Indlæg fra læserne 2. juni: Flygtninge-loven # Er der en voksen leder tilstede? # Det vigtige valg # Indvandringstallet er ikke faldende # Poul Krebs – nu mod retorik

Flygtninge-loven af 1983

Af E. Mogensen

Hvis der er et parti i folketinget, der i det nye folketing, vil stille forslag om afskaffelse af ovennævnte lov, så vil jeg love at stemme på dette parti, ved folketingsvalget den 5. juni


Hallo! – Er der en voksen leder tilstede?

Af Svend Nielsen fhv. Divisionschef

 

Dokumentarer (TV 2 d. 28/5) med skjult kamera, er altid et godt sandhedsvidne, fordi her ser man virkeligheden uden filtre. At få politikere og de ansvarlige, til at forholde sig til de dokumenterede fakta, er straks meget vanskeligere. Mantraet er, fra rød blok og de Radikale, minimumsnormeringer dvs. flere ansatte.

 

Af dokumentaren fremgår f.eks., at medens den ene pædagog smider det stakkels barn op i sofaen, står der en anden og ordner en barnevogn, uden at træde til. Det står således ikke knivskarpt, at der så mangler hænder til at afhjælpe situationen, men måske mere viljen og forståelsen!

 

Overborgmester Frank Jensen er hurtig til at give Venstre og Lars Løkke Rasmussen skylden, med begrundelsen at befolkningen er steget med 100.000, i løbet af de seneste 10 år, uden det økonomiske råderum er fulgt med opgaverne. Hovsa! for 4 år siden sad der en Socialdemokratisk / Radikal regering i en hel valgperiode (2011-2015), hvilket resulterede i en reduktion på 1800 ansatte i børneinstitutionerne jf. TV 2 NEWS. Det må være relevant at spørge, hvorfor man ikke havde forudset udviklingen og kommet København til undsætning allerede den gang? For Frank Jensen havde vel allerede på det tidspunkt, gjort regeringen opmærksom på de kommende års behov? – eller er man taget med bukserne nede og finder i valgkampens hede en syndebuk til lejligheden.

 

Uansvarligt og ikke særlig professionelt Hr. Overborgmester!

 

At man samtidig, har holdt rapporterne skjult for forældrene og offentligheden, vel og mærke uden at foretage sig noget, for at rette op på situationen, understreger vel bare, at man forsøger at dække over egne fejl og manglende evner!

 

Udover manglende rettidig omhu fra Københavns kommunes side, er sandheden nok nærmere den, at man ikke har styr på ledelsen i Københavns kommune, såvel på Rådhuset, som i institutionerne. I TV 2 News fremgår, at Frederiksborg kommune har en ansvarlig ledelse i hver institution, og ingen røde anmærkninger, medens man har gruppeledelse i børneinstitutionerne i Københavns kommune og 22 institutioner med røde anmærkninger.  

 

Min påstand er, at det er i detaljen djævelen ligger begravet. Kollektiv ledelse er det samme som kollektiv uansvarlighed, hvilket dokumentaren viser med al tydelighed!

 

For at gøre det ultrakort, opnormeringer er ikke løsningen på den korte bane. Der skal sidde en dygtig leder for bordenden, der tager aktuelle problemstillinger op, og inddrager medarbejderne i beslutningsprocessen, hvilket er en god metode til at få skabt et godt arbejdsmiljø og en fælles forståelsesramme for alle parter. Det forudsætter dog at lederen, når der er lyttet og diskuteret, selvstændig træffer den endelige beslutning, også selvom den går medarbejderne imod. Lederen har ret til og krav på, at alle følger beslutningerne loyalt!

 

Hvis enkelte medarbejdere ikke kan eller vil, acceptere beslutningerne og rette ind, må der en samtale til på kontoret mhp. korrigerende adfærd, og i sidste ende kan det så ende med en fyring. Hvad ellers?

 

Tillidsrepræsentanterne / BUPL vil måske slå sig noget i tøjret over denne holdning, men ledelsesretten blev stadfæstet med Septemberforliget af 1899 og er ikke ændret siden. Det er ene og alene ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet, og denne ret bærer også ansvaret i sig selv.

 

En anden side af ledelsesopgaven er, at f.eks. utilstrækkelige resurser, manglende efteruddannelse mv. skal i dette tilfælde bringes op, for nærmeste foresatte på skrift, således at dokumentationen er på plads, for en seriøs stillingtagen og drøftelse. Samtidig har den daglige leder sin ryg fri!

 

Overborgmester Frank Jensen, kunne have gjort det samme i forhold til Helle Thorning regeringen i 2011-2015, eller efterfølgende VLAK regering, og vist rettidig omhu, i stedet for at vaske hænder, og give andre skylden for egne fejl og mangler. Men der er jo valgkamp og alle kneb gælder!

 

Når valgstederne er lukkede, bør det få konsekvenser, både med hensyn til fremtidig organisering i institutionerne og på Rådhuset. Socialforvaltningen i kommunen har et kæmpe forklaringsproblem, og ikke mindst en større reorganisering foran sig!


 

Det kommende folketingsvalg er vigtigere end nogensinde

Af Pernille Birkler

 

Kære dansker. Ja, det er dig, jeg henvender mig til. Dig, der er født og opvokset i vores dejlige Danmark. Dig, der har oplevet, hvor fredeligt og dejligt vores land var engang.

 

Om få dage har vi folketingsvalg, nok det vigtigste folketingsvalg nogensinde, og der er 4 år til det næste, og på 4 år kan der ske så uendelig meget.

 

Da Lars Løkke Rasmussen i december sidste år satte sin underskrift på FN’s migrationspagt, den såkaldte Marrakesh-aftale, satte han dermed sin underskrift på, at millioner af mennesker fra MENA-landene, der fortrinsvis består af muslimer, ikke mere skal kaldes flygtninge men nu er migranter og dermed skal have fri adgang til Europa – og til Danmark. Forstår du mon, hvad det indebærer, kære dansker?

 

Danmark bliver allerede nu mere og mere islamiseret. Se dig omkring i gadebilledet, se hvor mange kvinder der nu bærer tørklæde eller er helt tilhyllede. Det er tegn på den stigende islamisering, en islamisering der på sigt vil betyde en befolkningsudskiftning. Danmark vil i stedet blive et nyt Mellemøsten, for hvor ideologien islam hersker, hersker kun islam, og vores demokrati vil være udskiftet med sharia. Muslimer vil nemlig aldrig kunne integreres i et demokrati, det tillader islam ikke, vis mig bare ét land, hvor det er lykkedes.

 

Tror du mig ikke? Jamen så se dig omkring i Europa, hvor islamiseringen er støt stigende, og se med dine egne øjne og ikke gennem de briller politikere og mainstreammedier i årevis har givet dig på. Se til Sverige, hvor befolkningsudskiftningen er godt i gang, hvor antallet af skuddrab og voldtægter blot stiger og stiger, hvor flere og flere kvinder ikke tør gå ud alene om aftenen, og hvor der bliver flere og flere områder, hvor etniske svenskere er forment adgang og sharia allerede indført. Er det et sådant Danmark, du ønsker dig?

 

Overalt i Europa nedbrændes og/eller skændes kirker. Ifølge det tyske nyhedsmedie PI-News blev der i 2018 i Frankrig registreret 1.063 anslag mod kristne kirker eller symboler, det er en stigning på 17 % sammenlignet med året før.

 

Det burde få det til at løbe koldt ned af ryggen på enhver, for det er voldsideologien islam, der er i færd med at underlægge sig Europa, som de har forsøgt flere gange før. Men denne gang får de så hjælp af ikke blot FN, der er gennemsyret af islam, men også af EU-styret, som har vist sig at være et udemokratisk sammenrend af levebrødspolitikere.

 

Derfor, kære dansker, når du skal sætte dit kryds til det kommende folketingsvalg så tænk på, hvilket Danmark du ønsker at efterlade til dine børn og børnebørn, og hvilken fremtid du ønsker for dem. For ønsker du dig et islamistisk Danmark, skal du blot stemme, som du plejer.


 

Politikerne lyver: Indvandringstallet er ikke faldende, men konstant stigende

Af Henrik Westermann Søndergaard Spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds for Stram Kurs & tidligere leder af Mogens Glistrups personlige valgkamp

Når de borgerlige politikere påstår, at indvandringenstallet er faldende, så bygger dette på en fuldstændig vanvittig præmis. Det bygger nemlig på, at man hvert eneste år nulstiller antallet og starter forfra. Men sådan fungerer virkeligheden ikke.
Man kan ikke have en debat om indvandring uden at se på det akkumulerede antal fremmede. Den borgerlige regering med Dansk Folkeparti som støtteparti trådte til i 2015. I 2015 var der 423.260 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. I 2017 var det tal steget til 476.727. I 2018 steg det igen til 493.468 for endelig i 2019 at stige til 506.570. I perioden 2015 til 2019 er der altså sket en stigning på 83.310 ikke-vestlige, hvilket svarer til en stigning på næsten 20 %.
Udskiftningen af det danske folk sker i en galopperende fart og det sker desværre med den borgerlige regering og Dansk Folkepartis velsignelse. De fejrer sågar de ikke-vestliges overtagelse af Danmark med lys i lagkagen og ved at gøre opmærksomme på, at de da har indført massevis af ”stramninger”, der på baggrund af disse tal må konstateres mildest talt at være uvirksomme.
Der er selvsagt brug for en langt strammere kurs, hvis Danmark også i fremtiden skal være danskernes land.

Poul Krebs – nu mod retorik

Af Brian Mørch, Folketingskandidat Dansk Folkeparti

 

Vi har alle skrålet med på den om, at sådan nogle som os, har jo brug for en kær’ste. Vi har været til Poul Krebs’ koncerter, og stemningen har været tårnhøj, for hvad er der ikke at kunne lide? Gode iørefaldende melodier og poetiske tekster med en smule kant. Vi er også en del, der husker, hvordan det hele startede for protestsangeren Poul Krebs, der satte poesi til sin harme over janteloven.

 

Nu er Poul Krebs harm igen. Ikke over janteloven. Ikke over, at kvinder – fra børnehavealderen til pensionister med rollatorer må finde sig i, at tilvandrede knægte råber luder efter dem. Heller ikke over, at der er områder i Danmark, etniske danskere ikke kan gå aftentur og måske lufte en lille hund i snor.

 

Bestemt ikke over, at en gruppe mennesker fra lande, hvor man kan høste to-tre gange om året, koster danske skatteydere et tocifret milliardbeløb om året, Mens der ikke er penge til nok sosu’ere til at skifte bleerne på gamle mænd og koner, der ikke længere selv kan klare almindelige funktioner.

 

Poul Krebs er harm over retorikken.

 

B.T. har denne overskrift: Poul Krebs giver opsang til politikerne: “Jeg er træt af den hårde retorik”..

 

Så harm, at han har skrevet en sang om det. Sangens omkvæd lyder ”Selvfølgelig, størst er alt: Ingen grænser for kærligheden”. Halleluja, og held og lykke med det i Mjølnerparken, Vollsmose eller Gellerup.

 

Luften er fyldt med enlige svaler

Er Poul Krebs en enlig svale? Nix. Hans kolleger her og der og allevegne synger de samme sange. Og stort set alle refererer til Det Nye Testamentes skamredne farisærer. Men ingen af dem har bemærket, at den bibelske farisær ikke forventede, at nogen andre skulle betale for hans gode gerninger. Men faktisk betalte manden, der ejede herberget for pleje og omsorg for den stakkels mand, der var blevet offer for et voldsomt røverisk overfald. Og farisæeren sagde til herbergsejeren, at han ville komme samme vej tilbage, og her ville han betale hvad der var lagt ud.

 

Hører man Krebs og Co sige, at vi endelig bare skal lukke alle og enhver ind, for de skal nok sørge for at finansiere de gode gerninger? Nej vel?

 

Jeg ved ikke, hvad det er, der har ramt kunstnere, Ikke bare danske men stort set alle. Er de ramt af en kollektiv godhedspil?  Har nogen puttet noget i drikkevandet dér hvor de bor, så de bliver kulrede? Jeg tror, det handler om noget helt andet.

 

For nogle år siden, kunne en skuespiller, der blandt andet er kendt for sin sweater tårevædet erklære, at hun var flov over at være dansker. Hvad der gjorde hende så flov, var en ny lov, der gjorde det muligt at konfiskere asylansøgeres smykker, så de på den måde kunne betale for kost og logi.

 

Det var ikke tale om at flå vielsesringe af folk eller hapse børnesmykker, men hvis nogen ankom med guldarmringe af høj karat fra håndled til armhuler, så have de faktisk et betalingsmiddel. Skuespilleren med egen sweater tilbød ikke at betale for kost og logi for nyankommende med penge på lommen. Hun var flov over, at statskassen ikke åbnede sig automatisk.

 

Flovmænd og – damer

Jeg tror, det handler om at vise flaget. Som farisæerne lod blæse i basun for sig, når de var på vej til templet for at vise, hvor retskafne de var. Så popper disse flovmænd og – damer op med regelmæssige mellemrum. For de ved jo godt, at hvis de giver sig til at sige, at det da også er for galt, at fremmede mennesker bruger så mange ressourcer og i øvrigt sidder på lur efter en mulig krænkelse, så de kan komme til at smadre hvad de kan komme i nærheden af. Så bliver de frosset ud.

 

De bliver ikke inviteret i Aftenshowet, når de udgiver en ny cd, har premiere på en film, som skatteyderne for en stor del har finansieret. Skrevet en smal bog eller digtet et digt. De bliver heller ikke inviteret ti at optræde i tiggershows på landsdækkende tv.

 

Man ser helt det samme i USA, hvor ingen i Hollywood skal have noget klinket med at nævne, at de stemte på Trump eller bare har sympati for republikanerne. En filminstruktør skal efter sigende være fanget på bånd, hvor han fortæller, at ingen konservativ nogensinde kan få arbejde i Hollywood.

 

Poul Krebs er træt af den hårde retorik. For bare et år siden ville han have nøjedes med at være træt af tonen i debatten. Men tonen har vist ikke schwung nok mere, så der er gået retorik i den. Jeg er for så vidt enig med Poul Krebs. Jeg er også træt af knægte i konfirmationsalderen, der råber efter gamle koner på vej ind i et supermarked. Jeg er træt af evigt klynk fra mennesker, der har tigget om at være her, over at de vil have særlige privilegier.  Og jeg er inderligt træt af disse menneskers aggressive adfærd og trusselsmentalitet.

 

Men den slags anfægter ikke Poul Krebs. Han er harmdirrende over reaktionerne på absurd adfærd. Han er end ikke mand nok til at nævne, hvem han er så forarget over. For som han tidligere har skrevet på Twitter, gider han ikke nævne nogen navne, for ”tåber skal ikke have omtale”.

 

Det må være strengt at være Poul Krebs. Måske skal han tage at få sig en kæreste.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…