Indlæg fra læserne 28. oktober: EU’s velsignelser – Mistænkeliggørelse

EU’s velsignelser

Af Visti Christensen


Jeg skrev i al beskedenhed et lille indlæg om det stigende EU-budget. (DKA 22/10). Det affødte en række kommentarer om EU generelt.

 

Særligt fra en Hr. Hening (med et ’n’) Petersen, som greb lejligheden til at forkynde sin glæde over EU’s gode sider – og kun dem. 

 

Mit anliggende var af principiel karakter, udledt af statsministerens ord om, at større pengeforbrug ikke nødvendigvis betød bedre EU-samarbejde. 

 

Ingen EU-kritiker påstår, at vi ikke får noget for kontingentet på 20 mia. Men spørgsmålet er, hvad vort EU-medlemskab koster os i alt. 

 

Men det kan ingen give os svar på. Allerede i slutningen at 1970-erne var vi nogle toldkontrollører og overtoldassistenter, der spurgte.

 

Vi måtte se det gode, enkle og effektive EFTA-handelssamarbejde forvinde til fordel for EF’s dyre og enormt omfattende samarbejde. 

 

Derfor fandt vi det rimeligt at spørge i Statsministeriet, hvad de samlede udgifter til de allerede dengang voldsomme udgifter løb op i.

 

Men svaret var, at der ikke kunne gives noget svar. Og grunden var den enkle, at udgifterne var fordelt på praktisk taget alle ministerier.

 

Og en kommentar mere lød på, at der ikke var afsat penge til et projekt, der kunne få en eneste forsker til at give sig i kast med spørgsmålet. 

 

Og der er vi så endnu. Måske var det noget for Hr. Hening Petersen at skrive en PhD-afhandling herom.
Det pynter jo på ethvert CV.

 

Men opgaven er nok fortsat umulig. Man kunne begynde med løn- og administrationsudgifterne til hele bureaukratiet og den deraf afledte drift.

 

Først derefter kan man tale reelt om de velsignelser, som tilflyder medlemslandene, og som man siger, vi ikke ville kunne klare billigere selv.

 


En undersøgelse viser, at 28 % danskere er enige i, at muslimske indvandrere skal ud af Danmark

 

Af Helle Andersen

En undersøgelse fra meningsmålingsinstituttet YOU GOVs brugerpanel på 70.000 brugere viste, at 28 % af de adspurgte var enige i, at muslimske indvandrere skal ud af Danmark. Undersøgelsen gik viralt i alle medier. Den undersøgelse fik P1 travlt med at ”mistænkeliggøre” den 23. okt. 2019 i radioprogrammet Orientering.

 

Udlændinge og integrationsminister Tesfaye udtalte: ”Kære fjerdedel. Det her går ganske enkelt ikke. Vi har religionsfrihed i Danmark” ( underforstået; Uanset om det er en intolerant religion, som vil udrydde jøder og homoskesuelle og i øvrigt alle vantro) ) ”og vi begynder ikke at udvise vores naboer og kolleger, fordi de tror på Islam”.

 

Jan E. Jørgensen fra Venstre (han har taget fejl af Radikale Venstre og Venstre og hvornår går det op for ham) skriver på Twitter: ”Nu er det nok. Når hver fjerde i realiteten støtter etnisk udrensning, så er det på tide, at vi bredt politisk står sammen og får nuancer ind i debatten”.

 

Undersøgelsen

Det er Jørgen Goul Andersen fra Ålborg Universitet, der havde bestilt undersøgelsen hos meningsmålingsinstituttet  YOU GOV. Jørgen Goul Andersen fortalte i radioprogrammet ”Orientering” den 23. okt. 2019,  at det er svært at vurdere om undersøgelsen er repræsentativ. Han ville gerne nuancere undersøgelsen og nævnte dog, at at DF´s, Stram Kurs´s og Nye borgerliges holdninger i andre undersøgelser var underrepræsenteret. Han sagde også, at det var svært at sige, om undersøgelsen var repræsentativ.

 

YOU GOV har 70.000 i internetpanelet og borgerne har selv meldt sig i panelet. Jørgen Goul Andersen skyndte sig at sige, at det ikke var repræsentativt for danskernes holdning. Ofte ville man korrigere ift partiers stemmeandel ved valgene.

 

En anden professor Kaspar Møller Hansen fra Københavns Universitet udtalte, at at meningsmålingshuse har en tendens til at kunne siges at have ”hus-effekter” dvs de kan have en politisk bias og at undersøgelsen fra YOU GOV  ikke er repræsentativ – uden videre argumenter. Han havde også travlt med at sige, at det var farligt at gå ud i offentigheden med en sådan undersøgelse, da politikerne kunne tro, at det var danskernes mening. Han udtalte; ”Vi gør gerne det i mange andre sammenhænge, at vi holder data tilbage, til de er bearbejdet”.

 

Kommentar

Orientering er kendt for at være globalist-rød og fortaler for intolerante religioner. Som det fremgik af professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, så gør forskerne i mange sammenhænge det, at de er forsigtige med sådanne undersøgelser, og holder data tilbage til data er ”bearbejdet” og det vil sige indtil data har et politisk korrekt resultat ( dvs hvad professoren finder korrekt).

 

De to professor-hoveder kom ikke ind på om, det betænkelige ved at andre meningsmålingsinstitutters undersøgelser  havde en politisk vægtning mod et bestemt parti. Men det er nok, fordi de andre meningsmålingsinstitutter dels ikke er blevet bedt om at besvare ”farlige” spørgsmål dels ikke kommer med ”farlige” målinger om danskernes meninger om befolkningsudskiftningen.

 

Jan E. Jørgensen er ikke bleg for at kalde over en fjerdel af danskernes ønske om hjemsendelse af muslimer for ”etnisk udrensning” dvs stort set det værste ord, man kan finde på at bruge i den sammenhæng, da det selvfølgelig giver associaltioner til drab og henrettelser. Han tillægger danskerne de værste motiver !  Han besudler de danskere, som ønsker at bibeholde vestlige værdier –  selv om de fleste danskere selvfølgelig vil gå ind for en human hjemsendelse og bare ønsker et trygt og roligt demokratisk land (med skønne indvandrere, som er demokratisk indstillede og arbejder for de vestlige værdier). Jan E. Jørgensen modarbejder her (endnu engang) demokratiet, da han udelader, at danskerne ikke er blevet spurgt, om de vil have en befolkningsudskiftning, der årligt belaster budgettet med 34 mia i mange, mange år fremover og skaber utryghed, kriminalitet, terror i Danmark). Jan E. Jørgensen ved  ikke, hvad demokrati betyder. Man kan foreslå Jan E. Jørgensen, at slå op i Grundloven og læse om demokratiet og eventuelt i en statsrets-bog. Han siger,  han er jurist, men han har ikke forstået ordet ”demokrati”- og det må betegnes som farligt.

 

De to citerede politikere, Mattias Tesfaye og Jan E. Jørgensen viser også fornægtelsen af virkeligheden og den tone-døve og virkeligheds-fjerne boble, som de befinder sig i.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…