Indlæg fra læserne 3. juni: Er Danmark et kristent land? # En drøj sandhed

Er Danmark et kristent land?

Af Visti Christensen

 

Det er velkendt, at der aldrig har været flertal for i EU’s ”Grundlove” at indføje, at Europas kultur i tusind år har haft sit udspring i kristendommen og den deraf afledte etik, moral og menneskesyn.

 

Og nu er spørgsmålet så kommet på tale i Danmark. I de sidste fire år, har der i regeringsgrundlaget stået, at Danmark er et kristent land. Men en rød regering vil formentlig ikke genbruge formuleringen.

 

Kristeligt Dagblad har foretaget en rundspørge blandt de 13 opstillede partier. Og alle partier til venstre for midten, inklusive Radikale Venstre, ønsker ikke formuleringen i et kommende regeringsgrundlag.

 

”En person kan være kristen, men ikke et land! Det vil såre fremmede,” siger SF. Og Socialdemokratiet udtaler, at det ikke ligger til dem at skrive noget sådant.”

 

Knap 75 procent af danskerne er medlem af folkekirken. Men undersøgelser viser, at under halvdelen af dem tror på Gud. Ordet: ”Gud, konge og fædreland” er blevet en vittighed for mange.

 

Folkekirkens evangelisk-lutherske kristendomsforståelse lader det være op til den enkelte troende selv at praktisere deres tro i omfang og dybde. Derfor kaldes kirken for hele folkets kirke.

 

Vor kirkes lærefader Luther vidste godt, at denne de troendes store frihed og frie valg, kunne få nogle til at mene, at det med troen så var en ret så ligegyldig ting.

 

Men hans kamp mod Tyrkens (Muhamedanernes) mord og Pavens hor (betaling for sjælenes frelse etc.) fik ham til at fastholde den kristne lære som en frivillig tillidssag – og ikke en lovreligion.

 

Derfor taler vi ikke om bestemte udvortes krav for at være kristen. Det gør man f. eks. islam, som derfor er en lovreligion. Og herved bliver den netop til noget andet end en religion i gængs forstand.

 

Islam har love og regler for, hvad man må og ikke må, – skal og ikke skal. Derfor er det umuligt at forene kristendom og islam. Islam udfordrer landets enhed, og mange integrationsbestræbelser er nytteløse.

DF’s Christian Langballe siger, at kristendom er Danmarks åndelige rygrad, og at også venstrefløjens folk, med deres marxistiske tankegods, har skrevet under på at ville overholde Grundloven.

 

Og denne siger i § 4 følgende om folkekirken: ”Den evangelisk-lutherske kirke (kristendomsopfattelse) er den danske folkekirke (det danske folks kirke) og understøttes som sådan af staten.”

 

Men hvad er et kristent land? En ting er, om et flertal i befolkningen bekender sig til den religiøse kristne tro, noget andet er, om folket fortsat lever efter de kulturkristne normer, anvisnings- og advarselstavler?

 

Udviklingen i Danmark synes at bekræfte, at de to seneste generationer ikke mener det nødvendigt at eje den kulturkristne ballast og sammenhængskraft opdateret for at imødegå truslen fra islamismen.


 

En drøj sandhed

Af Niels B. Larsen

 

Uanset hvad parnasset og de politisk korrekte så end vil sige, så er det et faktum, at hvis ikke der var muslimer her i landet, så ville vi være en hel del rigere, ikke have så mange mord og voldtægter, have mindre personfarlig vold, ikke være udsat for terrortrusler, have større sammenhængskraft, ikke have ghettoer og ikke være nødt til at bryde velindrettede boliger for milliardbeløb ned.

 

Ligesom der ville være flere midler til velfærd og hjælp til flygtninge i udlandet.

 

Og det uanset om/at de fleste muslimer er fredelige og lovlydige.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…