Indlæg fra læserne 4. december: En brav mand skifter parti # Grænsekontrollen # Nyheder # Dans

En brav mand skifter parti
Af Jørgen Bæk
Og han gør det ikke for egen vinding – men for Danmark!
Marcus Knuth har som officer i Afghanistan på nært hold oplevet uhyrligheder der har styrket ham i hans vilje til at kæmpe for de danske værdier. Ser man på de unge politikere fra yderste venstrefløj der er gået lige fra “skolen” og ind på Borgen, ja så har vi i Marcus Knuth en politiker med erfaring og kærlighed til Danmark, hvad der ikke synes at præge den yderste venstrefløj.
Det er et wake up call af dimensioner til Ellemann, at Knuth forlader hans parti – nu må han lige ryste hovedet en gang som han plejer at sige, men denne gang skal han ryste hele kroppen, for nu er der bud efter ham – tør han eller tør han ikke!

Grænsekontrollen

Af Ole Schmidt

 

Morten Østergaard fortsætter uanfægtet med at kalde vor grænsekontrol for symbolpolitik, og det har han principielt fuldstændig ret i.

 

Kontrollen er endnu ikke god nok, der er stadig for mange muligheder for at slippe uhindret igennem grænsen til Danmark, så kontrollen skal absolut skærpes ganske væsentligt. Men desværre mener MØ , at det er OK, at kriminelle, tidligere udviste kriminelle og illegale flygtninge uhindret skal kunne komme hertil.

Når vi samtidig tænker på, hvor vanskeligt det overhovedet er, at komme af med kriminelle, som af domstolene er udvist af Danmark, er der vist al mulig grund til en særdeles grundig grænsekontrol. Er det overhovedet lykkedes for Danmark at komme af med udviste kriminelle?

Det kunne være rart at få oplyst dels antallet for de af domstolene udviste kriminelle og dels antallet af de kriminelle, som i realiteten kom ud af Danmark! Og det er sikkert også interessant at få oplyst, hvor mange af de udviste, som reelt kom ud af Danmark, er kommet til Danmark igen !

 

Selv om Schengen-aftalen kun kom til at fungere med 50% , mener MØ stadig, at de indre grænser ikke skal beskyttes. Men ingen bør såmænd undre sig over de radikales manglende opfattelse af den virkelige verden. Intet nyt heri. Desværre er Morten Østergaard fuldstændig argumentresistent, så jeg er helt klar over, at han ikke lader sig påvirke af , hvad der foregår i Sverige, i UK, i Tyskland, i Frankrig mv. og at Danmark i stigende grad oplever muslimsk inspirerede parallelsamfund med egne leveregler, er han naturligvis også fuldstændig afvisende overfor.

 

Egentlig er det dybt foruroligende, at vi i Folketinget har medlemmer, som i dyb alvor stadig er af den opfattelse, at multi-kulti er den rigtige fremmadrettede politik, på trods af, at denne opfattelse ikke kan bekræftes noget steds på kloden. Jeg ved ikke om det kan kaldes landsskadelig virksomhed i den grad at ønske åbne grænser ukritisk for alt og alle, men det vil eftertiden sandsynligvis kunne bekræfte.

 

Hvis man nævner, at Islam ikke blot er en religion, men i langt højere grad er leveregler (sharia), som står over et vestligt lands verdslige lovgivning, bliver man sikkert straks beskyldt for at være racist eller det der er værre. Og hvis man påstår, at der er meget der tyder på, at de kriminelle personer ofte – ikke altid – har islamisk baggrund, så træder alle de politiske korrekte kræfter i aktion, for islam er jo netop fredens religion. Hvor er det dog ærgerligt, at beviset for påstanden om, at Islam er fredens religion, er så vanskelig at finde i den virkelige verden. Selv i de Islamiske diktaturstater ulmer modstanden, men dødsstraf i islamiske stater for mange såkaldte lovovertrædelser holder naturligvis modstandere af regimerne i ”kort snor”.

 

Det er virkelig vanskeligt at forstå, at når grænsekontrollen ved EU’s ydre grænser er ikke-eksisterende (Schengen-aftalens manglende 50%), at der så er politikere, der kritiserer de lande herunder Danmark, som har grænsekontrol. Det burde være lige omvendt. At et hvert EU-land, som ikke foretager en ordentlig egen grænsekontrol indtil EU’s ydre grænser kontrolleres effektivt, burde kritiseres ikke blot med ord men med repressalier. Når det ikke forholder sig sådan, skyldes det formentlig, at de fleste politikere ligesom os andre er klar over, at en effektiv ydre EU-grænsekontrol er en illusion, som aldrig bliver til virkelighed. Schengen-aftalen var en euforisk ukonkret beslutning, som de fleste politikere ved aftalens indgåelse burde have indset var en illusion. Derfor er en effektiv grænsekontrol nødvendig ligesom et europæisk politisamarbejde er særdeles vigtigt.

 

Internationalt politisamarbejde og EU-landenes egen grænsekontrol er ikke hinandens modsætning men bør netop kunne supplere hinanden og forhåbentlig medvirke til standse en udvikling i Europa, som indtil videre er gået i en helt forkert retning.


Prioritering af nyheder

Af Lone Eriksen

 

Jeg åbner for nyhederne på DR1 og hvad bliver jeg præsenteret for?

 

For at begynde bagfra kan man opleve, at nyhedsudsendelserne på TV afsluttes med en hilsen, der lyder således”det var så hvad vi havde valgt at bringe i denne udsendelse”

Ja, jeg skal love for at medlemmerne af journalistisk venstreparti ”havde valgt” hvad deres seere denne aften kunne se.
Nyhedsudsendelserne er ofte skåret over samme skabelon. Efter at de større nyheder er blevet vist er det kutyme, at der vises mindre nyheder fra hele verden. Et tog er afsporet i Indien med flere døde, et jordskælv i en fjern egn af Cambodia har forårsaget sammenstyrtede huse, en fisker i Japan har fanget en mærkelig fisk og så videre og så videre. Interessant – eller det kunne det være, HVIS man ikke vidste bedre.

 

Det var altså det som ”de havde valgt at bringe”. Det som her er interessant er, hvad de IKKE havde valgt at bringe.

 

50 kilometer fra den danske Øresundskyst, nærmere betegnet i Malmø, foregår der en opløsning af denne gamle danske by, i et rasende tempo. Det er afskyvækkende hændelser der dagligt foregår: Mord, nedskydning af unge under 18 år, bombesprængninger af forretninger, trusler og vold mod jøder og udelukkelse af disse, etniske bandekrige, vold mod ordensmagten, hæmningsløse ghettolivsformer, hvor skandinaviske sæder og skikke trædes under fode af fremmede mellemøstlige klankulturer. Fremmede familieformer, hvor vold inden for familierne foregår, kvindeundertrykkelse mod mødre og unge piger, alle former for alskens kriminalitet, grov udnyttelse af det svenske humanitære velfærdssystem og en generel stigende utryghed for ganske almindelige mennesker. Kære læser – du er velkommen til selv at fortsætte!

 

Beretninger og pressedækning om alle disse uhyrligheder, når meget sjældent frem i de danske nyheder, skønt de foregår så tæt på Danmark. Hvorfor nu denne skævvridning af nyhedsstrømmen og hvorfor denne analyse af det manglende fokus på alvorlige samfundsproblemer i vores naboland?

 

Fordi de fleste journalister i landets førende medier, herunder især DR, er medlemmer af et uhelligt broderskab, der udspringer af den snakkende, kulturelle og såkaldte humanistiske overklasse. De lever og tilbringer deres behagelige liv i lukkede kredse og teoretisk set mener at vide hvad der er godt for Danmarks befolkning.

 

En nyhed, der dog åbenbart ikke kunne bortprioriteres, blev for nylig bragt. Ifølge Danmarks Statistik var at 67 % af alle nyfødte i Ishøj børn af muslimske forældre.

 

Jeg kan garantere for, at ingen af medlemmerne i journalistisk venstreparti bor i Ishøj !


 

Dans fra stenalderen

Af Lene Andersen

 

Med viden om, at jeg lægges for had, bliver jeg nødt til – når jeg altså er holdt op med at grine – at sige min mening om tåberne, der rendte rundt og foregav at danse og alle de andre tåber der lod som om det var mægtigt smukt og derfor lod disse ro mænd vinde vild med dans.

 

I disse tider skal vi ikke forskånes for noget, og alle de hjerneløse danskere lyder budet fra parnasset og stemmer som parnasset ønsker.

 

Desværre er jeg så gammel at jeg ikke opnår at hjernerne kommer til fornuft, hvis det altså nogen sinde sker igen, hvilket man så kan betvivle. Og medløberfjolserne og deres efterkommere kan så takke sig selv for den fuldstændig latterlige tid de må leve i, så velbekommen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…