyldning fra viceinstitutleder Mads Mordhorst.

 

Atter et forsøg på at styrke parallelsamfundet, godt hjulpet af, blandt andre Mordhorst samt enkelte forfattere. Alt i globaliseringens hellige navn.

 

Der skal ikke gives nogen undskyldninger til nogen som helst for VORES nationale helligdom. Mordhorst BURDE i stedet have fortalt om symbolikken i den smukke sang.

 

Ønsker den krænkede ikke at sætte sig ind i dansk kultur, dansk levevis, dansk historie?

Få Højskolesangbogen helt ind under huden?

At opnå dansk statsborgerskab gør det ikke alene, der skal mere vilje til.

 

Danske politikere, Statsminister Lars Løkke, Pia Kjærsgård, ,,kultur?’’-ministeren med flere er vrede og forargede. Det rækker ikke. Der burde have fundet en påtale sted.

 

Denne udenlandske kvindes uheldige opførsel har ét gode. Fremover vil DANSKERNE endnu mere, meget mere intenst synge: ,,Den danske Sang er en ung blond Pige’’.

 

Ethvert angreb på den danske litteratur, ethvert angreb på den danske folkesjæl, blandt andet højskolesangbogen, skal ikke fra min side gå upåagtet hen. Jeg vil kæmpe med alt hvad jeg formår for at bevare og styrke danskheden.

 

Den EU-glade Morten Østergård, der efterhånden, næsten vader rundt i sine egne besynderlige, selvmodsigende argumenter, som forsvar for Micky Mouse parlamentet, har fået den lysende idé at vi danske igen skal stemme om vor eu-forbehold. Vi HAR stemt om det, med rungende nej.

 

Lidt underligt. Hvorfor er det kun hver gang vi stemmer nej at der, efter Mortens Østergårds ønske, skal NY afstemning til, men aldrig når der er stemt JA.

 

De besynderlige argumenter om EU/Europa, som EN helhed er det rene vås. Der er faktisk lige så mange europæiske lande der IKKE er med i EU som der er medlemslande inden for EU.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…