Indlæg fra læserne 29. april: Indvandrerbander # Islam er en politisk doktrin, pakket ind i religiøst omslag # Stemmeret # Terrorfrygt #

Indvandrerbander forvandlede fredeligt caféliv til et helvede 07. april 2019

Af Fritz Degner

 

Det er desværre ikke kun Aviser og TV2/DR der undlader at fortælle befolkningen om de store problemer der er med både integration og ballade/vold der generelt er med indvandrere/flygtninge. Facebook blokere folk for et godt ord, her er ytringsfriheden gået fløjten, hvilket jeg selv kom til at mærke. Jeg kom en måned i “facebook fængsel” og har 9 dage tilbage.

 

Jeg reagerede på en artikel hvor der omhandlede en Iransk mand, der havde kommet sammen med sin danske kæreste i ½ år, han havde mishandlet hende på det grusomste, bl.a. havde han banket hendes ansigt ind i en radiator, gennemtævet hende flere gange, vold af særlig farlig karakter m.m. Til sidst politianmeldte hun det. Iraneren kom i fængsel i 3½ år og bliver efter endt fængselsstraf udvist af Danmark. Jeg skrev en kommentar til artiklen der lød således: “Kvinderne kan jo holde sig væk fra disse voldspsykopater, de ved jo, de har et helt anderledes syn på kvinder end vi har det i Skandinavien”. Mere skulle der ikke til før jeg blev blokeret af facebook i en måned. Facebook holder med voldspsykopaterne og ikke voldsofrene.


 

Islam er en politisk doktrin, pakket ind i religiøst omslag

Af Svend Nielsen

 

”Fred i vor tid” sagde den engelske Premierminister, lige før 2 verdenskrig, efter et møde med Hitler, der samtidigt åbenlyst og ihærdigt oprustede, og annektere gamle tyske områder. Resten af historien kender vi. Jøderne blev udråbt, som en fælles fjende af samfundet, og derfor myrdet i millionvis, hvor kun få ikke-jøder reagerede. Spørgsmålet er om historien nu gentager sig.

 

Hovedparten af Koranen handler hverken om Allah eller Muhammed, men derimod om hvorledes muslimerne skal behandle de foragtede og vantro. Koranen er meget direkte ”dræb de vantro, hvor end du finder dem” (9.5) ”bekæmp dem indtil islam er enehersker” (8.39)

 

Hvad er pointen? at vi intet har lært af historien!

Det er komplet uforståeligt, at vi accepterer islamismens overtagelse af det offentlig rum, ikke kun i form af gadens parlament, men også på alle øvrige områder, hvor offerkulturen kræver særbehandling, i henhold til Koranens anvisninger. Vi gør det uden at stille spørgsmålstegn, fordi argumentet er, at Islam er en religion, og så er ethvert udsagn indiskutabelt.

 

Sagen er blot, at islam ikke er en religion, men en politisk doktrin, en politisk ideologi, og en universel grundlov, for hvorledes man som muslim, skal opføre sig i alle livets forhold, og derfor er gældende, uanset om du bor i Mellemøsten eller Danmark. Netop fordi den er pakket ind i en såkaldt religion, bliver vi berørings angste og tør ikke diskutere adfærd og indhold.

 

Hvis vi derimod ser islam som en politisk ideologi, på lige fod med f.eks. kommunismen og liberalismen, var sagen en helt anden, det kan vi forholde os til intellektuelt, og uden betænkeligheder drøfte på et sagligt og dokumenteret grundlag.

 

Det er mig komplet uforståeligt, at man i den politiske debat, ikke tør stille spørgsmål til islam, ud fra en politisk vinkel. Koranen er på lige fod med Hitlers ”Mein Kampf”, og Karl Marx udgivelser om Socialismen, doktriner ud fra bestemte samfundsmodeller og sindelagskontrol, men med et religiøst omslag og derfor ikke til diskussion.

 

Diskussionen bliver hele tiden pakket ind i immigrationspolitikken, alle milliarderne, alle fejlslagne integrationsprojekter, hvilket der er mange meninger om, men også ganske ufarligt i virkeligheden. At der ikke er nogen, der stiller spørgsmål til Koranens budskaber, med udgangspunkt i den danske Grundlov, er også vanvittigt og grotesk. Hvordan kan man tillade, en religion der bygger på nedslagtning af anderledes tænkende som lovlig – jeg forstår det ikke.

 

Man har slet ikke øje for, at Islam er en snigende fare, for det danske og ikke mindst det Europæiske samfund. Der er efterhånden udgivet en lang række veldokumenterede bøger, og undersøgelser om konsekvenserne af muslimernes indvandring, og grundlæggende indflydelse på samfundet, men det har ikke offentlighedens og politikkernes bevågenhed, da det ikke er politisk korrekt at stille spørgsmål hertil.

 

Hitler kom med våbenmagt, men muslimerne kommer med offerkultur, sindelagskontrol, og krav iht. Koranen, hvilket ikke er mindre blodigt, men svært at gennemskue og forholde sig til, fordi man kalder det religion.

 

Den engelske premierminister under 2 verdenskrig, Winston Churchill, er citeret for at sige ”den der fodrer krodillen, håber på at blive den sidste, som bliver ædt”

 

Så vi venter indtil alle andre er ædt – men så er det desværre for sent!


 

Socialdemokratisk borgmester med et projekt
Af Morten Dreyer

Godt gået Ole Bjørstorp.
Næsten hver fjerde voksne borger i Ishøj Kommune er forment adgang til det snarligt kommende
folketingsvalg. Det er nemlig kun danske statsborgere, der har lov at stemme, og det gør altså, at
23,1 procent af borgerne i Ishøj ikke får tilsendt noget valgkort.

 

Ishøjs socialdemokratiske borgmester, Ole Bjørstorp, vil ændre grundloven, så udenlandske
statsborgere efter et år i Danmark, også kan stemme ved folketingsvalg.

 

Mette Frederiksen har sin stramme udlændinge politik, men hvordan holder hun den, når hendes
bagland i bund og grund finder at udlændinge skal have rettigheder på linje med danserne.


 

Terrorfrygt

Af Lars Ersgaard

Der er ingen grund til at blive hjemme fra ferierejsen grundet Sri Lanka-terrorattentatet, da der også er muslimer her i landet. Dansk Arbejdsgiverforening hentede de første, mens de efter 1983 fik nærmest fri adgang af venstrefløjen og Dansk Flygtningehjælp.

Nudist-ferie må få fornyet popularitet, for her har fyren bag dig i morgenmadskøen, i hvert fald noget sværere ved at holde sit bombebælte skjult.


 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…