Indlæg fra læserne 25. juni: SVO-regering # Ikke-vestlige indvandrere

En SVO regering?
Af Morten Dreyer, medlem af Dragør Byråd for DF

 

Det koncept er godt afprøvet i Dragør Kommune i de sidste valg perioder.

 

I Dragør har vi 5 partigrupper med 15 medlemmer. Hvilke kræver, at der mindst skal være 3 partier i
et flertal. For DF er det essentielt, at den situation kræver et fast budgetflertal. Erfaringer viser, at ved
skiftende partnere, så er det altid let at skaffe flertal for udgifter, hvorimod indtægterne ofte
mangler flertal. Hvilket fører til ruin.

 

Erfaringerne gennem årene i Dragør har vist, at trods Vores forskelligheder, så evner vi 3 forskellige partier at holde sammen. Der kan godt stå gnister imellem især A og V. Men så er det godt, at DF kan mægle.

 

Thi trods uenigheder, så forsvinder virkeligheden ikke. Der skal lægges budget og budgetterne skal
holdes. Det sker fordi vi alle erkender at opgaverne skal løses. Vi elsker måske ikke altid hinanden. Men
vi finder koncensus.

 

Det samme vil ske ved en SVO regering. S slipper helt med fortrædelighederne med EL, RV, SF og Alternativet. Og Løkke med NB og Paludan. En solid blok på midten.


 

De ikke-vestlige indvandrere bliver aldrig integreret

Af Martin Søby

 

Man kan nok ikke have et fælles samfund mellem grupper som i udseende og kultur er så forskellige Man kan se det på segregeringen mellem de forskellige grupper i USA som stort set alle er kristne. Mindretallene identificerer sig med deres etnicitet i stor udstrækning.

 

Hvad vi ser, er hvad som bliver kaldt assymmetrisk multikulturalisme. Den stiller et ensidigt krav om at folk med europæisk baggrund skal opgive deres kultur, etnicitet og egeninteresser. Det er racisme, at have en partikulær kultur hvis man er hvid.

 

Vi mødes med kravet om, at vi skal være universelle og kosmopolitiske, men dette krav gælder ikke de ikke-vestlige indvandrere. De må dyrke deres kultur, være stærkt etnocentriske og skal reelt set ikke give afkald på noget.

 

Man må blot håbe, at der kommer en modreaktion på dette her i vesten, for folk vil ikke stå model til det.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…