Indlæg fra læserne 2. maj: Resolution # Valgemne # Frihedsbudskabet

Generalforsamlingen i Grundlovsforeningen Dansk Kultur har vedtaget følgende resolution:

Af Peter Krogsten, næstformand i Grundlovsforeningen Dansk Kultur.

Indsendt af Axel Artke.

 

Foreningen ser med stor bekymring og afsky på det stigende antal indgreb mod helt fundamentale borgerrettigheder og de gamle politiske partiers forsøg på at kvæle en for dem ubehagelig debat.

 

Vi er dybt bekymrede over pressens følgagtighed og mener, at udtryk som ”Borgernes vagthund” nærmere peger på pressens rolle som politikernes værn imod borgerne end pressens rolle som borgernes værn imod politiske overgreb. Den nyligt vedtagne L95 kræver, at borgere pålægges objektivt ansvar og dermed selv skal bevise, at ytringer ikke stammer fra en fremmed efterretningstjeneste – i praksis Ruslands.

 

Vi nærer den dybeste foragt for pressens medvirken til politisk korrekthed og til den massive skjulen af ubehagelige sandheder, herunder problemer forårsaget af årtiers forfejlede indvandring.

 

Det er en kilde til stor bekymring, at internationale aftaler – konventioner – misbruges og bevidst misfortolkes, og at dybt skadelige aftaler som FN’s Marrakech-aftale og EU’s tilsvarende, forsøgtes lusket igennem uden offentlig debat, og at pressen var helt tavs om dem. Ingen af aftalerne findes i en officiel oversættelse til dansk, da hverken regeringen, EU eller FN mente, det var nødvendigt.

 

Begge aftaler ligestiller økonomiske lykkeriddere med ægte flygtninge. Begge aftaler taler direkte om meningscensur. Og begge aftaler kriminaliserer kritik af den førte politik.

 

Ytringsfrihed, herunder ret til at kritisere såvel partier som enkeltpersoner, garanteres i Grundloven, da ytringsfrihed er af fundamental betydning for demokratiet. Begge aftaler indeholder grundlovsstridige elementer, og bør alene derfor opsiges med øjeblikkelig virkning.


 

Hvad er valgets vigtigste emne? 
Af Morten Dreyer

 

Jeg finder, at indvandringspolitikken er den absolut vigtigste. Uden at vi får taget radikalt fat
på alle de utilpassede muslimer og returneret dem, og kontrolleret indvandringen ved grænserne, så
vil alle andre valg emner være uden betydning.


 

Frihedsbudskabet

Af Erik Bach

 

Frihedsbudskabet den 4. maj må fylde os med den største taknemmelighed.
Hitler og muslimernes stormufti havde holdt møde om, hvordan de skulle fejre den store fælles sejr. Det fremgår af bogen 
Halvmåne & Hagekors af Klaus-Michael Mallmann & Martin Cüppers

Hitler tabte krigen og begik selvmord, men stormuftiens arvtagere har aldrig opgivet visionen.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…