Indlæg fra læserne 20. juni: Klimaet # Rene energiformer # Radikale # Kæmp for alt hvad du har kært # De Radigale

Klimaet

Af Henrik Frandsen

 

De glemte korndyrkere i Sydgrønland levede fra omkring år 900 og omkring 500 år frem efter deres islandske sædvaner med bl. a. øl og mjød. For i denne periode var klimaet i Sydgrønland langt lunere end i vore dage – nu da visse personer er så dybt bekymrede på grund af den hurtige smeltning af den grønlandske indlandsis. Dengang skyldtes de milde varmegrader IKKE CO2-udslip eller andet djælvelskab, men simpelthen udladninger fra Moder Sol.


 

Rene energiformer
Af Hugo Reimers
Jeg læste en artikel i en dansk avis og undres – ofte – om grunden til den Danske regerings afstand fra ren og pålidelig (Grønlandsk) Thorium Atomkraft fremfor ustabil Vind- og Solenergi skyldes, at VESTA på god “amerikansk” vis har sat sig godt fast på dansk politik.
“Vind og sol har sine begrænsninger og kan kun stå for en brøkdel af energien i en global verden. Man er nødt til at inddrage alle rene energiformer og fx ikke lukke tyske atomkraftværker og i stedet åbne brunkulminer! Vi skal inkludere brint og senere fusion – men i dag bør vi som anbefalet af IPCC (FN’s klimapanel) inkludere atomkraft. Grønland har thorium, og den danske forskergruppe Seaborg Technologies er i gang med at udvikle en thorium waste-burner, der kan genanvende atomaffald, men som man desværre ikke vil støtte i Danmark. Den udvikles nu i Sydkorea og kan blive en verdenssensation i en energihungrende verden, hvor vind- og solenergi vil står som en tidslomme med politikere, der ikke var fremsynede. Danske politikeres manglende interesse for den nye kernekraft teknologi kan undre. I 2015 var der et LA arrangeret seminar på Christiansborg om thorium kernekraft, hvor mange interesserede fra hele landet deltog – men kun et par politikere!”

Radikale
Af Dorrit Wejen
Har også tidligere kaldt partiet de Radigale, men efter valget kalder jeg dem de Radikaliserede.

‘Kæmp for alt hvad du har kært’
Af Lone Eriksen
Denne dejlig sang og melodi består af 3 vers. Teksten er ganske enkel og 3. vers begynder sådan:
”Kæmp for alt, hvad du har kært”
Sangen er skrevet i 1867 og dengang havde forfatteren nok ikke fantasi til at forestille sig hvor aktuel dette udsagn ville blive i Danmark i 2019.
Med den befolkningsudskiftning, der foregår i Danmark og Vesteuropa i øjeblikket, med uhæmmet tilstrømning fra fremmedartede kulturer, gør denne verselinje uhyggelig reel og nærværende, især for de danskere, der er tvunget til at møde den fremmede og omsiggribende middelalderlige adfærd dagligt i deres eget fædreland og på deres egen bopæl
At kæmpe er nødvendigt og enhver dansker bør kæmpe med ”sit eget næb” mod denne ødelæggende ”kulturberigelse”. Når man læser ”kæmpe” tænker man måske på vold (det klare de tilkomne udmærket selv ); men ”at kæmpe” kan betyde flere ting, blandt andet: duel, dyst, fejde, kamp og opgør.
Enhver dansker, der elsker Danmark og den livsform vi har, bør dagligt kæmpe på hver sin måde og på alle lovlige planer, for at stoppe denne landsskadelige udvikling.

De Radigale
Af Finn Andersson
Morten Østergaard og De Radikale er mørkemænd af værste skuffe. Et elitært parti
der omfavner islam er farligere for Danmark og danskheden end Rasmus Paludan!
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…