Indlæg fra læserne 25. september: Sammenhængskraft # Facebook i politisk parløb med venstrefløjen # Skat # Ræk politiet en hånd

Sammenhængskraft

Af Visti Christensen

 

I forrige uge var det skolens kristendomsundervisning, som regeringens støttepartier – med de radikale i spidsen – ville af med. Og nu er det så konfirmationsforberedelsen i skoletiden, de vil have slagtet. 

 

Enhedslistens Christian Juhl siger til Kristeligt Dagblad, at al form for forkyndelse skal foregå uden for skoletiden. SFs Jacob Mark mener at konfirmationsforberedelsen skal foregå i fritiden, og Alternativets Sikandar Siddique siger, at kristendommen ikke bør have særstatus.

 

Kirke- og kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF) er imod. I et indlæg i Kristeligt Dagblad skriver han, at de rødes had til kristendommen er gammelt og ideologisk. 

 

Kommunismen, socialismen og nationalsocialismen er verdslige religioner, der tilbyder frelse på jorden. Kristendommen er derfor en naturlig konkurrent, fordi den prædiker det modsatte. 

 

Ahrendtsen opfordrer de borgerlige partier til at gå ind for at bevare kristendomsfaget, da Danmark er et land, der hviler på kristne grundværdiers kultur og et kristent menneskesyn.

 

Konfirmandundervisning er ikke religiøs indoktrinering i nisser og trolde, som Ritt Bjerregaard i sin tid kaldte det. Det er oplysning om, uddannelse i og opfordring til kristen, menneskelig sameksistens. 

 

Venstrefløjen har for længst afskrevet både kristentro, kristen moral, etik og kultur og finder Bibelens grundfortælling irrelevant for samfundets sammenhængskraft.

 

Og det til trods for, at kristendomsforkyndelse – som sidegevinst – altid har haft umiskendelig indflydelse på love, moral og kultur, som førhen dannede grundlag for vor samfundsindretning.

 

Det vil venstrefløjen ikke høre tale om. For dem er kultur noget, der både kommer og består af sig selv. Uden advarselstavler og pejlemærker, og uagtet skredet fra kristen til muslimsk kulturindflydelse.  

 

Og det sidste er nok den største fare ved, at de røde, kristendomsfjendtlige partier nu er ved magten. De mener, at et multikulturelt samfund er noget, som mindre begavede mennesker er utrygge ved.

 

De benægter, at man kan save den gren over, man selv sidder på.


 

Facebook i politisk parløb med venstrefløjen 

Af Pernille Birkler

 

Hvor må politikerne på venstrefløjen og tilhængerne af det multikulturelle Danmark være begejstrede for Facebook. De har helt uden anstrengelser fået foræret et effektivt middel til at tryne deres politiske modstandere og fjerne deres ”negative udgydelser”.

 

Tænk helt gratis at få et sådant hjælpemiddel stillet til rådighed, wow.

 

Det fortæller så desværre, hvad det er for en verden, vi lever i, hvor dem med ”de rigtige meninger” kan få hjælp til at føre deres politik og holde politiske modstandere i kort snor.

 

Umiddelbart leder det tankerne hen på 30’ernes Europa med censur og overgreb på anderledes tænkende. Det er bestemt ikke en verden, jeg ønsker for mine efterkommere.

 

Ja ja ja, jeg er udmærket klar over, at Facebook er et privat firma, men det ændrer ikke ved det uhyggelige i, at de har en så enorm magt til at føre nøjagtig den politik, de selv ønsker fremmet.


 

Skat

Af Ole Schmidt

 

På trods af at vort skattesystem ligger i ruiner, og ingen – ej heller skatteministeren – i realiteten ved, hvornår vort Skattevæsen kommer til at fungere, og væsenet får inddrevet en skattemango på ca. 118 milliarder kr. kan skatteministeren tilsyneladende ikke indse, at inddrivelse af denne mango bør have ubetinget første prioritet hos skattevæsenet.

 

På nuværende tidspunkt er muligheden for at få restancerne inddrevet sikkert allerede reduceret med ca. 40 %, så det gælder om at komme i gang hurtigst muligt. Kommunerne (nogle er heldigvis begyndt) – i en kombination med inkassofirmaer – burde omgående få pligt til at gå i gang med inddrivelser af alle de mange restancer, som efterhånden bliver sværere og svære at inddrive, efterhånden som tiden går.

 

Tilsyneladende er vor skatteminister helt afslappet, når han udtaler, at der vil sandsynligvis gå mindst 10 år før skattevæsenet – muligvis – kommer til at fungere. Et Edb-system, der aldrig kom til at fungerer, afskedigelse af godt 2000 medarbejdere, og oprettelse af 7 nye skattecentre har som bekendt medført, at funktionaliteten i SKAT er blevet sat mange år tilbage.

Man skulle tro, at skatteministeren og regeringen omgående ville gøre skatteinddrivelsen til en første prioritet, men nej. Regeringen vil hellere bruge tid på at diskutere procent-ændringer i vort nuværende skattesystem.

 

Hvis man ikke interesserer sig for at få skatterne i hus, er det vel egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvilke skatteaftaler og skattedifferentierede modeller partierne i øvrigt kan blive enige om. Det der i mange år har foregået i SKAT leder tanken hen på et typisk U-land i laveste division. At skiftende regeringer i den grad har affundet sig med tingenes tilstand er fuldstændigt absurd. Men når flere regeringer hen ad vejen har ladet tingene gå sin skæve gang , er adskillige af folketingets partier pludselig fedtet godt og grundt ind i problemet, og når politikerne ”har noget på hinanden” er det helt sikkert, at ingen politiker bliver draget til ansvar for det makværk, der i mange år er foregået i vort skattevæsen. Og i virkelighedens verden er det såmen også fuldstændig ligegyldigt om politikere erkender deres ansvar eller bliver draget til ansvar, for det har sjældent nogen konsekvenser for de pågældende.

 

Mon ikke den ofte tåbelige snak om et teoretisk økonomisk råderum på ca. 138 milliarder nu er forstummet, når vi i den virkelige verden mangler

 

118 milliarder i inddrivelse af skat, og vi endvidere står med nogle kæmpe udfordringer i relation til underfinansierede udgifter til bl.a. hele helse- og ældresektoren ?


 

Ræk politiet en hånd

Af Jørgen Mejrup

 

Ordensmagten ”bløder” og førstehjælpen lader vente på sig. Glem alt om akut hjælp fra politikerne her og nu. For de skal jo først blive enige om, hvad der skal til for at stoppe den triste udvikling, som de til dels selv er skyld i er opstået og eskalerer.

 

Samfundet skylder i dag politiet op imod en million overarbejdstimer på grund af terrortrusler, bandekonflikter, bevogtningsopgaver og grænse-kontrol , der ligger udover de forefaldende politiopgaver. Især er Fyns Politi ramt af en voldsom personaleflugt.

 

Anklagemyndigheden synes ved at bukke under på grund af et stigende antal – ofte komplicerede – nye sager, en pukkel af ubehandlede gamle sager samt personaleflugt.

Men ikke nok med det.

 

Landets fængsler slås også med personaleflugt og der meldes om den højeste belægningsprocent i 20 år.

 

Politikerne og politiledelsen er nødt til at gå drastisk til værks for at stoppe ”ulykken:” Her et par forslag:

 

  1. Stop fødekæden til banderne. Forbyd rockere og bander. Udvis alle kriminelle udlændinge. Vedtag om fornødent en særlov, der legitimerer stramningerne.
  2. Lad hæren/hjemmeværnet overtage grænsekontrollen under supervision af politiet. Overvej også opbygningen af et særligt grænsepoliti, der samarbejder med toldvæsenet.
  3. Giv amnesti for mindre alvorlige forbrydelser, så toppen pilles af sags-bunkerne.
  4. Overlad terrorbevogtningen til specialuddannet. militær/hjemmeværn undergivet politiet.
  5. Genetabler landbetjent og nær-politistationerne og suppler med et korps af frivillige lokale præfekter, der supplerer lokalpolitiet med oplysninger og gode råd.
  6. Præfekterne må i k k e deltage i skarpe situationer. De udstyres med mobiltelefon og politiradio. De aflønnes på timebasis  og rapporterer til nærmeste nærpoliti/landbetjents døgnrapport.

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…