Indlæg fra læserne 25. februar: Det gælder om at holde masken # Inkompetencernes system # Katten i sækken # Alle borgere er lige i danmark, men..

Det gælder om at holde masken

Af Arne Hornborg

 

Fastelavn

De rasler med bøsser i gader og gange,

så højt de skråler de gamle sange.

Børn ønsker, beder og håber på

de nok en (lille?) skilling skal få.

Når dagen er endt, gemmes maskerne væk,

forbi det er med skrål og gæk.

Det burde vi alle kunne formå.

Vi voksne beholder dog maskerne på.


 

Inkompetencernes system

Af Erik Larsholt

 

Jeg er vred, nej, faktisk edderspændt rasende(!), over at ‘SKAT-systemet’, som vort politiske embedsmandsvælde har strikket sammen, ikke fungerer, samt at alle ansvarlige åbenbart er hamrende ineffektive.

 

Nu er den gal med rykkerne, bl.a. af bilafgifter (ejerafgiften). Der er ikke fulgt op på opkrævninger, siden 2012. Resultat: 1,3 mia. kr. ‘ude at svømme’.

 

Vort samfund har opbygget en administration af højtuddannede med højtuddannede, men der er ikke nødvendigvis brug for højtuddannede, men for lavpraktisk effektivitet og forretningssans.

 

Alt er efterhånden gennemsyret af teori og ‘akademisk ordflom’, som f.eks. dette annonceuddrag fra SKATTE-styrelsen:

 

“Er du særligt engageret og ambitiøs, når det drejer sig om at højne og sikre kvaliteten i interne indberetninger og registreringer? Vi brug for en serviceminded kollega med kompetencer til at varetage flere vigtige sagsrelaterede, administrative opgaver. Du kan se frem til en dynamisk og kvalitetsbevidst arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på, at den enkelte får et stort medansvar ved at bidrage selvstændigt til opgaveløsning af høj kvalitet.”

 

Og så står der ved Gu’: ’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

 

MEN der er ikke brug for ‘ord’, der er brug for en ledelse der kan prioritere.

 

F.eks. Hvad er nemmest at få styr på? Her er bilafgifterne nok noget af det simpleste at styre. Der er ikke brug for avancerede sammenkoblede IT-systemer, der er principielt kun brug for et excel-ark og nogle ihærdige medarbejdere og nogle beskedne lokaler. Ingen højere uddannelse eller akademisk viden er nødvendig for at opkræve et beløb to gange om året, følge op på om betalingerne er indkommet og hvis de ikke er, at give politiet besked om at klippe pladerne.

 

Men nej, der skal bygges nyt, der skal flyttes ud og anskaffes (mere) nyt IT – først.

 

Så er det underordnet at gælden til SKAT er steget med 18 mia. på halvandet år, – at kun 0,5% af gælden er tilkoblet det nye inddrivelsessystem, – at 50 mia. ikke kan inddrives ‘grundet rod’ i dokumentationen, og at der foreløbig er eftergivet (afskrevet) 5,8 mia., hvilket er lig med ca. 1000 kr. pr. indbygger, fra oldemor til oldebarn.

 

Nu venter vi bare på at de 1,3 mia. fra bilafgifterne lægges oven i, – grundet forældelse!

 

Den politiske reaktion på ovenstående? Minister Karsten Lauritzen (citat):

 

“Det er jeg da utilfreds med og det har jeg også bedt Gældsstyrelsen om at fokuserer på. … Det nye inddrivelsessystem vil i løbet af 2019 kunne sende rykkere og inddrive effektivt på ny gæld og løse problemerne fremadrettet.” Lyder det bekendt? (Og bemærk: ny gæld og fremadrettet!).

 

Efterlyses årsagen til politiker-/systemlede?!

 

Mon ikke snart der er brug for en ‘gammeldags’ mand (M/K) der kan slå i bordet og få noget gennemført, – såmen bare på lavteknologisk plan?


 

Katten i sækken

Af Jørgen Mejrup

 

Købere og sælgere af fast ejendom kan fortryde et køb, selv om begge har skrevet under. Det er nærmest en “bibel” for advokaterne.

 

Men det kræver, at de inden for seks hverdage får et brev fra modpartens advokat om, at han ikke vil godkende aftalen.

 

Reglen bruges jævnlig i ejendomshandler. Nogle kaldet det en trylleformular – andre en gratis ekstra fortrydelsesret.

 

Debatten om ret og rimelighed i boligkøb er (gen)opstået efter en odenseansk boligkøbers ”køb” af Vemmenæs Færgekro på Tåsinge.

 

Køber og sælger v a r blevet enige, og købskontrakten underskrevet af begge.

 

Så meldte en ny køber sig på banen. Han overbød den første ”husejer” med tilbud om at smide en million oven handlen til restaurering af huset.

 

Sælger og mægler sprang fra købsaftalen med den første ”husejer” ved at henvise til et advokatforbehold i købskontrakten. Sælgeren kunne ved denne manøvre få en mere lukrativ handel med køber nummer 2.

 

Den afviste huskøber har protesteret til mægler (Danbolig i Svendborg) og peget på:

 

At: loven om fortrydelsesret ved køb af ejendom kun gælder ved købers tilbagetræden. (Sælger er slet ikke nævnt i loven.)

 

At: Hvis kontraktbruddet strider mod dansk lov, kan det erklæres ugyldig.

 

At: Der må stilles krav om en vis saglig juridisk begrundelse fra sælgers advokat.

 

At: Man i k k e kan ændre på aftalers indhold eller pludseligt fortryde sin underskrift.

 

Advokaterne vil nok insistere på at kunne fastholde deres særlige fortrydelsesret, men mon ikke loven bør strammes, så parterne i en bolighandel får krav på en fyldestgørende forklaring på, hvorfor en underskrevet handel pludselig intet er værd?

 

Herefter bør det være op til domstolene – ikke advokaten, at bestemme, om der er indgået en gyldig handel eller ikke.

 

Og til slut en lille hilsen fra aftalelovens paragraf 38:

 

”En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.”


 

Alle borgere er lige i danmark, men nogle er mere lige end andre

Af Thure Barsøe-Carnfeldt

 

Klaus Riskær Pedersen har visse problemer i denne tid. Folket har tilladt ham at stille op til valg. Søren pind, som fyrede sig selv, har fået problemer med Riskær som han mener skal holdes ude fra Folketinget. ”Riskær er uværdig til at være sammen med os andre pæne mennesker, udtrykker Pind.

 

Jeg ved ikke hvad Riskær har lavet af ulykker som har ramt samfundet og især Søren Pind, men jeg ved, at adskillige folketingsmedlemmer og ministre har kostet samfundet/Skatteborgerne mange milliarder med deres mange fejl dispositioner. Jeg glemmer ikke den morgen da justitsminister Pind bare lod stå til, da 800 illegale grænseoverløbere bare vadede ind i Danmark uden at blive stoppet. Den sag har udviklet sig til nu at have kostet 35 milliarder kroner. Jeg tænker også på de mange fejlinvesteringer som både røde og grønne politikere har fejl-gennemført på samfundets regning, behøver jeg at nævne togindkøb, elektrificering af banen. EFI IT-fadæsen, eller da politikerne tillod helt fremmede personer at trække 12,5 milliarder ud af statskassen, hvor hele 9 skatteministre snorksov i timen og lod stå til.

 

Jeg skal ikke dømme Riskær for noget som helst, borgerne har stemt, han er opstillet til valget. Jeg dømmer de mange politikerne som gang på gang sløser med milliarder af skatteborgernes penge, uden nogensinde at blive gjort ansvarlig for den uduelighed der ligger til grund for deres handlinger. Politikerne skal i fremtiden holdes ansvarlige for de mange tab de pådrager borgerne. Er tabene store nok, så bør de også sættes i fængsel for deres gerninger.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…