Indlæg fra læserne 6. november: Nørrebro-segmentet # Donald Trump # Bog: ”Integration her går det godt” # En hyklerisk hyldest til indvandringen

Nørrebro-segmentet

Af Visti Christensen.

 

Alex Ahrendtsen (DF) forklarer i Kristeligt Dagblad forskellen mellem venstrefløjens opfattelse af lykke og den kristne anskuelse således:

 

”De rødes had til kristendommen er gammelt, og ideologisk. Kommunismen, socialismen og nationalsocialismen er verdslige religioner, der tilbyder frelse på jorden. Kristendommen er derfor en naturlig konkurrent, fordi den prædiker det modsatte. Der er ingen frelse på jorden, kun i det hinsidige. Derfor har disse tre venstreorienterede bevægelser siden fødslen bekæmpet kristendommen. Med vold, tvang, eller lovforslag, der skulle begrænse kristendommens indflydelse.”

 

Ahrendtsen vedgår, at mange præster er røde, og foreslår politik ud af kirken. ”Det vil ramme de røde hårdt, men være til gavn for Danmark”.

 

Rosa Lunds kontrafej (EL) ses for tiden en del på sociale medier. Og en tekst forkynder, at hun som rødfascist, blev anholdt og dømt i 2007.

 

Hun var på det tidspunkt medlem af Ungdomshusets EL-gadeterrorister, der blev dømt for indbrud og afbrændinger i København for 80 mio. kr.

 

Men også Pernille Rosenkrantz-Theil, nuværende minister i den socialdemokratiske regering, har en fortid i BZ-kredse og Enhedslisten.

 

Og flere ”kulturpersonligheder” kunne nævnes. Ikke så helt få synes at stamme fra den fødekæde, som bl. a. leverer Enhedslistens frontkæmpere. 

 

Men generelt set er det, som om et særligt Nørrebro-segment sidder på meningsdannelsen i landet og lader alt ikke-urbant ude af betragtning.

 

Seneste eksempel kunne godt være modtageren af Nordisk Råds litteraturpris, hvis livssyn synes snævert og egomani uden hensyn til andre.

 

Men Forfatterforeningens formand kan samme melodi. Iflg. ham var det helt rimeligt, at prismodtageren kaldte statsministeren for racist mv.

 

Men værst er det nu, at DR og TV2 også overvejende kolporterer meninger fra et indavlet segment.  


 

Donald Trump er ikke europæernes kop the, og tilsyneladende heller ikke professor emeritus Hans-Henrik Holms kop the

Af Ole Schmidt

 

I en kronik i JP d. 25/10 under overskriften ”mig-selv-først-strategien er livsfarlig” opridser HHH flere historiske forhold, men hans politiske vurderinger er ensidige, og det medfører desværre et lidt skævt politisk billede af virkeligheden. ”Mig-selv-først strategien” har til alle tider eksisteret. Så der er absolut ikke tale om et nyt fænomen, og selve begrebet er ikke, som HHH hævder i sin kronik, livsfarligt.

 

At gå solo eller indgå i en union bygger i begge tilfælde som udgangspunkt på en fuldstændig egoistisk politisk vurdering. På intet tidspunkt i verdenshistorien har det været anderledes, men alliancer/unioner er ofte udlagt med begrundelser i altruisme, solidaritet, kulturelt, religiøst og historisk sammenhold mv. mv. men det ændrer på ingen måde ved den substantielle realitet, nemlig; at et lands valg mellem at indgå i en alliance eller at køre solo vurderes ud fra, hvad der samlet set anses for at være den rigtige beslutning for ens eget land. Så ”mig-selv-filosofien” har altid eksisteret, og denne filosofi ligger fortsat til grund for en hver nations ageren uanset antallet af diverse såkaldte +ord.

 

Men det er korrekt at problemet ved USA’s nuværende strategi, (også Barack Obamas ønskede færre udenlandske militære engagementer) , efterlader et tomrum for andre og specielt Rusland får frie hænder til at præge Mellemøsten i et større omfang, hvilket Europa forståeligt nok er særdeles utilfreds med, og ikke mindst utilfreds med den skæbne som Kurderne fortsat kan se hen til. Kurdernes skæbne er trist, for de får næppe nogensinde deres eget land, dertil er modstanden fra Tyrkiet, Syrien, Iran og Irak for stor, og FN’s indflydelse er som bekendt betydningsløs. Men hvorfor blive ved med at klandre Donald Trump fordi han ikke fortsat ønsker at USA skal være den frie verdens politimand. EU, med sit indbyggertal på 550 mill. der langt overstiger USA’s på ca. 350 mill., burde vel kunne overtage USA’s rolle ? Men nej, vi ved alle, at det hverken kan eller vil EU. EU fungerer bedst som en papirtiger, og er magtesløs, når papirarbejde ikke er nok. Og når arbejdet kræver muskler i alvorligere sager, har Europa som det naturligste i verden forventet, ja krævet, at USA skulle hjælpe. Og den EU-holdning eksisterer stadig, og denne holdning udstiller Donald Trump på sin egen direkte facon, og det er naturligvis irriterende for Europa, så tydeligt at få udstillet sin egen manglende formåen. HHH burde først og fremmest rette kritikken mod EU i stedet for mod USA , men HHH følger det traditionelle og velkendte mønster , at kritisere USA i stedet for at rette pilen mod et generelt passivt, efterrationaliserende og bedrevidende Europa. Men jeg indrømmer gerne , at Donald Trump umiddelbart ved sit seneste træk at have overladt kurderne til sig selv, har gjort det nemmere at kritisere USA for dets nuværende ageren i international sammenhæng. Det livsfarlige – for nu at bruge det ord – for Vesten er naturligvis, hvis vi ser et USA, som helt definitivt er træt af at være den frie verdens politimand og som derved overlader det opståede ”frirum” til statsledere og despoter som Putin, Erdogan, Xi Jinping, Ali Khamenei og Basher al-Assad m.fl.

 

Men kan Europa med rimelighed forlange, at USA fortsat skal påtage sig hovedansvaret både militært og økonomiske for at sikre en fri verden, når Europa yder så lidt ?


 

Bog: ”Integration her går det godt”

Af Helle Andersen

 

På P1 morgen den 5. nov 2019 blev et politisk indlæg fremstillet som forskning. Forfatteren til en netop udkommet bog fik som indvandrer-fortaler og anti-realist fantastisk omtale på P1. Forfatteren er ekstern lektor på Københavns Universitet, men præsentationen lod næsten forstå, at det ikke var et politisk indlæg, men reel forskning.

 

Forfatteren Hjarn Von Zernichow Borberg er kulturdrabs-radikal og ser ingen problemer med at bruge 34 mia pr år på ikke- vestlig indvandring. Tværimod lod han forstå, at det snarere var danskerne, der var det statistiske problem og at de 34 milliarder var en udgift til undervisning, hvilket er en LODRET løgn. Han fik også lov at sige, at ”udgift til undervisning er jo godt”. Intet kritisk spørgsmål fra Journalistisk Venstreparti.

 

Det politiske indlæg om bogen med titlen; ”integrationen går godt” fremstod som forskning. Her er omtalen af bogen på nettet:

 

Det går godt med integrationen i Danmark, selvom man ofte i den offentlige debat hører det modsatte.

Gennem brug af fakta slår bogen flere myter ihjel, sætter proportioner på debattens mange statistikker og løfter vidensniveauet om integrationen af flertallet af personer af ikke-vestlig oprindelse. Fokus er på udviklingen gennem de seneste ca. 20 år på en række områder: abort, boligområder, demokrati, fødsler, identitet, religion og samliv.

Samfundsøkonomisk udgør ikke-vestlige personer ikke noget stort problem, og beskæftigelsesfrekvensen er bedre end sit rygte. Problemet er måske mere forvaltningskulturen end den udskældte prygelknabegruppe af indvandrerkvinder med flygtningebaggrund, som med Folketingets blåstempling har modtaget kontanthjælp.

Integrationen af efterkommerne går nogle steder så godt, at man ikke kan se succesen for lutter rollemodeller. Undtagelserne er de kriminelle, og de som ikke får sig en uddannelse.

Danmark har sine udfordringer med sårbare befolkningsgrupper, men op mod ca. 85 pct. er af dansk oprindelse, selvom man ud fra debatten skulle tro, at det er de ikke-vestlige personer, der er hovedproblemet. Almindeligvis siger man, at sejren har mange fædre, mens nederlaget er forældreløst, men hvor bliver fædrene af? Med denne bog begynder diskussionen om, hvem der har æren for, at integrationen går godt i Danmark.

Hjarn von Zernichow Borberg, cand.polit., forfatter og ekstern lektor på Økonomisk Institut, Københavns Universitet samt partner i konsulent- og videnshuset Cphfacilitation”.

 

Kulturdrabs-radikalisme med sky-klapper på. Den kultur-radikale fordrejning af realiteterne ændrer ikke på at integrationen selv for  2. generations-indvandrere er slået fejl. Muslimerne ønsker ikke at integrere sig. Se undersøgelsen her

 

 

Der er intet sted i verden hvor muslimer kan leve i fred med andre. Uanset de ikke-vestlige indvandrere kommer i arbejde, så er de ikke integreret for der er ingen religion, der er så langt fra de danske værdier om demokrati, ligestilling og respekt for homoseksuelles rettigheder som koranen.

 

Det er meget uheldigt, at et politisk indlæg fremstilles på skatteyder-betalt statsradio, så det fremstod som forskning. Det er globalistisk stats-propaganda. Det viser Journalistisk Venstrepartis radikalisme, og hvor langt Journalistisk Venstreparti vil gå i deres bestræbelse på at lave det endelige kulturdrab på den danske folkesjæl.

 

Kære Journalistisk Ventreparti: integrationen har slået fejl. Vi kan ikke integrere ikke vestlige indvandrere med en religiøs overbevisning, som bunder i en middelalderlig religion. Verden er desværre ikke rosen-rød og alle fremmede er desværre ikke ”skabs-danskere” og Danmark kan ikke redde hele verden. Det er den globalistiske virkelighed. 


Læs også: Sol.dk

 

En hyklerisk hyldest til indvandringen

Af Lone Eriksen

 

Dagbladet Information bragte i sidste uge en hyldest til indvandringen fra Mellemøstens muslimske områder. Avisen Information, som under besættelsen bekæmpede den nazistiske overmagt på fædrelandskærlig vis, er vendt om på en tallerken og hylder en ny og kommende besættelse af landet.

 

Det sidste nye udsagn derfra har følgende overskrift

 

DET GÅR BEDRE MED INTEGRATIONEN, END MANGE TROR

Det konkluderer i hvert fald økonom og ekstern lektor på Københavns Universitet Hjarn von Zernichow Borberg i sit nye bog, hvis titel er Integration – her går det godt ”(sic)*

Informations venstredrejede anmelder tillader sig at kalde det en myte, at integrationen er slået fejl, hvilket blot endnu engang underbygger, at den ”snakkende klasse” lever videre i deres egen lufttætte osteklokke, hvor lugten af ”gammel ost” bliver mere og mere fortættet.
I anmeldelsen fremkommer avisen med 4 eksempler i overskriftsform.
Avisens udsagn skrives i det nedenstående med fed skrift

UDSAGN – Ikke vestlige indvandrere og deres efterkommere koster en minimal del af samfundskagen

 

30 milliarder kroner + det løse (måske det samme beløb) pr. år kaldes her en minimal del. Selvfølgelig er statsbudgettet stort, men at kalde det en mindre del, viser det hovmod som en repræsentant fra den ”humanistiske overklasse” (i dette tilfælde forfatteren Hjarn von Zernichow Borberg) udviser over for de danske hårdtarbejdende skatteydere. Begrebet ”andre folks penge” kan med god mening bruges her.

 

UDSAGN – Ghettoer og parallelsamfund er et randfænomen

Hvad betyder det nye udglattende ord randfænomen? Bliver dette ord brugt for at få den virkelige sandhed til at glide lettere ned? Ligesom med ordet ”nydansker”. Religionsforsker Britt Istoft oplyser i sine religionsstudier på religion.dk”at randfænomener siger noget om hvad morgendagens religiøsitet vil blive”. En stor del af personerne i ghettoerne er muslimer, så her er lidt at tænke over hvad angår rettidig omhu. Det er nu, efter 40 års tilvandring, et faktum, at Islam er den næststørste religion i Danmark og med tiltagende styrke oversvømmer gadebilledet i alle danske byer, store som små.

 

UDSAGN – Det går fremad på uddannelsesområdet. Andelen af personer med indvandrerbaggrund haler ind på danskernes uddannelsesniveau.

Prøv at gå en tur på Københavns Universitet. Masser af unge kvinder med tørklæder, som stimler sammen i grupper, som udsender signalet om bedre vidende, religiøst overmod og skinhellighed. Danske unge kvindelige studerende, som næsegrus falder i svime over de tørklædebærende kvinder, der tager deres tørklæde af, når de er i enerum med disse og døren ud til opholdsarealerne er blokeret. Mandlige muslimske studerende, der vandrer rundt som mørkemænd med deres lange skæg og kræver respekt. Flere studier viser, at når kvinderne har fået deres uddannelse forsvinder de fra det danske arbejdsmarked.

 

UDSAGN – Beskæftigelsen er bedre end det rygte.

Nu ved vi ikke hvilket rygte forfatteren har opfattet i den osteklokke han åbenbart befinder sig i. Men faktum er, at tusindvis af kvindelige indvandrere befinder sig som hjemmegående kontanthjælpsmodtagere med en eller flere diagnoser, som begrunder deres fravær fra det danske arbejdsmarked. Hertil kan tilføjes, at det er svært at være på en dansk arbejdsplads med lange sorte gevandter, et stramtsiddende tørklæde og med fravær af sprogegenskaber. Det skræmmer simpelthen kunderne væk.

 

UDSAGN – De fleste indvandrere og efterkommere føler sig danske.

Nu er følelser noget luftigt noget. Cirka halvdelen af de indsatte i danske fængsler er personer fra Mellemøsten og andre udlændinge, hvilket er en overrepræsentation, der virkelig gør sig negativt gældende. Hvis nogle indvandrere skulle føle sig danske er det de, som under stor fare for liv og helbred, har kunnet gennemskue en lovreligion og frasagt sig dette blytunge åg.

*Integration – her går det godt.
I denne forbindelse kan følgende omskrivning foreslås.
Integration – her går det godt – send flere penge

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…