Indlæg fra læserne 21. januar: Sundhedssektoren forsøges rundbarberet # Kære svenskere # Danmark er på vej ind i en anden kultur # Tildækningsforbuddet # Flyveplads i fare

Sundhedssektoren forsøges rundbarberet imens læger og patienter svigtes!

Af Thure Barsøe-Carnfeldt, ing. fhv.MF, kandidat for Dansk Samling

 

Sundhedssektoren forsøges rundbarberet i denne tid, hvor det i forvejen alt for store antal drømmende regionspolitikere ønskes skåret ned til nul. Katastrofen løses ikke med denne forandring af ledelserne. Problemet er en overbelastning af de praktiserende læger og dermed patienternes ve og vel og grænse for tålmodighed.

 

Når en læge af nødvendighed må arbejde 50-60 timer ugentlig for at kunne følge med i behandling af et alt for stort antal patienter, så er der noget der tyder på at politikerne længere oppe i systemet, ikke har været deres ansvar bevidst. Man kunne for længst have udvidet uddannelsen af læger så man havde undgået overbelastningen af de få læger vi har i dag.

 

Vi må forlange at arbejdstilsynet omgående tager stilling til om det er forsvarligt at lade læger arbejde 60 timer om ugen, måned efter måned. Det går ikke bare ud over lægen, men også patienterne og det er utilgiveligt. Imens diskuterer folketingspolitikerne, om nedlæggelse af regionerne for at slippe af med de alt for mange tvivlsomme regionspolitikere.

 

Hvilken mangel på rettidig omhu fra Folketinget vil borgerne fortsat lægge krop til, imens de alle venter på at den forsinkede uddannelse af det nødvendige antal læger for fremtiden. Vores fantastiske politikere bør tilsidesætte alle andre beslutninger, så længe patienterne og deres læger lider under politikernes selvbestaltede lægemangel.


 

Kære svenskere

Af Hans Jørgen Buchberg.

 

Til lykke med den nye regering dannet af frygt for Sveriges Demokraterne. Tænk, hvis der var blevet afholdt valg, og partiet ville have fået den forventede fremgang!
Hvem husker ikke Poul Nyrup Rasmussens ord om DF: ”Stuerene, det bliver I aldrig”.
I dag er Pia Kjærsgaard som bekendt formand for Folketinget.


 

Danmark er på vej ind i en anden kultur

Af Hans Erik Adsbøl

Jeg sidder ofte om aften og sonderer meget over vores fremtid i Danmark, jeg og min kone, har den korteste tid tilbage i livet. MEN jeg tænker meget over dem som vi overlever, som vil gå en svær tide i møde. Vi kan vel huske tilbage til Morten Koch tiden, hvor man kunne besøge naboen eller genboen, til en kaffetår, uden at låse vores døre, det er vel unødvendigt at skrive, den tid er forbi. I dag har vi alle barrikaderet os mod tyveri, indbrud. Aldirig før, er der opsat så mange tyveri alarmer, tåge kanoner, kamera, hvor de fleste er overvåget af alarmcentraler.

 

Nu ser vi ofte hvordan nogle går ind ,frit fra gaden med indkøbsvogn, og tømmer div forretninger, og sælger det videre på det “sorte” marked. forretningerne kontakter politiet, men får det svar, det har vi ikke tid til, sig mig engang, hvad er der blevet af det gamle Danmark, det lader til, at også myndighederne har opgivet.

 

Mange af de flygtninger m.m. der kommer her til landet, har en helt andet kultur, og ikke mindst en anden religion end vi har i Danmark. Muslimer har en helt anden kultur overfor deres kvinder, de regnes jo ikke for noget .Når de kommer fra et muslimsk land se nu de sidste drab i Marokko . Det er helt ufattelig, at vi i Danmark skal leve med de forandringer.

 

Mange snyder og bedrager: Hver dag kan man læse, hvor de teroseirer ældre mennesker, for ikke at for glemme alle de voldtægter på danske kvinder. De kommer i flok, og smadre mennesker for et godt ord. Nu må tiden kommet til, at vi måske ender i en borger krig, smid dem da ud, ja så siger man det kan vi ikke pga. de konventioner vi har skrevet under på. Så se at komme ud af de konventioner, og betal den bøde det må koste. Jeg tror desværre det er for sent, nu går snakken jo på nedlæggelse af de fordyrende regionerne, hvilket jeg syntes er en god ide.

 

Nej tag fat om det enorme store problem, alt den indvandring m.m. og det kan kun gå for langsomt.


 

Tildækningsforbuddet

Af Palle Holck

Ritzau har udsendt en artikel, hvor man gør status over de sidste 6 måneders følger af lovgivningen.
Det er jo ikke den store høst, men det var der vel heller ikke mange, der havde forventet. Jeg havde
dog forventet, at størstedelen af overtrædelserne ville være begået af danske konvertitter. Det siger
artiklen dog intet om. Det kunne være interessant, om nogen fulgte op på disse tal, for jeg er overbevist om, at det er sådan det forholder sig…

Højt at flyve…

Af Jørgen Mejrup

Livredderne i Svendborg reddede livet, da private gik i aktion.
Men Svendborg har nu også hårdt brug for endnu et eller flere private tiltag, hvis Sydfynboerne ikke skal miste deres internationale flyveplads på Tåsinge, der trues af voldsomme kommunale besparelser.

 

Over tre år nedsættes kommunens tilskud for at ende ud i et stort NUL i 2022. Det har kommunen netop bestemt. Goodbye og tak for denne gang – MEDMINDRE?

 

Medmindre brugerne Starling Air og de små private flyveklubber, kan pege på nogle indtægter.

 

Hvis ikke må den lille velbeliggende plads nok ”dreje nøglen om”, som der jo så smukt hedder. I luften svæver kun et diffust tilbud fra kommunen om en 20-årig råderetsaftale. Værs’go – klar jer selv!

 

Der er så op til pladsens brugere at hitte på tiltag, der kan give kroner i kassen. Ellers er det yt!

 

Selvfølgelig skal kommunen spare – og denne gang står der ikke menneskeliv på spil for småpenge. Hvis ”øvelsen” ender med, at pladsen nedlægges, vil det koste både arbejdspladser og måske endnu værre – prestigetab for kommunen.

 

Ambitionerne var honette, men de holdt desværre ikke.

 

Starling Air, der står for driften og klubberne bør nu komme med forslag til nye indtægtsgivende aktiviteter. Hertil bør de trække på den ekspertice, der i forvejen findes i det lokale erhvervsliv, Erhvervsrådet, Turistforeningen, Svendborg Kommune, Svendborg Event, samt de øvrige kommuner på Sydfyn (uden for Odense.)m.fl.

 

Lykkes det at finde ”de vises sten” kunne parterne evt. beslutte at oprette et anpartsselskab, der skal drive forretningen. Anparterne skal ud til alle – både virksomheder og private m.fl.

 

Efter mange år med underskud ser det nu ud til, at Svendborgs ”søsterlufthavn” i Odense har fået vind i sejlene. Her er verdens første internationale dronecenter til 64 mio. kr. under udvikling, og det skulle være mærkeligt, hvis Svendborg Lufthavn ikke kunne give en hånd med ved testen af de flyvende robotter.

 

I fremtiden vil det være droner, der skal sikre, at varer og andre tjenesteydelser m.m. kommer ud til øerne. Men det har endnu ikke været testet hvordan.
Svendborg har både nære og fjerne øer samt ekspertise og gode lufthavnsfaciliteter at kunne byde ind med.

 

Så hvad venter vi på?

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…