Indlæg fra læserne 20. marts: Poul Schlüters nye erkendelse # Dyr retssikkerhed # Miljøforurener

Poul Schlüters nye erkendelse

Af Visti Christensen

Poul Schlüter er på vej mod de 90 år. En ny bog, ‘Schlüters politiske testamente’, skrevet af den tidligere konservative generalsekretær og politiske journalist John Wagner, markerer fødselsdagen den 19. marts.

 

I anledningen er der også blevet tid til et længere interview med manden, der selv gerne vil huskes som den første borgerlige statsminister, der mestrede at skabe samarbejde, så alle parter fik noget med derfra.

 

Et godt stykke inde i interviewet dukker en udtalelse op, som er værd at bemærke. Samtalen har bevæget sig ind på Udlændingepolitikken, og da Schlüter overtog magten, havde Danmark den mest lempelige udlændingepolitik i verden. Den var dikteret af De Radikale, og var prisen for statsministerposten.

 

Men han erkender i dag, at man nok tidligere skulle have ”gjort noget ved det problem”. Men, som han siger: ”Vi troede jo ikke, at det ville udvikle sig sådan.” Og han tilføjer: ”Det er nødvendigt, at EU får bevogtet den ydre grænse. Det bliver meget dyrt, men der er ingen vej uden om.”

 

En god og rimelig udtalelse fra én, der nød en meget stor – om ikke den største – tillid, der nogensinde er blevet vist en statsminister i Danmark. Spændende, om udtalelsen bliver hørt, og taget til efterretning.


 

Vedr. vanvittig dyr retssikkerhed (men kun for udlændinge og du betaler)

Af Helle Andersen

En afgørelse fra Udlændingenævnets hjemmeside (afgørelsen er offentlig tilgængelig):
Det er godt, at de danske skatteydere kan sikre, at udlændinge i Danmark har retssikkerhed (nu da danskere ikke har nogen som helst retssikkerhed og ikke har råd til at føre sager ved domstolene !). Nedenstående sag har kørt gennem 6 år i 5 instanser. Man tør ikke tænke på, hvad det har kostet. Måske 50 millioner. Det er deromkring. Læs afgørelsen, så får du noget for dine skattepenge:
  • Udlændingenævnets afgørelse af 19. november 2018 – Ægtefællesammenføring – Selvforsørgelseskravet

    Afgørelsen er dateret den 19-11-2018

    Udlændingenævnet genoptog i november 2018 Udlændingenævnets afgørelse fra december 2014 om stadfæstelse af Udlændingestyrelsens afgørelse fra august 2013 om afslag på ægtefællesammenføring til en ukrainsk statsborger, idet den herboende ægtefælle havde modtaget offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Udlændingenævnet omgjorde herefter Udlændingestyrelsens afgørelse. Ansøgeren var blevet meddelt afslag på ægtefællesammenføring, idet hendes herboende ægtefælle havde modtaget kontanthjælp som følge af, at han i 2009 havde været involveret i en trafikulykke og i den forbindelse havde pådraget sig en hjerneskade. I 2015 var den herboende ægtefælle blevet indstillet til fleksjob, og han havde derfor ikke siden marts 2015 modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Efter Udlændingenævnets afgørelse i 2014 havde ansøgeren indbragt sagen for landsretten, der havde givet klageren medhold, og sagen var herefter blevet anket til Højesteret, der havde givet Udlændingenævnet medhold. Sagen var herefter blevet indbragt for FN’s Handicapkomité, der i august 2018 havde udtalt kritik af Udlændingenævnets afgørelse. På baggrund af udtalelsen fra FN’s Handicapkomité havde Udlændingenævnet besluttet at genoptage sagen.

    Udlændingenævnet fandt ved omgørelsen af sagen, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgerens herboende ægtefælle havde modtaget offentlige ydelser. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at den herboende ægtefælle senest i marts 2015 havde modtaget kontanthjælp. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at det fremgik af landsrettens dom, at den herboende ægtefælles bopælskommune havde visiteret ham til fleksjob i marts 2015, og at han efterfølgende var blevet ansat i fleksjob i oktober 2015. Udlændingenævnet fandt, at der var grundlag for at omgøre Udlændingestyrelsens afgørelse fra august 2013, allerede fordi den herboende ægtefælle i november 2018 ikke havde modtaget offentlige ydelser i tre år forud for afgørelsen om opholdstilladelse, jf. udlændingelovens dagældende § 9, stk. 5. Udlændingenævnet fandt på den baggrund ikke anledning til at tage konkret stilling til FN’s Handicapkomités udtalelse fra august 2018. FAM/2018/76.


 

De unge er de største miljøforurenere i verden

Af Bent Pedersen

Så kort kan det beskrives og alligevel demonstrerer de mod hvad de “voksne” gør for klimaet.
De kan ikke selv tænke så langt, at det er dem selv der er verdens største klimasyndere, og det er helt fra de er 1 år gamle. Tænk på alt det plastiklegetøj, alt det legetøj der skal have batterier, det er milliarder der bliver produceret hver dag og kasseret. Tænk lige på hvad en plastiksprøjtemaskine bruger af strøm.

 

Når de bliver lidt ældre har de smartphones, I-pad , PCér , Play Station, tænk hvad disse små elektroniske maskiner koster i energiforbrug, de fleste unge er på 6-8 timer i gennemsnit hver dag året rundt, de ser på TV , de bruger eltandbørster og hårtørrere.

 

Tænk på hvad de bruger af disse elektroniske medier, de skal hele tiden have de nyeste modeller,
og de gamle bliver bare smidt ud, tænk på hvad alle de milliarder af litium batterier koster på CO2
kontoen, tænk på alle dem der bliver smidt til skrald, samt de
milliarder af små batterier der sidder i snart sagt alt, mange milliarder af disse havner i naturen.

 

Lavede man et regnestykke over dette ville de unge fra de er 1 år til de er 30 år være den største
klima og miljø katastrofe i Verden, de ligger langt over transport, kødspisning og landbruget hvad
der gælder CO2 udledning, men prøv at tage nogle af de elektroniske ting fra den flok forkælede
møgunger, så skal i bare høre.

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…