Indlæg fra læserne 28. februar: En uvidende minister mere # Venstrefløjen er neo-kommunister # Selvforherligende modepladder # Verdensherredømmet # IS-lejesoldater i Nürnberg retssag?

En uvidende minister mere

Af Visti Christensen

 

En ny undersøgelse blandt 4.000 mænd gennemført af Als Research for ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet, har overrasket ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), som nu inviterer til et dialogmøde mellem danske og ikke-vestlige mænd om holdningen til kvinder og integration.

 

Ministeren udtaler til Ritzau – iflg. Berlinske – at hun finder visse holdninger hos ikke-vestlige mænd helt uacceptable, og at hun agter at få en dialog i gang med denne gruppe af mænd, som er muslimer, forstås. Men beviserne kommer altså helt bag på ministeren.

 

Og imens spørger vi almindelige vælgere os selv, om heller ikke denne minister har læst koranen og sat sig ind i dens uafrystelige indflydelse på muhamedaneres liv, tænkning og kultur. – Men vort nuværende folketingsflertal kan ikke længere nå at indse den arabiske skrift på væggen før nyvalget til folketinget.


 

Venstrefløjen er neo-kommunister

Af Helle Andersen, jurist

 

David Horowitz er en konservativ forfatter, som har en tænketank. Han har udtalt, at venstrefløjen kalder højrefløjen for ”racister, islamofober, facister og nazister” OG  højrefløjen kalder de venstresnoede for ”venstrefløjen”. Det er givet en helt anden retorik, der kommer fra højrefløjen, og som David Horowitz siger, så lyder højrefløjen som en flok revisorer.

 

Det må vi gøre noget ved og her er et par ord, der beskriver venstrefløjen:

Venstre-populister

Kontraproduktive ny-stalinister

Anti-patriotiske og anti-kapitalistiske utopister

Ekstremt radikaliserede, makro-krænkede, naivistiske, urealistiske, fatale, udanske, ekstremt, farlige fantaster

Globalist-ekstremister uden sans for demografi, talforståelse og kultur

Uden religionsforståelse og ikke mindst religionens betydning i andre lande (og kan ikke læse faren ved ”dræb de vantro, jøder og homoer og kvinder tæller lige så meget som kvæg og lyyyvvv”.

Sygeligt, kleptokratiske, patologiske, fejlmedicinerede anæmiske brokhoveder, der lider af kræv-itis (kræv af andre)

Neo-kommunister totalt uden jordforbindelse

Neo –fascister (venstre-ekstremister har aldrig slået definitionen på fascister op, men fascister går ind for centralisering af magten og al magt til staten og totalitarisme, så den er lige i øjet)

Landsforræderiske lefthieves

Befolkningsudskiftende, udemokratiske fakes

Venstre-desorienterede

Vestlig-fobiske, anti-vestlige værdier

Ultra-militante, voldelige, venstregrupperinger med grene til hhv sympati for terrororganisationer som PFLP og FARC og HAMAS

Den ultra- revolutionære garde

Revolte- tilhængere med klart ekstremt fascistoide træk

Antiprotestantiske og anti-vestlige og pro-revolutionære militante

Kollektivistiske, klart degenererede træk

Selvhadende, anti-vestlige, anti-europæiske (dog ikke mod EU, der jo har totalitære træk)

Ekstreme, vestlige kulturmodstandere

Neo-maoister, Europa-kultur-dræbere

Anti-amerikanske, totalitære tilhængere af indoktrinære og latrinære statsmedier på basis af tvangslicens og med formål at knægte ytringsfriheden og bruge DDR (DR)-metoder.

Globa-fatalister, der tror, at danskerne (5 mio) kan redde det afrikanske kontinent og den arabiske halvø – i alt 2 milliarder mennesker – trods danskerne arbejder kl. 5 om morgenen til kl 18 om aftenen og betaler Europas højeste skat og har den højeste pensionsalder i Europa (slavehæren).

Pro-islamistiske og pro andre totalitære regimer

Pro knægtelse af danskheden og al sund fornuft

De tror, de har monopol på klima-bevidsthed og velfærdsmodellen

Kæmper ikke for ytringsfriheden eller andre nødvendige militære kampe fx mod IS (det gør jo ondt og KOSTER måske den højeste PRIS, så det må andre gøre).

Selv-overvurderende mht betydning og dansk-fobiske

Ønsker at erstatte kapitalismen med socialisme dvs det smukke sted (forstår man) uden kapitalisme, som helst ikke skal defineres nærmere, hvor der er LIGHED, SMUKHED og rendyrket GODHED og hele produktionsapparatet ejes af staten, som jo ved bedst, hvordan man driver virksomhed !. …og antagelig borgerløn, hvorimod det ikke forklares, hvor meget lighed, der er  i et system, hvor 50 % skal betale for de andre 50%, der ikke arbejder, men bare sidder og nyder deres paraboler. Nåhh nej, det hedder social-demokratiet.

Racisme-forstyrrede dvs alle krænkelser er fra kaukasian, men der er aldrig racisme mod kaukasians ….

Den kolonialist-anklagende, etnititets-fordels-fikserede bærme.

Hadere af den vestlige kultur og livsstil, der bare svines til.

Som Margaret Thatcher sagde; ”Problemet med socialisme er, at man ender med at løbe tør for andres penge”.


 

Selvforherligende modepladder

Af Lars Eilersen

 

”Ikke (…) elitært”, ”Ligeværdigt udgangspunkt”, ”Fællesskab på tværs af (…) skel”, ”Danmarks ældste modebastion” og de bemærkelsesværdigt indlysende spytslikkeragtige vendinger fortsætter og står nærmest i kø i den danske blog Modevidenskabs seneste artikel om Herlufsholms skoleuniformer. Modevidenskab, som ellers, når ret skal være ret, normalt forsøger at levere nogenlunde flersidede udredelser af emner inden for mode, slutter sig således til den lange række af medier, små som store, som af en eller anden grund bare forblindes helt og aldeles af hvad der virkelig må være en fængslende fortælling fra Herlufsholm selv om skolens historie og disse rædselsfulde uniformer, som hører med hertil.  

 

Ordet fængslende er ganske vist et glimrende sted at starte, når det kommer til Herlufsholms uniformer om end det sandelig ikke bør forstås i et positivt perspektiv. For uniformerne er skam fængslende for såvel kroppen som for sjælen for de som er tvunget til at bære den for at passe ind i det konstruerede fællesskab. Skolebeklædningen adskiller sig således kun fra en fængselsuniform idet den vistnok er væsentligt dyrere end en klassisk hvid og sortstribet fangedragt. Formålet med fangedragten og Herlovianeruniformen er imidlertid reelt det samme – nemlig at institutionalisere de mennesker, som skal have den på til at tænke og handle i en bestemt retning.

 

Det er derfor også vældigt påfaldende, ja man kunne måske kalde det morsomt, at Herlufsholms kostskoleleder i førnævnte artikel helt uanfægtet og uden tillæg af nogen kritik fra journalistens side understreger at: uniformen ikke på nogen måde tænkt som en metode hvormed man kan eller vil uniformere elevernes måde at tænke på.”. Det er jo så åbenlyst et forsøg på at skabe kognitiv balance på et sted hvor kognitiv dissonans eller decideret vildrede i den grad hersker. Man vælger at retfærdiggøre et standpunkt, som afspejler afgrundsdyb uvidenhed om menneskelighed og forflytning af helt grundlæggende moralske og etiske principper om ikke at hindre mennesker i at være frie, for at skabe fred i sindet på sig selv og ikke mindst for at lukke munden på omverden, og så har man tilmed den frækhed at basere det på intet andet end at det jo er en tradition.

 

Tilbage til de fraser fra Modevidenskabs artikel, som her er fremhævet indledningsvist. Det er sandsynligvis meget lidt tvivl i de flestes sind om at ordsammensætninger som ”Ikke (…) elitært”, ”Ligeværdigt udgangspunkt” absolut ikke kan henføres til noget som blot tilnærmelsesvis har noget til fælles med Danmarks rigmandsskole nummer et. Herlufsholms DNA er dyrkelse af det elitære og skabelse af skel mellem rige og mindre rige, så at påstå at skoleuniformen på magisk vis skaber ikke elitære og ligeværdige udgangspunkter og dermed udvisker disse skel, går faktisk nærmest over i at være tragikomisk. Et udmærket eksempel på det fokus og ophøjning af det elitære kan ses i et interview med VICE i 2017, hvor Herlufsholms tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsens, fremsætter en absurd forvrøvlet men dog minutiøs klassificering af børn fra gammelrige familier, som i modsætning til nyrige børn typisk er ordentligt opdragede.

 

Herlufsholm og stedets uniformer har således intet med ligeværdighed at gøre, og det gør ikke noget godt for noget menneske, når vi taler om grundlæggende danskhedsprincipper som frihed og lighed samt om almindelig moral og etik som nævnt, at blive eksponeret i et væk for artikler som den i Modevidenskab eller TV2s programrække om skolen, som idealiserer denne verden, som er en lang formning af unge mennesker til at tro på elitære principper og at os vs. dem er en god ting. Det er det ikke, og det har det aldrig været i nogen henseende! Så Herlufsholm burde stoppe med at skabe falsk sindsmæssig balance for dem selv ved med højt hævet pande at vedblive med at argumentere for at gamle traditioner skal stå over hensynet til individets udfoldelsesmuligheder og muligheder for at være en del af fællesskabet. Afskaf den uniform/fangedragt, lad folk gøre og tænke som de vil, og åbn da op for flere lag på Herlufsholm og bliv en del af os andre i stedet for – det kan sagtens gøres uden at den lange og fine historie udfordres.

 

Kilde:

https://www.fashionforest.dk/modevidenskab/danmarks_aeldste_modebastion_eksisterer_endnu

https://www.vice.com/da/article/ywwyqm/paa-den-her-skole-er-der-kun-en-der-udtaler-sig-og-det-er-mig


 

Den grundlæggende islamiske tro, arbejder på at overtage verdensherredømmet

Af Thure Barsøe-Carnfeldt

 

Det er svært at forstå, at den islamiske samfundsmodel udelukker demokratiet og retsstaten i vestlig forstand. Hvis man som muslim går ind for folkestyre og magtens tredeling i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, er man i konflikt med selve islams samfundsmodel.

 

Nu ser det så småt ud til at det er blevet hverdag igen. De forskellige islamiske massakrer er igen ved at gå i glemmebogen.  Lederne af de demokratiske lande har slået knude på sig selv for ikke at fornærme eller inddrage islam på nogen måde i deres medfølende kommentarer til offentligheden.

 

Heller ikke i Danmark kunne vores politiske ledere se nogen som helst forbindelse mellem nedslagtningen af mennesker i Frankrig og islam. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har ikke kun arvet sin økonomiske politik fra sin forgænger, Helle Thorning. Hun har også foræret ham et dækkende udtryk for bestyrtelse over terror uden at inddrage islam. Ligesom Helle Thorning efter Krudttønde-mordene, talte Lars Løkke om »mørket« og »mørkets kræfter«, som jo er en slags dæmoniens uspecificerede opgørelse, som ikke kan fornærme kærlighedens og fredens religion. Vores fhv. justitsminister Søren Pind gik et skridt videre hen ad tågernes sti. Også justitsministeren talte alvorstungt om »mørket« og at »vi er i krig mod en dødskult, ikke islam. Det ville være en krig mod 1,5 milliarder uskyldige muslimer. En krig, der aldrig vil slutte«. Til støtte for statsministeren og hans justitsminister har et dagblad opfundet et nyt begreb for massakren som fandt sted i Nice, nemlig »gangsterjihadismen«. Fortidige og fremtidige terrorhandlinger vil således blive stemplet som kriminelle handlinger uden den mindste forbindelse til islam.

 

Ikke en eneste vestlig kommentator, politiker eller meningsdanner har påstået, at klodens muslimer bærer det mindste ansvar for den lange kæde af islamiske terrorhandlinger, der nu i mange år har ramt USA, Europa og Asien. Tværtimod har vi i de demokratiske lande en hæderværdig tradition for ikke at gøre sagesløse befolkninger ansvarlige for deres tyranners forbrydelser. Har vi nogensinde bebrejdet den russiske befolkning, at det kommunistiske sovjetregime myrdede 20 millioner af landets egne borgere? Har vi kritiseret cambodianerne for, at Pol Pot likviderede to millioner af deres landsmænd? Har vi gjort 70 millioner tyskere (1940) ansvarlige for nazi-statens udslettelsen af seks millioner europæiske jøder? Krigen i Syrien ser nu ud til at have kostet 6-8 millioner mennesker livet og endnu flere er flygtet ud af landet.

 

De mennesker der befinder sig i diktaturets jerngreb er magtesløse og kan ikke drages til kollektivt ansvar for tyrannernes ugerninger. Det gælder i høj grad også for den store globale muslimske menighed, som ikke sidder med om lejrbålet i klippehulen, hvor det islamiske samfund styres og udvikles. Omkring bålet sidder præstestyret i Iran, koranfyrsterne fra Saudi-Arabien, Islamisk Stat og det Muslimske Broderskab anført af Tyrkiets præsident Erdogan. De 1,5 milliard muslimer verden over anes kun som bevægelige skygger. De har intet mæle, ingen vilje, ingen magt eller indflydelse og derfor intet ansvar. Under kommunismen styrede Sovjetunionen gennem sin internationale organisation Komintern de kommunistiske partier verden over. Der var nøje og løbende instruktioner om, hvordan kommunister skulle tro, tænke og handle. På samme måde styrer de islamiske ledere i Iran, Saudi-Arabien og inden for Det Muslimske Broderskab og Islamisk Stat, hvordan den islamiske samfundsudvikling skal administreres og gennemføres internationalt.

 

I stedet for at fantasere om »mørkets kræfter« burde de vestlige ledere målbevidst rette kritikken af den accelererende terrorbølge mod den bevægelse, der skaber den. Den globale terror er blevet islamiseret og er finansieret af milliarder af olie-dollars fra Iran, Saudi-Arabien og Golfstaterne. Lavinen, der overskyller Europa i disse år, er udelukkende skabt af krigshandlinger i Irak, Syrien og Yemen, hvor Iran og Saudi-Arabien udkæmper en stedfortræderkrig og eksporterer krigens ofre til Europa, som nu hænger på asyllandenes videre skæbne. Vi må forstå, at den islamiske samfundsmodel udelukker demokratiet og retsstaten i vestlig forstand. Hvis man som muslim går ind for folkestyre og magtens tredeling i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt er man i frontal kollision med islams forstenede samfundsmodel, der jo er udviklet for 1500 år siden. Forudsætningen for demokrati er, at alle borgere har samme friheder, pligter og samme rettigheder uanset race, religion, alder og politisk orientering. Sådan fungerer den islamiske samfundsmodel ikke. En kvinde har kun den halve værdi af en mand. Det gælder også, hvis hun indkaldes som vidne i en retssag og i arvesager. En vantro, har kun en tredjedel værdi af en muslimsk mand.

 

Den islamiske samfundsstruktur er en formynderisk udviklet med oldtidens stamme- og klanvælde i Mellemøsten som forbillede. Der er ingen udsigter til en reform af islam, der skiller politik og religion. Islams ledere forbyder integration i det vestlige samfund. I stedet fremmes parallelsamfund, der kan bevare islamiske leve- og retsregler indkapslet i det omgivende demokrati.  Ifølge en analyse ønsker næsten 80 pct. af danske muslimer, at Koranens bud skal følges fuldt ud på bekostning af sekulær, demokratisk lovgivning. Flertallet ønsker således en islamisk formynderstat i stedet for det danske folkestyre, det har taget generationer at udvikle. Det har vist sig nødvendigt helt at standse indvandring og asylbehandling af mennesker med islamisk baggrund, hvis vores demokratiske retsstat skal overleve. Regeringen er vågnet op og er begyndt at indse, at Islam og demokrati er to styringsformer som aldrig vil kunne enes. Søren Pind, der som justitsminister erklærede sig ”aldrig ræd for mørkets magt” har jo allerede kapituleret og har fundet sig et andet levebrød. Så længe muslimer og demokrater skal leve i et fælles globalt samfund, lige så længe vil konflikten bestå. Kald en bølle for en bølle, og en muslim for en islamist, men at kalde mord og drab på uskyldige for mørkets handlinger og mørkets gerninger er politisk fejhed og hører ingen steder hjemme bare fordi man er ræd for at sige sandheden.


 

Islamisk stats lejesoldater kan måske se frem til en Nürnberg retssag

 

Af Jørgen Casse

Ifølge The Daily Telegraphs onsdags udgave er der en mulighed for at de mange tusinde jihadister fra europæiske lande vil kunne stilles for en international domstol i stil med den som de tyske krigsforbrydere blev dømt ved i Nürnberg efter anden verdenskrig.

 

 

Donald Trump har for nylig opfordret de europæiske nationer til at hjemtage deres respektive  statsborgere der har optrådt som lejesoldater for islamisk stat. Dog uden selv at ville tilbagetage amerikanske statsborgere i samme situation.

 

 

I ovennævnte avis gør lederen af udenrigskommissionen for de kurdisk ledede autoriteter i det nordøstlige Syrien, Dr. Abdulkarim Omar sig til fortaler for, at hvis ikke de europæiske lande vil hjemtage deres statsborgere, kunne oprettelsen af en international domstol, i lighed med den som blev oprettet efter anden verdenskrig i Nürnberg.

 

Problemer med et tribunal og FN.

Dr. Omar anfører, at et sådant tribunal måske vil støde på problemer i FN, grundet Bashar al-Assads allierede, Rusland har vetoret, og vil sandsynligvis gøre brug af denne. Kurderne nægter at udlevere deres fanger til Syrien, der efter Dr. Omars mening har en lang tradition for at bruge tortur, dertil kommer at Assad meget vel kunne finde på at frigive disse lejesoldater med henblik på at underminere mere moderate oprørsgrupper. Kurderne vil heller ikke bare løslade disse lejesoldater, men der er en reel fare for at de kan flygte, hvis Tyrkiet indleder et angreb på kurderne i det nordlige Syrien.

 

 

Det hele udspringer fra, at flere europæiske stater har nægtet at lade Is-lejesoldater returnere til deres lande. Problemet omfatter de mange tusinde lejesoldater og deres familier, alle i kurdisk varetægt. Kurderne er mere end villige til at retsforfølge disse lejesoldater, på den betingelse, at de europæiske lande påtager sig oprettelsen af de fornødne fængselsfaciliteter og bevogtningen af disse.

 

Kurderne har forhindret mange terrorangreb i vesten.

Dr. Omar mener at det kun er ret og rimeligt al den stund kurderne har kæmpet på de vestlige demokratiers vegne i krigen mod islamisk stat. Mange terrorist angreb i vesten er blevet forhindret havde kurderne ikke kæmpet en meget energisk kamp mod islamisk stat. Kurderne kontrollere ca. 30% af Syrien, de lever i en konstant frygt for, at Assad vil forsøge at generobre kontrollen med de kurdiske områder.

 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/26/foreign-isil-fighters-could-tried-nuremberg-style-international/

 

Jørgen Casse

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…