Indlæg fra læserne 27. maj: Udemokratisk politikerstyre # Ressourcer # Frisind # Fordrejninger # Klimaproblemer

Udemokratisk politikerstyre

Af Visti Christensen

 

Jeg har ved flere politiske partiers landsmøder hørt ledere takke medier og journalister. ”Uden jer,” hed det, ”havde vi ikke mulighed for at nå ud til hele befolkningen.” Og matematisk set er det jo sandt.

 

Men noget tyder på, at meningsaksen mellem journalister og politikere er i ubalance. Politikerne vil gerne fortsat i medierne, men både de og pressekorpset synes at have registreret folkets mistillid.  

 

For ikke så mange år siden var det journalisterne, der monopolagtigt stillede de rette ”relevante” spørgsmål, ”redigerede” svarene, styrede meningsdannelsen og satte dagsordener.

 

Men så dukkede Donald Trump op. Han ville smyge pressens og det etableredes tvangskåbe af sig. Og det lykkedes, selvom alverdens mediehuse ensidigt forsøgte at få ham til at ligne en tåbe.

 

Marcus Knuth siger i sin bog: ”Ny mand på Borgen”, at inde på Christiansborg hersker Jungleloven. Og det uddybes med eksempler på, at både venner og fjender på Borgen meler egne, personlige kager.

 

Mest synligt er det selvsagt blandt topfigurerne. Ingen har evne til at forestille sig, at de tre største partier – på kristelig vis – fandt på at gå sammen og danne en regering til bredt gavn for hele Danmark.

 

Og grunden er, at de alle tre – på ukristelig vis – vil være statsminister. Undersøgelser viser, at tilliden til ”vore folkevalgte” nærmest er ikke-eksisterende. Og politikerleden næres af egoismens taktik.

 

Små partier opstår og får skiftevis for lidt – eller for megen – indflydelse på dansk politik. Almindelige vælgere efterlades i et vakuum og ligner umælende slaver, der må acceptere tingenes skæve tilstand.

 

Hvilken tillidsskabende fornyelse, hvis de tre største partier dannede en handlekraftig flertalsregering, så vi undgik dyre og dårlige kompromisser, foranlediget af de små partiers særstandpunkter.


 

Ressourcer

Af Lisa Perry

 

Jeg har i den seneste tid bemærket, at befolkningen ønsker flere ressourcer til vuggestuer, børnehaver, skoler, ældrepleje, plejehjem og sygehuse, og jeg er fuldstændig enig! Men hvor skal pengene komme fra? Danmark har jo ikke ubegrænsede midler.

 

Milliarder af kroner går til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, og børn i udlandet får tilkendt børnepenge, selvom de aldrig har været i Danmark, hvis blot den ene af deres forældre har haft et vikariat i Danmark! For disse penge kunne vi få en del af vores ønsker opfyldt! Tænk lige på dette, når du går til valg. Eller lad være med at beklage dig over de manglende ressourcer!


 

Frisind

Af Finn Andersson

 

Danmark bryster sig af at være et frisindet land. Vi har religionsfrihed og derfor har vi også
islam, som absolut ikke er frisindet med dens sharia-lovgivning etc. og som i det hele taget ikke
efterlever menneskerettigheder og konventioner !!!

 

Frisindet er vi ikke når det kommer til tobak. Nu skal det være endnu dyrere at ryge og hvem er det
lige man rammer , folk med lave indkomster! Det vil jo ikke hjælpe at en rød regering vil løfte
disse indkomster over den i mine øjne påståede fattigdomsgrænse, hvis man hæver tobaksafgifterne.
Skal der hjælpes i disse lavindkomstområder så skal pengene øremærkes børn. Forældre vil , tror
jeg, bruge det ekstra beløb til egne fornøjelser så som spiritus og tobak.


 

De blinde vejledere

Af Søren Nørgaard

Den venstreorienterede del af befolkningen, dem med de rette meninger og holdninger, som kalder islam for fredens religion og en kulturberigelse, og som anklager alle med en anden opfattelse for at være racister og fascister, de har efterhånden udvandet ordene “racist” og “fascist” til ukendelighed.
Venstrefløjen har længe misbrugt ordene “racist” og “fascist” og fordrejet deres sande betydning til ukendelighed når det gælder om at modarbejde de som på demokratisk og lovformelig vis advarer mod islam.
Danskere som i dag bliver anklaget for at være racister og fascister af den yderste venstrefløj, er for det meste pæne lovlydige mennesker, som respekterer grundloven, som vil Danmarks bedste og som elsker deres fædreland. Det er mennesker som har en ren straffeattest, som betaler deres skat og som ikke kan se på vold og terror uden at græmmes. Det er mennesker som på ordentlig og saglig vis advarer mod islam og de fatale følger det får for vort land, hvis den tiltagende tilstrømning af østeuropæere, arabere og afrikanere med muslimsk baggrund fortsætter.
Lad ingen tage fejl. Islam vil ikke Danmark det godt, men knægte vores ytringsfrihed, og modarbejde vort lands interesser. Islam bygger på had, hævn og trusler. Uanset hvor mange blodige terrorangreb islam efterhånden har begået rundt om i verden, vandrer de venstreorienterede stadigt rundt i blind uvidenhed over for den trussel som islam er mod vor kristne tro, demokrati og kultur, ja hele vor civilisation.

 

FN er hovedsynderen på Verdens klimaproblemer
Af Bent Pedersen
Det er utroligt at den danske og Verdens befolkning i år 2019 skal fyldes med direkte løgn om klimaet, FN kommer med et utal af rapporter om “at hvis i ikke gør noget” går planeten Jorden under om max 10 år ???, man har ladet klima debatten styres af en lille stakkel af en svensk skolepige Gretha Tunberger, et useriøst populistisk medie stunt.
FN har i over 50 år tigget om penge til den fattige befolkning i Afrika, de gjorde det i 1967 og de gør det stadigvæk i 2019, FN har med vilje undladt at fortælle disse mennesker i bl.a. Afrika noget om prævention, jeg tror det er med vilje, for så kan denne pamperorganisation blive ved med at presse deres medlems lande for flere penge, hvis FN havde været en seriøs organisation havde den oplyst bl.a. den afrikanske befolkning om prævention, for så havde den afrikanske Verden ikke i dag stået med
en kæmpe overbefolkning som sulter, og hvis der ikke bliver sat en stopper for deres fødselstal, vil Verden opleve endnu flere flygtninge og immigrant vandringer, problemet er igen at FN har sammen med deres medlemslande i de over 50 år givet dem i tusind vis af milliarder skatte kroner i udviklings støtte, uden at de har rykket sig en cm, tvært imod.
Hvis FN tog planeten Jorden alvorligt så ville de vide at den kun kan optage CO2 fra 6 milliarder mennesker, og idag er vi 7,6 milliarder, og hvis man regner på det så koster en person 17 Ton CO2 om året , så idag er det 129,2 milliarder Ton CO2 om året, og fremskriver vi til 2050 vil der være 10,1 milliarder mennesker og det udløser 171,7 milliarder Ton CO2 om året, og det er kun menneskene tænk lige over det.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…