Indlæg fra læserne 21. november: Sociale ydelser er en magnet # Radikale Venstre # Venstres landsmøde

Slået fast med syvtommersøm: Sociale ydelser er en magnet på ikke-vestlig indvandring

Af Torben Jørgensen

 

Kilde: Frankfurter Allgemeine Zeitung 

 

Hvad almindelige snusfornuftige danskere længe har vidst, men især danske akademikere overvejende har nægtet at erkende, og venstredrejede journalister søger at skjule, er nu bekræftet af det højt estimerede Princeton University.

 

Den såkaldte pull-faktor, altså hvilke ting der tiltrækker ikke-vestlig indvandring, hænger overvejende sammen med høje sociale ydelser. Danmark er brugt som eksemplet i undersøgelsen og det er grundet et meget solidt datamateriale og de i særklasse høje sociale ydelser som Danmark har.  Dataene er meget præcise, fordi man har målt specifikt på ydelsesniveauet for de skiftende regeringer i hhv. 2002, 2012 og 2015 hvor der først var en VKO-regering, så en SRSF-regering og derefter en ren V-regering.

 

VKO-regeringens stramning i 2002, hvor man skar de sociale ydelser for ikke-vestlige med op til 50%, havde en omgående kraftigt dalende effekt på indvandringen. Da SRSF-regeringen genindførte de høje ydelser, steg indvandringen omgående og da V-regeringen i 2015 genindførte den originale stramning havde det en omgående reducerende effekt. Hertil kom det til en yderligere reduktion da V-regeringen annoncerede de reducerede ydelser i bla. libanesiske aviser.

 

Samlet viser undersøgelsen altså, at et helt centralt værktøj til at reducerede den ikke-vestlige indvandring, handler om at reducere de sociale ydelser, da netop disse, for de fleste ikke-vestlige,  er det altafgørende trækplaster. 

 

Man kan således også hurtigt udlede at den nuværende socialdemokratiske regerings “stramninger”, er ren teatertorden, da ydelserne for ikke-vestlige netop er blevet sat op, selvom man forsøger at omskrive det med at det går til “udsatte familier”.


 

Når jeg siger Morten Østergaard, hvad siger du så?

Af Lone Eriksen

 

Min nabo siger ”Jeg stemmer altid på Det radikale Venstre, og ved sidste valg satte jeg mit kryds personligt på Morten Østergaard. En helt igennem hæderlig politikker”.

 

Min kollega på min arbejdsplads siger ”Hjemme hos os kalder vi ham for Muhammed Østergård”. Han virker meget uhæderlig i forhold til vælgerne – så nej tak”

 

Disse udtalelser kan være de to mest udbredte opfattelser af formanden for De radikale

 

Lad os prøve at teste hvad der er rigtigt eller forkert!

Ved et møde i Finansministeriet i november i år, udtalte Morten Østergaard følgende: ”Når indvandrere fra Mellemøsten har en dansk uddannelse, så klarer de sig lige så godt på arbejdsmarkedet, som andre med en dansk uddannelse.”

 

Programmet Detektor fra DR oplyser til dette, at det er lodret forkert. Seniorforsker Jan Rose Skaksen ved Rockwool Fonden udtaler til undersøgerne, at det simpelthen ikke passer. Specialkonsulent i Danmarks Statistik Jens Bjerre fortsætter: ”Indvandrere, der har afsluttet en uddannelse i Danmark, har en lavere beskæftigelse end personer med dansk oprindelse, der har et tilsvarende uddannelsesniveau.”

 

Undersøgerne har indbudt Morten Østergaard til et i interview, men han har ikke ønsket at stille op!

 

Men her er så hvad Morten eller Muhammed Østergaard svarede i en mail til programmet: ”Min formulering er upræcis og jeg indrømmer, at de ikke når op på samme beskæftigelsesgrad.”

 

Morten Østergaard kalder sin formulering upræcis! Almindelige mennesker vil kalde det forsøg på manipulation af danskerne.

 

De radikale høstede ved sidste valg flere ikkedanskeres stemmer end danske stemmer, så lidt fiflen her og der, giver sikkert mere goodwill hos de tilvandrede personer – så skidt med fakta.

 

Hvilket af de to udsagn øverst oppe er du enig i?


 

Holder formands-talen nu politiksk vand?

Af Ole Sørensen

 

Venstre Landsmøde i Herning, var en rolig og hyggelig forestilling, efter de seneste politisk urolige måneder. Møder blev efter traditionerne, holdt i Hedens Hovedstad Herning, hvor Venstre også står urokkeligt fast forankret.

 

Dermed også det oplagte sted, man kan fejre det stovte Venstres 150 år, i dansk demokratisk politik.

 

Der var store lytter årer, til formand Ellemans formands tale, hvor der kontant blev slået til lyd for det, man i vores parti,  vil opnå i de næste år, med en rød regering ved roret.

 

Mange varme og klappende hænder, sørgede for den tillid, der nu skal bygges mursten med, i den kolde vinter. Nu skal det politiske arbejde gøres i tillid til, at der kan skabes et godt samarbejde, i partiet og i Folketinget.

 

Eks

 

Læs dagens mest læste Eks historier fra Danmark og udland.

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…