Indlæg fra læserne 30. oktober: Ulve og fåreskind # Facebook # Ulve og vogtere # Indirekte støtter af Islamisk Stat

Ulve og fåreskind

Af Visti Christensen

 

Miljø- og fødevareminister Lea Wermelin (S) har fremlagt en række initiativer, som skal forebygge flere nye ulveangreb på husdyr, skriver Altinget. 

 

Der skal bruges vogterhunde, oprettes et nyt ulveområde på størrelse med Bornholm, også skal der ydes fuldt tilskud til opsætning af ulvesikre hegn. 

 

Fåreavlere i det 570 kvadratkilometer store område sydvest for Silkeborg skal kunne søge om 100 % tilskud til at bygge ulvesikre hegn. Mod førhen 80 %.

 

”Ulven er fredet i EU, og vi må forholde os til de udfordringer, det skaber, og så vidt muligt undgå ulvedræbte husdyr på markerne”, udtaler ministeren. 

 

Flere fåreavlere har allerede ifølge Miljøministeriet – efter tysk forbillede – ønsket at bruge vogterhunde til at beskytte husdyrene på marken.

 

I et pilotprojekt tre steder i landet kan nu ydes støtte til certificerede vogterhunde. Disse er et alternativ, hvor hegn vanskeligt kan opsættes.

 

Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum beroliger med, at de kun fem voksne ulve og seks hvalpe i Danmark, som ikke kan forandre naturen.

 

Men nu er det ikke forandring i naturen, det handler om. Men derimod om visdom og dårskab. Og EU er altså igen dyret – også i denne ”åbenbaring”.

 

Vi har i århundreder kunnet undvære ulve i Danmark. Men nu skal et velment, ”humant” fredningsdiktat fra EU altså spænde ben for den sunde fornuft.

 

Det er da billigere at skyde ulvene. De gør ingen gavn, og hvorfor skal skatteydere betale for overflødige udgifter fra spidsvinklede teoriers overdrev?


 

Facebook

Af Bente Lindberg

 

Den korte avis spørger i dag, hvorfor folk ikke skriver mere om flygtninge? Det tror jeg godt, jeg har svaret på.

 

Hvis man skriver negativt om flygtninge, eller folk med anden etnisk baggrund, så ryger man i Facebook fængsel med det samme. Jeg er nu i fængsel for 3. gang i en måned, så ytringsfriheden findes ikke mere i Danmark, det har Facebook sørget for.

 

Og Facebook er så smarte, at de smider en i fængsel, men der er ingen man kan klage til, for Facebook har ingen mail adresse, ingen telefon nummer, ingen man kan klage til. FFacebook har på denne måde begrænset vores ytringsfrihed, og vi kan ingen ting gøre.


 

Ulve og vogtere – globalismens glæder
Af Birte Bune Smith
Jeg har i forskellige medier læst nogle dybt frustrerende artikler om regeringens forslag om at lade fåreavlere anskaffe sig “ vogterhunde”, der skal vogte de får, som ellers ville blive ulvenes bytte.
Regeringen vil altså efterkomme EUs vanvittige fredning af dyr, der ikke længere hører til i den hjemlige fauna, ved at lade fåreavlere anskaffe sig hunde, som så i stedet kan blive ulvenes bytte, for føde skal de jo have. Og er husdyrene lukket for godt inde bag hegn, må ulvene se sig om efter andet bytte.
Jeg kender en del til hunde, men er godt nok aldrig blevet præsenteret for den race, der hedder vogterhunde. Til gengæld kender jeg fårehunde, fx i Grønland. Det er krydsninger med Border Collies. Det er rigtigt nok vogterhunde, som kan hjælpe fåreavleren med at samle dyrene, når det er nødvendigt, og som også kan advare, hvis der er et rovdyr i nærheden, men de er for spinkle til at tage kampen op med ulve.
De omtale vogterhunde skulle imidlertid være af en anden race, som har hjulpet fåreavlerne i Tyskland med at holde ulven væk fra flokken. Ifølge kilderne har alle overlevet til nu, altså af hundene. Det blev ikke nævnt, om det er fordi ulvene i stedet foretrækker får eller andre mindre husdyr, fremfor en bidsk hund. Hundene er opdrættet med dette ene formål for øje, så de danske fåreavlere, der har råd til at anskaffe sig en, må hellere gå i gang med at lære tysk, for andet sprog forstår hundene ikke.
Fåreavlerne må udgøre en meget lille gruppe blandt danske landmænd, siden de skal udsættes for mishandlede dyr, umulige hegn med tilskud og andre samfundsbetalte besværligheder. De har nok ikke været de bedre lobbyister, eller har måske ikke eksporteret nok af deres produkter til, at det kan ses af Danmarks BNP. Derfor er de ladt i stikken til fordel for nationalromantik.
Det er svært ikke at sammenligne med svinefabrikanterne, som har de store landbrugsorganisationer i ryggen, når de tager kampen op med de vildsvin, som måske kan smitte deres svin med afrikansk svinepest. Her er formodningen tilstrækkelig for at handle.
Fra Danmarks Naturfredningsforening, som jeg gudskelov meldte mig ud af for mange år siden, melder direktøren lidt tvært ud i et interview, at man går ind for ulvens tilstedeværelse, fordi den var her for 200 år siden, men da blev udryddet. Og det er da en fantastisk begrundelse. Samme skæbne led vildsvinet iøvrigt også. Begge var en del af den danske natur for et par hundrede år siden. Og går vi noget længere tilbage i tiden er der en hel del dyr, vi hellere må se at få gjort plads til.
Hvad siger dyrebeskyttelsesforeningerne til, at man nu vil prisgive hunde, som man hidtil har gjort det med får og lam og andre mindre husdyr, som bliver flænget på grund af ulvenes blodrus og så blot efterladt på marken, fordi ulvenes dræberinstinkt overstiger deres sult.
Det er sandelig en berigelse af den danske natur! Man får ligesom visse ideassociationer.

En rigtig god konservativ, der indirekte støtter Islamisk Stat!

Af Lone Eriksen

Den terrorsigtede 29-årige Basil Hassan, udklædt i en rød postuniform, der forsøgte at ombringe Lars Hedegård og som formentlig er død som selvmordsbomber i krigen mod danske soldater, har en fætter ved navn Sharvi, som er folketingskandidat for Det konservative Folkeparti.
Han medvirkede i P1s radioprogram Debat den 28. oktober 2019 kl.12.15. og var stor fortaler for at unge fra Islamisk Stat under 18 år, skal tilbage til Danmark. I programmet var også sukkersøde Johanne Smidt Nielsen, der nu er formand for Børns Vilkår, der var hans medsammensvorne. En konservativ og en fra enhedslisten og så selvfølgelig radioværten Gitte Hansen hang sammen som ærtehalm.
Marie Krarup stod alene mod den ”snakkende og humanistiske-klasse”, der selvfølgelig ønskede alle disse terrorister in spe tilbage til Danmark. Marie Krarup argumenterede på fin vis, bl.a. for at unge allerede fra 12 års alderen kan være trænede med skarpe våben og selvmordsadfærd med selvmordsbælter. Advokat Knud Foldschack var også i studiet og ønskede selvfølgelig hele familien til Danmark.

 

HVIS der skulle komme nogle tilbage til Danmark forventer den ”almindelige dansker”, at de flytter direkte ind hos Johanne Smidt Nielsen, Sharvi og Knud Foldschack

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…